Skip to content

En liten bok om slem

Av den 26 februari, 2010

Efter Johan Lönnroths bok Den tredje vänstern ger Federa nu ut En liten bok om slem av Karl Palmås. Jag har även denna gång skrivit förord. Tidigare publicerades ett första utkast - här följer några kompletterande tankar.

Resten av förordet till En liten bok om slem finner du här. Förordet kan även i sin helhet läsas längst ned i det här inlägget. (Om du vill skriva ut det istället kan du också ladda ned det som pdf.)

De sammankopplade sinnenas kraft

"En liten bok om slem" av Karl Palmås.

Tillblivelsen av den här boken är på flera sätt en illustration av några av dess poänger. Den iakttagelsen har redan gjorts av Stefan Molnar på Sociologisuget. Bloggosfären har kallats en "särskrivande specialklass" (ledarskribenten Lisa Bjurwald på DN) och en "kloak" (statsvetaren Bo Rothstein i GP Kultur), men den kan också ses som en samling offentligheter - notera pluralformen, för det rör sig här inte om något homogent fenomen - i deweysk mening. Stefan Molnar identifierar en ”typ av samhällsvetenskapligt fokuserade bloggar, som det finns många av idag, inom vilka en intensiv, forskningsorienterad diskussion förs mellan forskare och icke-forskare”. Förutom Kalles blogg och min egen nämns Christopher Kullenbergs, Johan Karlssons, Heiti Ernits respektive Johannes Åsbergs blogg. Detta bloggkluster lyfter han fram som exempel på den föregivet nya form för kunskapsproduktion som Michael Gibbons och några andra började kalla "Mode 2".1

Mode 2 kännetecknas istället av tvärvetenskaplig forskning, en sammanblandning av grund- och tillämpad forskning och en vilja att lyssna till och ta i beaktande vad som sägs utanför universitetets väggar. Slutligen, vilket är av intresse för detta blogginlägg, kännetecknas Mode 2 av att mer och mer forskning bedrivs av institutioner som befinner sig utanför universitetets väggar eller befinner sig mellan samhällets olika sektorer, som tankesmedjor, centers of excellence, tvärsektoriella forskningsprojekt, patientgrupper, offentliga och privata forskningsinstitut osv.

Som Stefan Molnar skriver kan En liten bok om slem ses som ett utfall av den här processen. Bokens innehåll kan spåras till ett antal inlägg på Kalles blogg, vilka diskuterats av bloggens besökare - Kalles "distribuerade hjärna", som han själv säger - och diskussionerna har förbättrat resonemanget. Inläggen har samlats ihop till ett första manusutkast, vilket genomgått åter en remissrunda i den distribuerade hjärnan. Resultatet - om man nu kan tala om ett sådant, för diskussionerna kommer att fortsätta - finns nu i pappersform som En liten bok om slem.

Avslutningsvis bara några ord om den distribuerade hjärnan. Isobel Hadley-Kamptz skriver i Arena nr 1/2010 om hur medieteknologier förändrar vår syn på subjektivitet - omformar de mentala ekologierna, om man så vill. På samma sätt som skrivkonsten lät oss outsourca vårt medvetande, och triggade den enorma ackumulation av vetande som väl kan sägas vara det som skiljer människan från övriga djurarter - sjuttio procent av våra gener är gemensamma med de i en skiva bröd - har internet förändrat vårt sätt att tänka, resonera och producera kunskap.2

Den kognitiva kollektivism som finns immanent i vår hjärna har blivit verklighet via TCP/IP. I de omedelbara och oändliga feedback-loopar som triggar våra hjärnor i diskussioner i irc-kanaler, på bloggar, twitter eller i det direkt kollektiva skapandet i exempelvis etherpads, omformas medvetandet från upplevd avskildhet till upplevd gemenskap. Det är inte alltid okomplicerat. Triggersystemen är extremt kraftfulla och den intellektuella slembildningen är mer beroendeframkallande än mycket annan mänsklig samvaro. Upplevelsen av att faktiskt inte veta var ens egen hjärna slutar och andras börjar, tillsammans med den än mer euforiska insikten om överlägsenheten i det kollektiva medvetandet ger kickar som är hårdare än aldrig så starka förälskelsehormoner. Att finnas i detta gör mig smartare, att dela hjärna med dem gör den, oss, bättre.

Dessa insikter utmanar den västerländska tron på odelbara, avskilda individer. Diskussionen om vart detta kan leda oss har bara börjat. En liten bok om slem kan ses som ett steg på vägen.

prolog
Print Friendly, PDF & Email
 1. Gibbons et al., The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies, Sage 1994. []
 2. Isobel Hadley-Kamptz, "Outsourcad människa", Arena nr 1/2010, s 32-34. Påståendet om generna i en skiva bröd kommer från Cecilia Åsberg, "Vi har aldrig varit människor", s 35-37 i samma publikation. Också Kalle har en artikel med på temat, "Försvarsministerns nya filosofi", s 28-31, som även finns att läsa på Eurozines webb. []

Kommentera!

5 reaktioner på ”En liten bok om slem

 1. Fredrik Jansson (6 comments)

  Jag är helt övertygad om att jag inte kommer fatta ett dugg av den. Men den har ju en kul titel iallafall. Är det print-on-demand?

  ---
  Jag tror nog du kommer fatta en hel del. Yes, POD. Jag lägger upp länken när den kommer. Uppdatering: Kolla Federa.se. /Jimmy

  Svara

Kommentera

jimmysand.com