Skip to content

Urbana ekologier: Fallet Gårda

Av den 26 oktober, 2009

Som Karl Palmås tipsar om på sin blogg 99, our 68 skriver statsvetaren Svend Dahl i senaste numret av magasinet Neo (pdf) om hur Miljöpartiet håller på att bli populärt bland urbana liberaler.

Artikeln tangerar med andra ord min tes om MP-sympatisörer från ett tidigare inlägg.

Med statsvetarna Ulf Bjerelds och Marie Demkers uttryck skulle vi kunna säga att det till stor del handlar om ”världsförbättrande fria logotyper”, en del av vad sociologen Richard Florida kallar ”den kreativa klassen”.

Dessvärre finns här i Göteborg ett exempel på hur MP agerat på ett sätt som kan vara komprometterande i dessa sympatisörers ögon. Svend Dahl avslutar sin artikel.

Är det kanske så att miljöpartiet i sin iver att visa sig regeringsdugliga är redo att kompromissa bort både liberalism och miljöhänsyn?

Kommunalpolitiken i Göteborg kan fungera som ett varnande exempel. Här har miljöpartiet gått med på att riva delar av stadsdelen Gårda i centrala Göteborg för att möta socialdemokraternas krav på ett nytt parkeringshus för mässan. Nu är det i och för sig inte samma sak att förhandla med historiens svagaste S-ledare, Mona Sahlin, som att samarbeta med en av de starkaste S-avdelningarna i landet.

Men om Gårdafrågan är en vägvisare för hur miljöpartiet kommer att agera i regeringsställning är det lätt att bli pessimist. Då riskerar miljöpartiet att 2010 års version av centerpartiet. Alltså det parti som lockade liberala väljare, bara för att strax därefter göra dem besvikna.

Det kan vara på sin plats med en rekapitulation. Diskussionen handlar om den ganska nedgångna men kulturhistoriskt värdefulla stadsdelen Gårda. Stiftelsen Svenska Mässans VD Lennart Mankert och styrelseordförande Roger Holtback vill riva 20 landshövdingehus - det sista som återstår av ursprungligen närmare 160 stycken fastigheter som utgjorde bostadsbeståndet i arbetarstadsdelen Gårda - för att ge plats åt ett parkeringsgarage som Svenska Mässan säger sig behöva för att kunna utvidga sin verksamhet. (Svenska Mässan är en del av Göteborgs stads satsning på att etablera sig som evenemangsstad och är lokalen för bland annat Bok & Bibliotek.) Trots att man exempelvis kunde bygga ut nöjesfältet Lisebergs parkering istället för att bygga ett nytt parkeringshus där det i dag finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som bör kunna rustas upp, så har byggnadsnämndens ordförande Mats Arnsmar (S) uttalat sitt stöd för Mankerts och Holtbacks förslag.

Billiga bostäder ska bli parkeringsgarage
Landshövdingekvarter från 1920-talet - billiga hyresrätter och lokaler i gatuplan. Stadsbyggnadskontoret vill riva och ersätta med parkeringsgarage.

Det som håller på att drabba Gårda hade kanske inte kunnat hända om det inte vore för den så kallade Göteborgsandan. Björn Sandmark, chef för kulturförvaltningen (och för övrigt har en blogg), skriver om detta fenomen som någonting positivt.

Det finns många åsikter om vad Göteborgsandan är, och de förändras över tiden. Den vanligaste tolkningen i dag är kanske en sorts nätverksbyggande över institutions- och myndighetsgränserna med stadens bästa för ögonen [sic!].

Under de senaste decennierna har den ofta blivit ihopkopplad med den politik som Göran Johansson bedrivit, som i ett nationellt perspektiv möjligen varit mindre partitrogen och mer haft Göteborgs bästa för ögonen [sic!]. En annan framgångsrik företrädare är Göteborg & Co, som satt staden på världskartan för stora evenemang.

En alternativ tolkning av fenomenet "Göteborgsandan" är att det är ett slags falskt konsensus som lägger en våt filt över all offentlig debatt, hämmande för pluralism och kreativitet. Vilka det är som vet vad som är "Göteborgs bästa" begränsar sig nämligen till en exklusiv grupp människor, företrädesvis gubbar, vilket statsvetaren Johan Karlsson visat i ett par inlägg på sin blogg Mothugg. Motsatsen till vad redan John Dewey konstaterade om demokrati: En brokig mångfald människor är bättre problemlösare än en liten klick likasinnade.

I den här soppan har Miljöpartiet klampat rakt ut. Trots att Socialdemokraterna inte kan driva  igenom rivningen av Gårda utan stöd från MP och Vänsterpartiet, eftersom de borgerliga partierna i kommunfullmäktige har andra planer, har företrädarna för MP av någon anledning valt att lägga sig helt platt för det stora partiet. Kommunalrådet Kia Andreasson hävdar - efter lång en tids tystnad - att MP fått igenom att huvuddelen av husen ska sparas (vilket också ska vara partiets budskap utåt), men just dessa hus har aldrig varit hotade av rivning. Om MP inte fått någonting annat i utbyte för stödet är det en väldigt dålig deal. Mer i linje med MP:s ideologi skulle vara att driva ett förslag för stadsdelen liknande det yttrande som lämnades av nätverket YimbyGBG, liksom att göra Gårda till ett kreativt centrum - som nätverkets Johannes Åsberg skrev på GP debatt tillsammans med Gårdakonstnären Malin Bellman och Chalmersforskaren (och MP-medlemmen) Karl Palmås.

Ett av argumenten för rivning, förutom att Svenska Mässan vill åt utrymmet, är att luftkvaliteten så nära E6:an är undermålig. Men där mätaren satts upp är det ingen som bor, och förslaget från YimbyGBG skulle avsevärt förbättra luftkvaliteten i boendeområdet. Ett annat argument är att de rivningshotade landshövdingehusen är så nedgångna att de inte duger som bostäder. Men det stämmer inte, enligt Svenska byggnadsvårdsföreningen såväl som de boende i området. Det som framför allt behövs är en renovering av exteriören. Kia Andreassons försvarstal om att det inte är någon idé att kämpa mot rivningen om man inte har någon plan för upprustning är med andra ord ganska tunt. Det ligger något i hennes kritik av hur Göteborgs fastighetskontor länge låtit området förfalla, men det behövs ingen totalsanering likt rivningarna av Klarakvarteren i  Stockholm för att göra något åt det.

Partisekreterare Agneta Börjessons beskrivning av miljöpartisten som en ung människa, företrädesvis en kvinna, med ”en positiv attityd till stan” klingar lite falskt med rivningarna av Gårda som resonansbotten. Jag är övertygad om att en närmare utredning skulle ge beskedet att medlemmarna inte vill ha överenskommelsen med S i Göteborg. Gröna föredrar en kreativ stadsdel framför ännu en eftergift för bilismen. Jag anar dessutom ett bland gröna förändrat förhållningssätt till staden. Man har, likt Douglas Foy och Robert Healy i Massachusetts, börjat inse att städer inte per definition är miljöskadliga. Fram växer ett sätt att se på dessa beboeliga cirkulationer - fokuspunkter för flöden av människor, idéer, kapital, etc. - som mentala, socioekonomiska och geobiologiska ekologier. Till det spåret ska vi återvända i kommande inlägg på temat "urbana ekologier".

Läs också

(Tack, Eva Obenius, för tipsen.)

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

17 reaktioner på ”Urbana ekologier: Fallet Gårda

 1. Johannes (34 comments)

  Bra sammanställning! Personligen är jag ganska övertygad om att Gårda kommer att ligga på is tills efter valet (det enda strategiskt vettiga). Det är en fin gammal göteborgsk tradition att dra igång kontroversiella byggen direkt efter val. Det är därför viktigt att lyfta upp frågan internt i partierna så att medlemmarna i SVMP kan bilda sig en uppfattning innan grävskoporna börjar rulla oktober 2010.

  Vad gäller "göteborgsandan" så är det anmärkningsvärt att den inte debatteras mer. Särskilt på stadsplaneringens område med nuvarande institutionaliserade förhandlingsplanering (informella korridorsträffar, handslag i hissen etc) är det mer eller mindre omöjligt för medborgarna att utvärdera sina representanter.

  SBK:s aktuella program för Gårda är ett bra exempel - det framgår med all tydlighet att tjänstemännen inte anser att förslaget går ihop med ÖP, men trots det väljer man att säga att det gör det. Förmodligen för att man tolkar en implicit politisk vilja: "Politikerna vill riva, alltså är det vår uppgift att få det att låta som det är OK enligt ÖP". SBK ser det alltså som sin uppgift att dupera medborgarna. Sedan kan representanterna helt enkelt hänvisa till det "opartiska" tjänstemannautlåtandet om det kommer jobbiga frågor.

  Svara
 2. Björn Sandmark (1 comments)

  Hej Jimmy,

  jag ser att Du refererar till min artikel i Expressen för en tid sedan, om Göteborgsandan och bilkrisen.
  Jag gör inga anspråk på tolkningsföreträde när det gäller Göteborgsandan, tvärtom. Faktum är dock att fenomenet funnits i åtminstone 150 år och det har laddats med olika värden från tid till tid.
  Det jag tycker är intressant är emellertid att det arbetssätt som på senare tid lyfts fram som den nya tidens Nätverkssamhälle av forskare som Manuel Castells, eller i praktisk-politisk verklighet inom EU är något som i sina grundvalar påminner starkt om det nätverkande som i generationer varit en framgångsrik arbetsmodell i Göteborg.
  Vem som har rätt eller fel eller vet vad som är bäst för Göteborg är nog föremål för diverse olika tolkningar, inte sällan politiska. Det fall Du refererar till är det snarare just en sådan en politisk fråga som jag inte känner mig kallad att kommentera.

  ---
  Jag förstår att du inte gör anspråk på tolkningsföreträde – men jag tyckte det var en intressant formulerad definition som är applicerbar i dag. Jag hoppas att du inte upplevde min inramning av citatet som sarkastisk eller något sådant. Min avsikt var att bidra till diskussion.

  Men jag delar inte din uppfattning om Göteborgsandan som någonting till största delen positivt. Däremot har den säkert haft en del positiva följder (ofta är den sortens beslutsfattande mer effektiv än demokrati, men det är inte säkert att det för den sakens skull är vare sig legitimt eller leder till smartare problemlösningar), och kopplingen till Castells forskning är mycket träffande. Relaterat till detta kan man med fördel läsa statsvetaren Johan Karlssons två bloggposter om maktnätverk i Göteborg. Jag ser gärna mer diskussion om demokrati och den här sortens fenomen. /Jimmy

  Svara
 3. Kia Andreasson (1 comments)

  Hej Jimmy.

  Min ambition har varit att rädda så mycket som möjligt av bebyggelsen i Gårda. Våra utgångspunkter har varit att klara expansionen av Mässan och att få till stånd en fungerande flytt av parkeringsplatserna som inte innebär att biltrafiken dras in i mot stadens mer centrala delar. Korsvägen kommer att bli en mycket viktig knutpunkt för kollektivtrafiken när Västlänken byggs och av den anledningen vill vi att området inte belastas av mer biltrafik.

  En annan förutsättning är att vi vill få en upprustning av de bevarade husen i Gårda. En ny ingrediens i detta sammanhang är förnyelsen av Scandinavium. Till sist måste planerna vara ekonomisk realistiska.

  Enligt våra ledamöter i Byggnadsnämnden har de fått beskedet av tjänstemännen att planerna som Yimby presenterat är genomförbara, rent praktiskt. Vår bedömning är att planerna är förenliga med de utgångspunkter som vi har med frågetecken för ekonomin. Efter detta besked från SBK vi är beredda att gå vidare med Yimbys förslag och se om vi kan få ekonomi i det som inkluderar upprustning av de icke exponerade husen till en god livsmiljö. En del hävdar att folk kan få bo som de vill men vi anser att vi har ett ansvar mot barnen att de ska få växa upp i en miljö där miljökvalitetsnormerna inte överskrids.

  Jag har när vi sist diskuterade detta ämne i partiet sagt att ingenting är fastlåst och att jag lyssnar på kloka, genomarbetade förslag och miljöpartisters synpunkter. Miljöpartisterna i byggnadsnämnden försöker komma fram till en lösning men än är inte ärendet framme i nämnden utan uppdraget handhas av tjänstemän. Det finns problem med påfartslösningar till leden.

  Har du mer tankar är du välkommen att höra av dig direkt till mig. Eftersom du sitter i miljöpartiets styrelse är det kanske än viktigare att vi har en direkt kommunikation så att det inte uppkommer missförstånd.

  Vänligen
  Kia Andreasson

  ---
  Tack för din kommentar! Jag vill börja med att understryka – så inte någon tror något annat – att jag med den här bloggen inte gör anspråk på att representera Miljöpartiet eller någon annan organisation. Jag står själv för de bedömningar som görs på bloggen.

  För kännedom (och detta är förstås inte riktat till dig, Kia) kan styrelsen för Miljöpartiet i Göteborg – till skillnad från t ex Socialdemokraternas dito – beskrivas som administrativ snarare än politisk. Det är medlemsmötet som är den suveräna beslutande politiska församlingen. Det jag skriver här ska inte uppfattas som någon linje jag driver i egenskap av styrelseledamot. Mina åsikter har jag i första hand som engagerad samhällsmedborgare, i andra hand som enskild partimedlem.

  Med detta avklarat vill jag bara säga att jag är väldigt glad för ditt besked om att ni nu går vidare med förslaget från YimbyGBG! Bara man har ett förslag att driva så ser jag inga problem med att vara öppen för kompromisser. Så ska ju demokrati fungera. /Jimmy

  Svara
 4. Johannes (34 comments)

  @ kia: Väldigt roligt att höra att ni vill gå vidare med YimbyGBG:s förslag. Det finns ju, som vi påpekat ofta, ingen motsättning mellan Mässans utveckling och Gårdas utveckling som levande blandstad.

  Om landshövdingehusen kan användas som bostäder eller istället ska användas som lokaler, ateljéer etc är egentligen en annan fråga - som vi vet svaret på när vårt förslag är genomfört och man gjort nya (och mer objektiva) luftmätningar.

  Sedan har jag, som sosse, full förståelse för att det kan kännas orättvist att ni inom miljöpartiet får ta så mycket av opinionssmällen när det gäller det ursprungliga och ur urban synvinkel fullständigt bisarra förslaget. Men det är kanske så att både era medlemmar och medborgarna i stort har lite större förväntningar på just Miljöpartiet. Precis som Jimmy är inne på i sitt inlägg riskerar därför också besvikelsen att bli väldigt mycket större.

  Svara
 5. Karl Palmås (14 comments)

  @Kia: Vill bara uttrycka min uppskattning för att vi gröna nu väljer att arbeta med YIMBYs konstruktiva förslag som utgångspunkt! 🙂

  Tror att det är viktigt - inte minst inför valet - att det blir alltmer erkänt att det är de gröna som står för en progressiv storstadspolitik.

  Svara
 6. Emmali (2 comments)

  Hej
  Jag vill bara kompletera Kias redan mycket informativa kommentar om hur vi Miljöpartister i Byggnadsnämnden jobbar med frågan. Vi har inte haft uppe Gårda i nämnden nu på ganska länge, flera månader, så hur förslaget ser ut när det kommer tillbaka från remissrundan vet inte jag. Kia skriver att vi kollat på Yimbys förslag, vilket verkar vara framkomligt. Dock, så som jag uppfattat det, kommer Yimobys förslag i realiteten att kräva att Gårdaskolan rivs, vilket ju är tråkigt. Detta är dock frågor som vi får undersöka noggrannade när förlaget kommer på vårt bord.

  Jimmy hänvisar till Johannes om att det aldrig varit aktuellt att riva de inre husen i Gårda, de som vi nu i stället skakat fram pengar till att rusta upp. Jag tror inte att detta stämmer alls. Även om andra partier inte formellt gått ut med att de vill riva fler kvarter i Gårda är jag övertygad om att det finns fler hotade kvarter än de som idag är aktuella att riva och att det kanske hade rivits betydligt mer i Gårda om inte MP haft så god representation i kommunen. Detta är dock såklart bara spekulationer, liksom Johannes motsatta gissningar.

  /Emmali Jansson, ersättare för MP i byggnadsnämnden

  Svara
 7. Johannes (34 comments)

  @ emmali: Yimbys förslag innebär inte att Gårdaskolan rivs, tvärtom. Kulturhuset Gårdaskolan (1901) är en mycket viktig del av blandstaden i Gårda. Vad det handlar om är att det har krävts på- och avfart från E6 och då skulle det genaste alternativet vara rakt genom Gårdaskolan. Men det är inte Yimbys förslag. Det går att lösa på- och avfart utan att riva Gårdaskolan.

  Som du själv säger så har ingen formellt föreslagit att kvarteren mot Mölndalsån ska rivas. Det är alltså ingen "gissning" från min sida utan ett enkelt konstaterande. Jag är lika övertygad som du om att det finns de som vill göra det - men något konkret förslag finns alltså inte. Förmodligen eftersom de kvarteren är skyddade av riksintresset.

  Sedan vill jag återigen påpeka att jag hyser både sympati och förtroende för de grönas vilja att ta hand om och utveckla blandstaden i Gårda. Kudos!

  Svara
 8. Emmali (2 comments)

  @Johannes: Jag vet att Yimbys förslag inte innebär att Gårdaskolan rivs, däremot kan det vara så att det krävs att Gårdaskolan rivs om Yimbys förslag ska kunna genomföras. Jag kan inte detaljerna, eftersom jag långt ifrån är något trafikplanerare. Jag vet inte heller hur vi ska ställa oss i så fall.

  Svara
 9. Svend Dahl (1 comments)

  Roligt att du uppmärksammar min artikel i Neo. Jag tror generellt sett att det finns anledning att vara väldigt optimistisk vad gäller utvecklingen av miljöpartiet som ett parti för liberalt sinnade storstadsmännnniskor.

  När höger-vänsterkonflikten avtar i intensitet finns det få saker som håller denna väljargrupp kvar hos exempelvis moderaterna. Tvärtom står ju mp för en mer liberal linje i många frågor som för en hel del väljare idag framstår som viktigare än skatter och avregleringar, exempelvis invandring och integritet. Så min gissning är att vi kommer att få se en hel del direktöverströmning av väljare från m till mp nästa år.

  Därmed inte sagt att det finns en risk att många av de nya mp-sympatisörerna kommer att bli besvikna. Alla vet att miljöpartiets partiledning är oerhört intresserade av ministerposter, och frågan är hur mycket de är beredda att ge upp i en förhandling med socialdemokraterna. Gårdafrågan är problematisk just eftersom den i så stor utsträckning berör den ideologiska kärnan i partiet och frågor som miljö/storskalighet/industrialism. Om detta är kompromissbart lokalt finns risken att exempelvis integritetsfrågorna är kompromissbara på nationell nivå. Ett konkret exempel är om mp kommer att acceptera Bodström som justitieminister. Om man gör det kommer det sannolikt att bli en väldig svekdebatt som raderar ut en hel del av trovärdigheten i ögonen på de ”världsförbättrande fria logotyperna.” Samtidigt är det mp och inte socialdemokraterna som har politiskt momentum och kan ställa krav i en förhandling, så sammantaget tror jag, i varje fall just nu, att risken för en nationell "Gårdagate" är ganska liten.

  Svara
 10. Karl Palmås (14 comments)

  @Emmali och Johannes: Det vore intressant att nå någon form av klarhet i frågan kring vad "andra partier" (say no more!) sagt om att riva även kvarteren mot Mölndalsån. Någon borde fråga företrädarna för dessa andra partier. Väljarna/skattebetalarna/göteborgarna - det som ibland kallas "folket" - förtjänar att få veta.

  @Svend: Som sagt, tack för en intressant artikel - roligt att du snappade upp Gårda-frågan. Gårda hjärta Stockholm!!
  Dock har ju Mats Berglund (mp sthlm) som skrivit om saken:
  http://mats-berglund.blogspot.com/2009/06/garda.html

  Svara
 11. Johannes (34 comments)

  Idag tar även FP tydlig ställning (även om de varit tydliga mot rivning även tidigare) i GT: http://www.gt.se/nyheter/1.1767732/debatt-alla-ska-ha-rad-att-bo-centralt

  Erik Berg från Vänsterpartiet vill bevara och utveckla: http://gbg.yimby.se/2009/06/europaparlamentsval-2009_694.html

  "Jag vill bevara och rusta upp husen. Att riva en del av vårt kulturarv och att riva bostäder mitt i bostadsbristen, det är faktiskt smått vansinnigt. Samtidigt är ljudmiljön och luften oerhört dålig, och det måste tas på allvar. Hela Kungsbackaleden måste kompletteras med höga bullerskärmar, gärna utformade som gröna väggar, eller ännu hellre en regelrätt överdäckning för att göra dalgången utvecklingsbar igen. Överdäckning kan delfinansieras genom att nya bostäder byggs i anslutning. Trafikmängderna tas ner genom biltullar och utbyggd västlänk."

  Det är en klok linje för Vänsterpartiet. Nu vill vi veta: Ställer sig V bakom Erik Bergs syn?

  Margot - where you at?

  Svara
 12. Ola (1 comments)

  "Kalla Fakta" visade igår att utbyggnad av vägnät aldrig löser trafikproblem. Det är gammal skåpmat att fortfarande tro att det inte istället ökar trafikmängden. Jag kämpade mot bygget av "Dennisleden" i Stockholm 1994. Fortfarande har vi samma retorik och samma argumentation för handen. Att utbyggnaden av vägnätet löser trafikproblemen.

  Hur lång tid skall det ta innan denna heliga ko kan skrattas ut offentligt och slutligen ses så omodern som den är undrar jag. Var i ligger framåtskridandet? Var finns nyttan av en syn på konsumtion och transporter som får en att tänka på framkommenderade soldater i Somme 1916? Det är inte bara att springa på med business as usual och gasa som fan bara man får ett glas rött i badkaret efteråt..

  Kan vi förändra våra inre bilder kan vi förändra allt.. Kreativ framåtanda är en tillgång och den stavas framtid.

  För övrigt vill jag säga att miljövänlig teknik "alltid" har funnits. Edwin Grey, Nikola Tesla, panacea-BOCAF,

  Svara

Lämna ett svar

jimmysand.com