Skip to content

Om mig

Jimmy Sand. Född 1976 och bosatt i Göteborg sedan 2004. Uppväxt i bruksorten Grums (ca 5.200 inv. i tätorten), två mil väster om Karlstad. Har två döttrar, födda i februari 2009 respektive juni 2011. Arbetar som utredare i statlig tjänst.

Organiserad genom Tjänstemännens socialdemokratiska förening. Har tidigare haft uppdrag som ledamot i Göteborgs förskolenämnd (januari-december 2019), ersättare i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (november 2013-december 2018), samt suppleant i styrelsen för Göteborgs stadsteater (mars 2015-mars 2019).

För bloggen ansvarar endast undertecknad, och ingen annan kan göras ansvarig för innehållet på bloggen. Åsikter som kommer till uttryck här står inte nödvändigtvis för någon partilinje.

Läs mer

Början till en politisk levnadsteckning

En ofrivillig socialdemokrat

Print Friendly, PDF & Email
jimmysand.com