Skip to content

Nytt decennium – nya strötankar

Av den 1 januari, 2010

Efter tre år på WordPress.com startar jag nu en blogg på egen domän. Om du besökt den gamla bloggen kommer du känna igen innehållet, även om den grafiska formen skiljer sig. (Men tekniken bakom är fortfarande WordPress.)

Det år som just passerat har varit lite speciellt, särskilt på det privata planet. Jag fick en dotter i februari - första barnet - och det har förstås påverkat min tid och nivå av engagemang i bloggandet. Det blev bara 17 inlägg under 2009 (att jämföra med 81 st år 2008 och 94 st år 2007) - och då har jag ändå räknat in några inlägg som skrevs på bloggarna Du gröna nya värld och Federa.se och fick följa med hit när jag flyttade den här bloggen.

Du gröna nya värld

Men det ska sägas att jag redan under hösten 2008 började fundera kring vad jag skulle göra med strötankar och sentenser. Jag kände inte "att det tillför vare sig mig själv eller andra någonting just nu". I ett försök att få till en nytändning påbörjade jag i början av 2009 en serie inlägg på temat miljöpolitik, grön ideologi och neomaterialistisk ekosofi (del 1, 2 och 3).  Detta ledde till att jag i oktober, när jag fick lite mer tid över, startade en ny blogg - den redan nämnda Du gröna nya värld - vilken skulle handla om enbart detta tema. Avgränsningen kändes befriande. Som jag skrev i ett inlägg på gamla bloggen som inte följt med hit.

Det finns en rad skäl till att jag startat en ny blogg. Ett är att strötankar och sentenser inte haft något riktigt fokus. Jag har bloggat om vadhelst som fallit mig in, och funnit en stor frihet i detta. I perioder har denna frihet varit problematisk – på flera sätt. Dels har jag ibland avundats de bloggar som har ett tydligt fokus, ett särskilt perspektiv utifrån vilket de kunnat ta upp en relativ bredd av ämnen. Dels har jag – vilket är värre – allt oftare på senare tid drabbats av skrivkramp som följd av att det finns så mycket att ta upp. Jag har ett ganska stort antal halvfärdiga utkast – och blott marginellt färre  publicerade inlägg där jag utlovat en fortsättning och ännu inte skrivit någon.

Trots att projektet med Du gröna nya värld kan sägas ha varit framgångsrikt blev det egentligen bara fyra inlägg: Vilka röstar på Miljöpartiet de gröna?, Finns det en grön ideologi?, Urbana ekologier: Fallet Gårda, samt Steg mot en mer spännande grön idédebatt. Särskilt inläggen om grön ideologi respektive Gårda blev välkommenterade. Samtidigt har jag saknat dem som brukar läsa och kommentera strötankar och sentenser - men som i begränsad utsträckning följde med till Du gröna nya värld. När nu de båda bloggarna återintegreras i och med den här flytten är min förhoppning att besökarna och diskussionen från båda kommer att följa med hit. Jag tar med mig de lärdomar jag drog av det kortlivade projektet med Du gröna nya värld. Den inriktning som fanns där kommer att få visst utrymme här på nya strötankar och sentenser.

Strötankar och sentenser 3.0

År 2006 låg strötankar och sentenser på Blogger.
År 2006 låg strötankar och sentenser på Blogger.

Detta är den tredje inkarnationen av strötankar och sentenser. År 2004 startade jag en blogg med hjälp av publiceringsverktyget Blogger, först under namnet Jimpans strötankar.1 Fram till 2006 fungerade det mest som ett arkiv för texter jag skrev på annat håll, som Filosofiforum och Vägval Vänsters debattsida.

När det sedan blev en "riktig" blogg - någon gång under sommaren 2006 - fick den byta namn till strötankar och sentenser, efter en av avdelningarna i Friedrich Nietzches verk Mänskligt, alltförmänskligt.2 Jag blev lite mer varm i kläderna, fick lite fler besök - och framför allt blev det lite mer diskussion. Denna första inkarnation av bloggen finns att besöka här.

2007 flyttade bloggen över till WordPress.com.
2007 flyttade bloggen över till WordPress.com.

I januari 2007 fick strötankar och sentenser flytta över till WordPress.com. Detta främst av funktionella skäl. Även om WordPress hade vissa nackdelar gentemot Blogger, så övervägde fördelarna.3 Parallellt med flytten började jag lära mig poängerna och knepen med att blogga. Jag fick fler besökare, fler kommentarer - och framför allt växte det fram en samling trogna besökare som genom sina kommentarer gjort bloggen bättre.

Jag tror det ligger en hel del i det som Stefan Molnar skriver på Sociologisuget om bloggen som en ny form av kunskapsproduktion. Visst kan bloggosfären - eller, snarare: bloggosfärerna - vara en kloak. Men det är just det som är dess företräde framför de s k gammelmedierna. Stefan Molnar ser en potential hos en "typ av samhällsvetenskapligt fokuserade bloggar, som det finns många av idag, inom vilka en intensiv, forskningsorienterad diskussion förs mellan forskare och icke-forskare". Han exemplifierar med en samling bloggar där Karl Palmås, Christopher Kullenbergs, Johan Karlssons, Heiti Ernits, Johannes Åsbergs respektive min blogg nämns, och han jämför med den föregivet nya form av kunskap som Michael Gibbons m fl döpt till Mode 2.4

Mode 2 kännetecknas istället av tvärvetenskaplig forskning, en sammanblandning av grund- och tillämpad forskning och en vilja att lyssna till och ta i beaktande vad som sägs utanför universitetets väggar. Slutligen, vilket är av intresse för detta blogginlägg, kännetecknas Mode 2 av att mer och mer forskning bedrivs av institutioner som befinner sig utanför universitetets väggar eller befinner sig mellan samhällets olika sektorer, som tankesmedjor, centers of excellence, tvärsektoriella forskningsprojekt, patientgrupper, offentliga och privata forskningsinstitut osv.

Det är smickrande att bli omnämnd som exempel, och jag kan bara understryka vad Karl Palmås skriver om att den bästa bloggosfären är schizoid.

Här är begrepp som “jag är…” och “mina tankar” mer diffusa. Tänk alltså schizo såsom ett tillstånd av att inte bry sig fullt så mycket om var “jag” slutar, vad som är “mitt”. Eller - än mer relevant - tänk schizo som ett ointresse för att avgränsa sig från det som inte är “jag”; det som man definierar sig mot.

Låt detta prägla det decennium vi nu inleder.

Jag har placerat min blogg i Göteborgbloggkartan.se!

The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies
Print Friendly, PDF & Email
 1. Namnet kommer från min gamla hemsida på Passagen, som fortfarande finns att beskåda på jimpan.webb.se. Där användes rubriken "strötankar" för en avdelning som i retrospektiv kan ses som ett embryo till blogg. []
 2. Strötankar och sentenser (Vermischte Meinungen und Sprüche, 1879) var av Nietzsche avsedd som ett tillägg till Mänskligt, alltförmänskligt, men blev inte del av det större verket förrän i upplagan från 1888, där också Vandraren och hans skugga (Der Wanderer und sein Schatten, 1880) infördes. I Strötankar och sentenser tar Nietzsche avstånd från tanken att varje folk har en fastlagd nationalkaraktär. För att till exempel vara en god tysk bör man snarare befria sig från egenskaper som anses tyska, en god tysk bör ’avtyska sig’. Han fortsätter också sin kritik av socialismen: dess framväxt, dess krav på kollektivets prioritet framför den enskilde hotar att kväva individen. []
 3. Den främsta nackdel jag såg med WordPress var att man inte kan gå in i koden och finputsa på egen hand, eller lägga in JavaScript i sidokolumnen. I övrigt upplevde jag det som mer lättanvänt och stabilt än Blogger. []
 4. Gibbons et al., The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies, Sage 1994. []

Kommentera!

3 reaktioner på ”Nytt decennium – nya strötankar

 1. Marcus (478 comments)

  Kul! Men jag måste säga att du senaste tiden bytt hemvist på nätet snabbare än vad jag hunnit uppdatera min googlereader. lol
  .-=


  Marcus har nyligen skrivit Ett kommunistiskt paradis? =-.

  ---
  Tack! Jag medger att jag varit rätt snurrig på bloggfronten (fast "strötankar" var aldrig nedlagd - bara vilande - och med "Du gröna nya värld" ville jag testa en grej). 2009 var ett fantastiskt - och omvälvande - år privat, men ett bottenår bloggmässigt. Men nu har jag hittat fokus och bestämt mig. Det är här man hittar mig. Federa är en gruppblogg, så där kommer jag finnas också, men det här är basen en bra tid framåt. /Jimmy

 2. Stefan Molnar (15 comments)

  Hej! Och även för mig är det smickrande att bli omnämnd som exempel av dig. Förresten, en träffande koppling till Kalle P:s påpekande om blogosfären som schizoid.

  Ska bli kul att fortsätta följa din blogg!
  .-=


  Stefan Molnar har nyligen skrivit Ny blogg: Visualizing Society =-.

Kommentarer inaktiverade.

jimmysand.com