Skip to content

För en generaliserad ekologism

Av den 14 oktober, 2010

Vi har ur olika aspekter diskuterat den gröna ideologin och den gröna rörelsen, inklusive Miljöpartiet som dess parlamentariska gren. Ofta används "det gröna" som en beteckning på människans förhållande till naturen.

Finns det en grön ideologi? Vad vill de gröna? Handlar ekologism bara om naturen och miljön? Det är frågor som sysselsatt miljöpartister, partilösa gröna och oberoende forskare som försökt säga någonting substantiellt om den ekologistiska samhällskritiken, om framgångarna för gröna partier, eller om båda fenomenen.1 Humanekologen Michael Moon, som i sin avhandling studerat den gröna rörelsens relation till moderniteten,2 har framfört att man på frågan om huruvida det finns en grön ideologi kan lämna två olika svar: 1) "Nej, i alla fall inte ännu" eller 2) "Ja, det finns flera". Det föreligger inte bara en betydande spännvidd mellan olika gröna sätt att se på det vi kallar naturen, och en viss spännvidd i inställningen till pragmatism, utan det finns också en mängd olika etiketter på tämligen disparata gröna idésystem - ekosocialism, ekofeminism, djupekologi, socialekologi, anarkoprimitivism, bioregionalism, etc. - vilket gör att det kan vara svårt att tala om en kollektiv grön ideologi.3 Detta är i och för sig inte nödvändigtvis något dåligt.

Som kommentar till ett tidigare inlägg där jag bemötte en debattartikel signerad bland andra Alexander Bard framhöll Max Andersson - då riksdagsledamot för Miljöpartiet - på Facebook att han inte gärna talar om ekologism utan hellre använder termen grön ideologi.4 Motiveringen var att grön politik handlar om mer än bara miljöpolitik - något som understryks av Miljöpartiets höga svansföring i frågor om migration, personlig integritet och hbt-personers rättigheter. Jag har resonerat på ungefär samma sätt som Max. Men hans kommentar fick mig att tänka till lite extra.

Jag förstår det gröna som för det första en ontologi vilken rymmer såväl människosyn som världsbild, för det andra en kritik av det industriella samhället och för det tredje en politik för att överskrida industrisamhällets villkor och ideologier. Om vi börjar med det förstnämnda så var jag inne och tassade på området i ett oavslutat inlägg utifrån en text av Henrik Hallgren i antologin Perspektiv på grön ideologi (red. Angela Aylward).5 Men i mitt förord till En liten bok om slem av Karl Palmås (Federa, 2009) ger jag en betydligt utförligare grund för den neomaterialistiska ekosofi, eller - hellre - den generaliserade ekologism som jag menar bör prägla en grön ontologi.6 I korthet:

 • Vi behöver inte längre anta att människan har någon själ, en res cogitans för att tala med Descartes, utan snarare måste människan ”betraktas som den ständigt förändeliga summan av ett myller av processer; biologiska, sociala, teknologiska, psykologiska, kemiska.” Det är svårt att skilja ut dessa processer från det som traditionellt kallas ”naturen” – snarare bör vi definiera naturen som en totalitet av alla de ekosystem som vi direkt eller indirekt är en del av.
 • Om allt som existerar är flöden av materia-energi, emergenta ekologier, evolutionära processer, bör en grön förståelse av människan kunna förklara den gröna politikens ställningstaganden för personlig integritet, en mångfald av livsstilar, solidaritet och öppenhet också över nationella och kommunitära gränser. Grön ideologi bör ses som en sammansatt helhet där människan och övriga naturen förstås analogt. Det är innebörden i en generaliserad ekologism.

Post scriptum

Som del i eftervalsdebatten på Dagens Arena skrev min vän Karl Palmås en artikel om skillnaden mellan det gröna (MP) och det bruna (SD), med ett appendix på sin blogg. Jonas på Luchini hakade på, och även ett inlägg av Johan på Archeological Haecceities kan läsas i denna kontext. Jag rekommenderar läsning. Och passar på att puffa för ett par inlägg jag skrev för länge sedan under rubrikerna "Grönt, med nyanser av brunt" (den 20 februari 2007) och "Ekofascism och anarkoprimitivism" (den 15 november 2007). Läs gärna också ett inlägg från 2008 av Christopher på Intensifier om f-ordet.

Rekommenderad läsning

[recreading]

Print Friendly, PDF & Email

Inkommande söktermer

 • Ekologism
 • ekologism människosyn
 • ekologism ideologi
 1. Några exempel på skrifter av miljöpartister eller partilösa gröna är Per Gahrton, Vad vill de gröna?, Korpen 1988, Birger Schlaug, Miljön, makten och friheten, Gidlund 1990, Matz Hammarström, Grön ideologi, Miljöpartiet 2002, Angela Aylward, red., Perspektiv på grön ideologi, Miljöpartiet 2007, Per Gahrton, red., Behövs det en grön ideologi?, Cogito 2008, samt Henrik Hallgren, Det gröna skiftet - från industrialism till ekologism, Recito 2009. []
 2. Michael Moon, Green Ideology and its Relation to Modernity: Including a Case Study of the Green Party of Sweden, avhandling från Lunds universitet, 2008. Kan beställas från Cogito. []
 3. Detsamma gäller givetvis i någon mån också för alla ideologier, men medan det kan finnas åsiktsskiljaktigheter om vad som är den rätta socialdemokratiska politiken så kan det ändå finnas en kollektiv uppslutning kring socialdemokrati som gemensam etikett. Det kan nog ännu inte riktigt sägas om en grön ideologi. []
 4. Jag inväntar fortfarande ett utlovat svar på mitt inlägg, men det kanske kommer efter det här - särskilt med tanke på att valrörelsen nu är över. []
 5. Texten av Henrik Hallgren kan ses som ett synopsis för hans mycket läsvärda bok Det gröna skiftet - från industrialism till ekologism, Recito 2009. []
 6. Samma perspektiv har jag också tagit upp i diskussionen om urbanekologi och hållbar stadsutveckling. Läs gärna också Karl Palmås och Johannes Åsbergs "Manifest för en rödgrön stadspolitik", publicerad i socialdemokratiska tidskriften Tiden nr 4/2010. Finns även på Federa.se. []

Kommentera!

Kommentera

jimmysand.com