Skip to content

Grönt, med nyanser av brunt

Av den 20 februari, 2007

Vänsterpartiet dammade av liberale ekonomen John Maynard Keynes, men beskylls för att vara diktaturkramande kommunister. För en del miljöpartister verkar den rollen spelas av en annan ekonom, Thomas Robert Malthus. Tyvärr finns det mörka sidor också här.

Bland de saker som tilltalar mig med Miljöpartiet finns den syn på migration som kanske främst förknippas med Gustav Fridolin. Där finns även ställningstagandet för hbt-personers rättigheter, och den hållning i fildelnings- och övervakningsfrågorna som gör Mp till det riksdagsparti som ligger närmast Piratpartiet. Inget av detta är värst konservativt. Lägg till ett engagemang för djur och miljö som retar gallfeber på minkfarmare, bilälskare och varghatare. Det kan knappast beskyllas för att vara en populistisk politik.

En nymalthusian från Hagfors

Döm om min förvåning när jag hörde talas om riksdagskandidaten Bernt Eklund från Hagfors, som - av miljöskäl - vill stoppa invandring och därtill är positiv till vargjakt. Anders Wallner hör också till dem som reagerat, och lät dessutom höra från sig. Bernt Eklund blev sedan struken från riksdagslistan - däremot inte från kommunlistan i Hagfors. "Bernt Eklund har lagt ner mycket arbete inför valet här i Hagfors, och gjort Miljöpartiet i Hagfors levande igen", sade Mp Hagfors. (Läs mer om fallet här.)

Nyligen stötte jag på Bernt Eklunds namn igen. Miljöpartiet håller kongress den 17-20 maj i Norrköping. En bland mängder av motioner har skrivits av honom: "Minskad befolkning som mål!" (nr 2007135).

Miljöpartiet bör aktivt arbeta för att befolkningen ska minska i Sverige.
I världen finns ett globalt problem med överbefolkning. Den stora befolkningen i världen orsakar en för stor resursförbrukning och stora miljöproblem. Att minska befolkningen är en förbisedd åtgärd. Vi bör vara föredöme i Sverige och se till att minska vår egen befolkning.
I Sverige och i Västvärlden har vi en hög resursförbrukning per capita och därför ger en befolkningsminskning i västvärlden en stor förbättring för hela världen.
Jag yrkar
1 att mp ska verka för att befolkningen ska minska i Sverige.

Jag kopplade inte direkt till Hagforspolitikern när jag läste motionen, men upptäckte det när jag googlade på hans namn. Då hamnade jag på Tidskriften Analys & Kritik.

Vidare säger Bernt Eklund nej till invandring av miljöskäl. Genom att invandrare från tredje världen kommer till Sverige ökar konsumtionen och därmed förstörs miljön snabbare än om de stannar kvar i sina naturnära hemländer.

Därmed torde invandring uppmuntras från exempelvis USA, eftersom de förbrukar mer energi och resurser där. Men Bernt Eklund säger även nej till befolkningsökning. Sverige måste minska sin befolkning för att minska belastningen på naturen. Därför föreslår han barnbidraget tas bort i och med tredje barnet.

Att Eklunds framförda åsikter strider mot Mp:s partiprogram behöver knappast tilläggas. Någon som däremot uttalat sig positivt var en skribent den 17 juni i Nationellt motstånd, organ för nationalsocialistiska och främlingsfientliga Svenska motståndsrörelsen. Mp Hagfors försäkrade att Miljöpartiet vill verka för fri invandring - och att Bernt Eklund står bakom detta. "Invandringen är en grundläggande hjärtefråga för oss miljöpartister." Skönt att det slås fast i alla fall. Betyder det att Bernt Eklund "bara" var populistisk?

T R Malthus och hans anhängare

Thomas Robert Malthus, den som tycks vara Bernt Eklunds främsta inspirationskälla, är mest känd för sin bok An Essay on the Principle of Population (1798). Tillsammans med David Ricardo var Malthus en av de ledande engelska nationalekonomerna under 1700- och 1800-talet. Hans teori är att befolkningsutvecklingen kommer att leda till att tillgången på livsmedel per person kommer att minska alltmer. Malthus argumenterade därför för födelsekontroll, liksom begränsandet av lönenivåer till vad som krävs för livets nödtorft. Framför allt var det sexuell avhållsamhet och sena giftermål som förespråkades.

En del av Malthus anhängare, nymalthusianerna, förespråkade istället preventivmedel. Som teoretisk lära fick nymalthusianismen först fäste i Storbritannien, genom att man med Annie Besants arbete som grund bildade Malthusian League 1877. (Besant blev snart känd som anhängare av Madame Blavatskys teosofi, ett slags New Age för det senare 1800-talet, och för sitt stöd till Indiens självständighetssträvan. Hon blev 1917 ordförande för Indian National Congress - partiet som under Nehru bildade den första självständiga regeringen, och som fortfarande är Indiens största parti.) Nymalthusianismen fördes fram som det bästa medlet att bekämpa fattigdomen, och hade i Sverige en känd förespråkare i den politiskt kontroversielle nationalekonomen Knut Wicksell (vars fru Anna Bugge Wicksell var en ledande person inom freds- och kvinnorörelsen).

Den till industrialismen kritiske Robert Owen, vars anhängare var de första (1827) att om sig själva använda beteckningen "socialist", hör till dem som motsatte sig Malthus teorier. Owen ansåg att en ökning av befolkningsantalet snarare skulle leda till ökad produktivitet än till ökande nöd. Charles Darwin var däremot en som tog intryck av Malthus teorier: Utan yttre hinder ökar en befolkning mer och mer, men till slut uppstår alltid sådana hinder - exempelvis matbrist eller sjukdomar. De som klarar sig är de starkaste, eller snarare de mest lämpade individerna. Survival of the fittest, som inte Darwin själv utan "socialdarwinisten" Herbert Spencer uttryckte det.

Alternativrörelser och extremhöger

Magnus Linton tar i sin bok Veganerna (2000) upp den heta debatt som fördes på 1990-talet om veganism och djurrätt. Kritikerna, som Ingemar Nordin, vars bok Djur är inte människor (1997) gavs ut av Timbro, menade att djurrättsfilosofin är antihumanistisk och devalverar det unika människovärdet. (Boken finns att läsa som pdf.)

Till stora delar upplever jag att debatten hade karaktären av moralpanik, men det är klart att det fanns djurrättsfilosofer och veganer som hade prioriteringar och en syn på mål och medel jag inte delar. Min kritik av dessa är densamma som av somliga inom den utomparlamentariska vänstern. Utvidgandet av "omsorgscirkeln" är däremot ett mål jag delar. Vi behöver odla mer medkänsla.

Därmed inte sagt att ett förespråkande av djurens rättigheter, ens med reservationen om mål och medel, per automatik gör förespråkaren till en god människa. Den mest radikala djurskyddslagstiftning vi känner till var den i Nazityskland, och Adolf Hitler var övertygad vegetarian. I Tidskriften Analys & Kritik hävdas det att det tyska miljöpartiet Die Grünen har rötter som går tillbaka till det tyska nazistpartiet NPD, som på 1970-talet började med gröna listor. Man började senare rensa ut gamla nazister från rörelsen.

En annan koppling mellan extremhöger och alternativrörelser går via Rudolf Steiners antroposofiska lära. Ur "Antroposofi och ekofascism", tidskriften Folkvett, nr 2/2001:

Både antroposofin och nationalsocialismen har djupa rötter i blandningen av nationalism, högerpopulism, tidigt romantiskt miljöskyddsintresse och esoterisk andlighet som kännetecknade mycket av tysk och österrikisk kultur mot slutet av 1800-talet. /.../ Antroposofin utövade ett markant praktiskt inflytande på den s.k. gröna flygeln av tysk fascism.

Rudolf Steiner föddes 1861 och växte upp i Wien och Berlin. Han fick som 36-åring en andlig upplevelse som anses ha givit honom att kommunicera med himmelska väsen. 1902 anslöt sig Steiner till Teosofiska Sällskapet och blev inom kort generalsekreterare för den tyska sektionen. Han ägnade tio år av sitt liv åt teosofin, men bröt år 1913 med sällskapet och följdes av majoriteten av den tysktalande sektionen. Steiner hade sedan tidigare åsiktsskillnader med Annie Besant och andra Indienorienterade teosofer i sin uppfattning att den europeiska esoteriska traditionen var överlägsen. Omedelbart efter brytningen bildade Steiner Antroposofiska Sällskapet i Tyskland. Han fortsatte att utveckla antroposofins teori och praktik, med alltfler anhängare, fram till sin död 1925.

Jag tänker inte gå djupare in på kontakten och beröringspunkterna mellan Steiners antroposofer och nazismen under mellankrigstiden. Det kan också finnas anledning att misstänka att artikeln i Folkvett är tendentiös, och dagens antroposofer har tagit avstånd från nazistsympatierna under det tidiga 1900-talet. I ett svar på artikeln beskriver Göran Fant antroposofin som "antiauktoritär, antirasistisk och antielitistisk" samt dessutom som "opolitisk" (det finns antroposofer som är socialdemokrater och sådana som är centerpartister; t.ex. har miljöminister Andreas Carlgren beröring med antroposofin och waldorfrörelsen - hans far Frans Carlgren har skrivit ett antal böcker i ämnet). Vad det handlar om är vikten av att reflektera kring en rörelses eller ideologis idéhistoriska arv. Annars kan det vara svårt att vara uppmärksam mot tendenser som kan leda fruktansvärt fel om de lämnas obeaktade. Sådana tendenser finns trots allt i alla tankesystem.

Jag hävdade en gång att inga miljöpartister flörtar med Sd-sympatisörer. Nu tror inte jag att Bernt Eklund har nationalsocialistiska sympatier, eller att han har mer i Sd än Mp att göra. Jag är inte ute efter förtal eller "guilt by association". Men det här är ett tydligt exempel på att grön ideologi inte är detsamma som en ideologi som prioriterar miljön. Synen på att invandring i sig är bra, inte dåligt eller ett nödvändigt ont; att verka för mångsidighet, mångfald och självutveckling; att kämpa mot förtryck av alla individer, oberoende av folkgrupp, kön eller sexualitet; att verka för decentralisering, ökad självförsörjning och självstyre för mindre enheter; etc. - alltihop är det oundgängliga inslag i den gröna ideologin. Enbart miljöhänsyn räcker inte.

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: Bernt Eklund, Miljöpartiet, Hagfors, Värmland, Anders Wallner, Malthus, malthusianism, invandring, veganism, djurrätt, Magnus Linton, Die Grünen, antroposofi, Rudolf Steiner, Andreas Carlgren

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

19 reaktioner på ”Grönt, med nyanser av brunt

 1. francophobe (47 comments)

  Tycker att hans tankegångar påminner en hel del om Vandana Shivas (som också blivit anklagad för att vara rasist). En sorts nästan religiös syn på miljön, där människans vilja att förbättra sin levnadsstandard ska bekämpas i miljöns namn. Den största bristen i sammanhanget är att människan inte ses som en del av miljön, utan som ett separat inslag i den.

  Att de som vill ha minskad invandring använder sig av Bernt Eklunds miljöagument mot minskad invandring är väl ganska naturligt. Om målet är att minska invandringen så använder man sig naturligtvis av alla argument som finns. Inte konstigare än att jordbruksprotektionister använder sig av miljöargument mot att köpa jordbruksprodukter från fattigare länder osv.

  Ett problem i "vårt samhälle" (vet inte hur jag ska undvika ett så generaliserande uttryck) är ju just att människan ses som separat från sin miljö. Och som jag förstår grön ideologi eller ekosofi så är det precis tvärtom man bör se det.
  Och visst är det så att den som är mot t.ex. invandring använder sig av alla argument som erbjuds. Bernt Eklund eller Vandana Shiva är inte mer nazist för det. Jag hoppas att ingen får intrycket att det är det jag beskyller Eklund eller någon annan för att vara. Däremot anser jag att hans syn på invandring är helt galen, och ingenting som kan ses som förenligt med Miljöpartiets program. /Jimmy

  Svara
 2. Thomas Svensson (75 comments)

  En mycket välskriven och klargörande artikel. Det är bra för oss lättingar att någon tar sig tid till att kolla källorna och fundera lite på djupet.

  Du presenterar bland annat följande fördelar med miljöpartiet:

  "Bland de saker som tilltalar mig med Miljöpartiet finns den syn på migration som kanske främst förknippas med Gustav Fridolin….",

  "…Synen på att invandring i sig är bra, inte dåligt eller ett nödvändigt ont; att verka för mångsidighet, mångfald och självutveckling; att kämpa mot förtryck av alla individer, oberoende av folkgrupp, kön eller sexualitet; att verka för decentralisering, ökad självförsörjning och självstyre för mindre enheter; etc…"

  och hävdar att

  "alltihop är det oundgängliga inslag i den gröna ideologin."

  På vad sätt är det en ideologi? Är det inte bara ett antal politiska ställningstaganden som man så småningom kommit fram till gemensamt utifrån den en gång gemensamma nämnaren: omsorg om miljön?

  För mig är begreppet ideologi förknippat med en teori av något slag, för marxismen är det den historiska materialismen, för liberalismen är det principen om individens rätt. De ideologier du varnar för, nazismen, teosofin, socialdarwinismen osv., bygger också på någon teori som hårddragits till levnadsregler, politiska handlingsplaner och utopiska samhällsmål. Är det inte alltid en stor fara i att bygga upp system och ideologier på teorier som inte kan verifieras? Innebär det inte att man sätter för stor tillit till det mänskliga förnuftet och den inbillade intelligensen? Just Marxismen är ett strålande exempel på det, en ideologi som grundar sig på en föregiven vetenskaplighet och lockar med ett stort rättvispatos, men som ledde till oförutsägbara fullständigt motsatta konsekvenser.

  Miljöpartiets brist på ideologi, i den mening jag talar om, är därmed positivt och den "evolutionära" utvecklingen av dess politiska program har, åtminstone för dig och mig och några till, hittills varit lyckosam.

  Alltså, det är onekligen intressant att koppla denne Bernt Eklunds till Malthus och andra, men huvudkritiken mot honom måste ju ändå vara innehållet i hans budskap i nuets perspektiv och huvudvapnet mot hans villfarelser bör vara argument utifrån dagens och framtidens verklighet. Detta är nu inte sagt som kritik av din framställning, som jag tycker är givande och också relevant, historiska argument är en viktig komplettering.

  Jag menar nog att faran med ideologier inte är att de är just ideologier. Faran, om man bortser från ideologier som är helt galna i sig (som nazismen), är snarare att en ideologi blir ett slutet tankesystem. Då gäller det ju att kunna tänka rätt, eftersom minsta avsteg från ideologin ses som suspekt (högersosseri, legitimerande av kapitalismen, etc.).
  En ideologi bör vara ett öppet system. Där kan många komponenter ingå. T.ex. miljöhänsyn, decentralisering, positiv inställning till migration och ställningstagande för jämställdhet och hbt-rättigheter. Det ska vara möjligt att byta ut någon enskild komponent. Men varje förändring av någon del påverkar också helheten - varför det, i mina ögon, blir mycket olyckligt att vilja stoppa invandring om man samtidigt åberopar sig på grön ideologi. Och "omsorg om miljön" är ju precis vad Bernt Eklund har som grundtanke. Miljöhänsyn är också, precis som jämställdhet, något som inget parti vill säga sig vara emot. Frågan är vilka praktiska konsekvenser det får.
  Jag kan nog tänka mig att skriva mer om risker med och behovet av ideologi. Diskussionen är intressant, och jag tycker du har många poänger med din grundläggande skepsis till ideologi. Men jag håler inte med dig fullt ut. /Jimmy

  Svara
 3. tomtom2020 (26 comments)

  Bra bloggpost! Blev lite smått rasande när jag läste Eklunds motion för några veckor sedan och har haft den i åtanke lite då och då sen dess men jag vet inte hur pass utbredd hans åsikt om befolkning och invandring är inom Miljöpartiet.

  När det gäller Miljöpartiet och antroposofin finns det säkert mer att gräva i... Något som ibland gör mig lite smått upprörd är allt tjafs om "komplementärmedicin" som exempelvis den totala bluffen homeopati... Men det kan vi kanske ta en annan gång.

  Peace

  Jag tänkte försöka skriva ett inlägg om just antroposofin, komplementärmedicin och annat. Och vill vara noga med att göra det så sakligt och balanserat som möjligt. Känner att det är lätt hänt att hamna i smutskastning och skriverier som inte gynnar en konstruktiv debatt. Men jag håller med dig om att Eklunds motion och särskilt synen på invandring är trist. /Jimmy

  Svara
 4. Anders (36 comments)

  "Är det inte bara ett antal politiska ställningstaganden som man så småningom kommit fram till gemensamt..."

  Är det inte ungefär så en modern ideologi växer fram?

  Det är nog precis så jag också ser det. /Jimmy

  Svara
 5. Charlotte (146 comments)

  Tycker inte Tidskriften Analys & Kritiks beskrivning av Die Grüne är riktigt seriös. Grovt förenklad & missvisande. Skandaler i Förbundsdagen vad gäller politiker med brunt förflutet har ägt rum med jämna mellanrum sedan förbundsrepublikens grundande, oftast gäller det CDU/CSU. Och det parti under den direkta efterkrigstiden som härbärgerade flest partigängare från Tredje riket var det liberala FDP. Förmodligen är inget tyskt parti helt "rent", fritt från bruna fläckar -- det där bruna är nu en del av landets historia -- men Die Grüne är verkligen inte över sig belastat. Tvärtom har just det partiet oftast utmärkt sig för sin ständiga vilja till öppenhet i förhållande till det bruna förflutna och ständig uppgörelse med det.
  Det är klart att man som du Jimmy kan & ska titta närmare på inslag i miljörörelsens/det ekologiska tänkandets historia, men det gäller ju att hålla balansen. Det gör inte Tidskriften Analys & Kritik i den där lilla artikeln.

  Du har rätt. Jag är inte helt okritisk till Tidskriften Analys & Kritiks känsla för balans och tendensfrihet, och när det gäller Tyskland är väl situationen rätt speciell. Jag ville inte smutskasta vare sig Die Grünen eller Miljöpartiet i Sverige - tvärtom är de mitt favoritparti - men jag tror det är viktigt att vara på sin vakt mot "holier than thou"-komplex. Och civilisationskritik, även om den är grön och nödvändig, kan lätt hamna fel. /Jimmy

  Svara
 6. Thomas Svensson (75 comments)

  Jag tycker nog att du håller med mig ganska långt ändå, Jimmy, och det är jag glad för. Att min uppfattning av ordet ideologi är annorlunda än din och Anders är ju helt oväsentlig i sammanhanget och lätt att åtgärda.

  Jag ser fram emot en framtida diskussion om ämnet. Bristerna med en "vetenskaplig" ideologi är den ena sidan av saken, medan bristerna i en vildvuxen debatt är en annan. Miljöpartiet får betala sitt höga tak med mycket besvär internt och med ständiga risker att framstå som för extrema för väljarna. Din invandrarfientliga miljöpartist är ju bara ett exempel.

  Svara
 7. Sune Nordvall (1 comments)

  Blogen ovan nämner en artikel av en Peter Staudenmaier som källa om antroposofin. Staudenmaier är en upprepat osann bluffmakare. Det upptäcker man om man börjar jämföra vad han skriver med de källor han säger sig beskriva. För en introduktion till honom och det sätt på vilket Föreningen Vetenskap och Folkbildning upprepat publicerar och stöder honom, se http://www.thebee.se/pseudovetenskap För mer om Steiner's syn på det ämne Staudenmaier behandlar, se http://www.waldorfanswers.com/AAntisemitismMyth.htm För en ytterligare analys av Staudenmaier bluffhistoriker, se http://www.thebee.se/comments/PS/Staudenmaier.html

  Jättebra med lite kompletterande information. Jag gick inte djupare in på beröringspunkter mellan antroposofer under det tidiga 1900-talet och nazismen, men det stycke jag citerade står inte och faller med Staudenmaiers trovärdighet som källa. Jag är inte - till skillnad från Staudenmaier? - ute efter att smutskasta vare sig nutida antroposofer eller någon annan, utan bara att utreda vissa idéhistoriska arvegods som det kan vara angeläget att vara uppmärksam på. Lägg märke till att jag skrev:

  Det kan också finnas anledning att misstänka att artikeln i Folkvett är tendentiös, och dagens antroposofer har tagit avstånd från nazistsympatierna under det tidiga 1900-talet.

  /Jimmy

  Svara
 8. tomtom2020 (26 comments)

  Hej igen,

  hittade lite schysst information om en av "avarterna" inom antroposofin nämligen "biodynamisk odling": http://www.faktoider.nu/biodynamiskt.html

  Se exvis den fantastiska beskrivningen av "livsstärkande medel" som enligt skribenten används i det biodynamiska jordbruket: "Småhackade barkbitar av ek läggs i en skalle från något husdjur, omges av torv och grävs ned i marken på hösten på ett ställe där mycket regnvatten rinner förbi."

  Snacka om trolleri...

  Tack för tipset. Det var riktigt underhållande läsning! 🙂 /Jimmy

  Svara

Lämna ett svar

jimmysand.com