Skip to content

Den bortglömda sysselsättningsunionen

Av den 23 maj, 2014

I min femte ledare för ETC Göteborg handlar om valet till Europaparlamentet och hur viktigt det är att socialdemokratin sätter en egen, progressiv agenda. Om EU ska överleva behövs det en samordnad ekonomisk politik för sysselsättning.

När vi medborgare i den Europeiska unionen nu går till val för att utse våra parlamentariker, ser det ut som att socialdemokratin och vänstern för första gången på femton år kommer att bilda majoritet. Mot nittiotalets slut gick tredje vägens socialdemokrati som en våg över Europa. År 1997 kom Tony Blair med New Labour till makten i Storbritannien, följt av bland andra Gerhard Schröder i Tyskland och Romano Prodi i Italien. När Göran Persson under dessa år mötte sina regeringskollegor på olika toppmöten var elva av då femton EU-länder representerade av socialdemokrater.

Finanskrisen med början hösten 2008 var dödsstöten för tredje vägen, även om luften gått ur projektet redan tidigare. Särskilt New Labour hade gjort sig beroende av finanssektorn. Men finanskrisen, och eurokrisen därefter, gjorde också Lissabonfördraget otillräckligt. Den växande klyftan mellan norra Europa – däribland Sverige –och de fattigare länderna i öst och söder kräver något slags samordnad ekonomisk politik för att kunna överbryggas.

Ett argument för svenskt medlemskap i EU, använt av Ingvar Carlsson och byggt på ett särskilt program som tagits fram år 1993 av Europas samlade socialdemokrati, var att Sverige blivit för litet och omvärldsberoende för att ensamt kunna föra en effektiv politik för full sysselsättning. Istället skulle man inordna sig i ett EU omvandlat till en sysselsättningsunion, för en samordnad ekonomisk politik. Detta var ett av skälen till att rösta ja i folkomröstningen år 1994, och på Socialdemokraterna i EU-valet året därpå. Väljarna fick intrycket att frågan skulle drivas i EU.

En ny våg genom Europa

Nu har tiden kommit ikapp. Ekonomen Paul Krugman menar att det enda alternativet till ett sammanbrott för euron är en politisk union. Diane Elson, feminist och utvecklingsforskare, förespråkar en samordnad europeisk finanspolitik och en centralbank som övervakar och är yttersta garant för storbankers och staters lån. Förutsättningen för en europeisk politik för full sysselsättning – som det står i Socialdemokraternas partiprogram att man ska utveckla – är ett sysselsättningsmål för Europeiska centralbanken, ECB, med inflationstak som restriktion. Det måste finnas minimikrav på skattesatser, liksom på socialförsäkringar. Jordbrukspolitiken måste i grunden förändras, med sikte på god miljö och solidaritet med fattiga länder.

Det krävs också ett europeiskt New Deal, likt det som i USA på 1930-talet efter finanskrisen lyfte fattiga delstater genom federala investeringar i infrastruktur. Likt Attac för femton år sedan driver nu högerpolitiker som Angela Merkel och José Manuel Barroso förslaget om en Tobinskatt. Alltså beskattning av finansmarknaden för att få den att fungera bättre. Varför inte låta det vara en del i finansieringen av ett federalt europeiskt investeringsprogram? Barack Obama lade fram ambitiösa miljöinriktade sådana som en del av krisbekämpningen. Kina gör stora satsningar på snabbtåg och förnybar energi i sitt senaste femårsprogram. Den typen av investeringar har effekter på såväl utsläpp som sysselsättning. Och EU är en tillräckligt stor ekonomi för att det skulle göra skillnad.

Mina tidigare ledare

Det här var min femte ledare för ETC Göteborg. Det här är vad jag skrivit tidigare:

  1. I januari skrev jag under rubriken Ett nödvändigt uppbrott om hur försörjningsstödet för allt fler blivit ett långvarigt bidrag snarare än ett stöd vid akut kris, och hur detta beror på en utsortering från arbetsmarknaden som inleddes med nittiotalskrisen. Utbildningsinsatser kan vara en del i att vända denna utveckling, liksom metoder för att tillvara ta de anställdas reella kompetens så att de kan ta ett kliv uppåt och frigöra lågkvalificerade jobb.
  2. I februari skrev jag under rubriken Kris i befolkningsfrågan om behovet av regionala investeringar i bostäder och infrastruktur, för att kunna möta befolkningstillväxten och främja den ekonomiska utvecklingen. Med utgång från den nya ekonomiska geografin (Paul Krugman) argumenterade jag för att Västsvenska paketet, tillsammans med ökat bostadsbyggande i Göteborg, behövs för att bekämpa arbetslösheten i regionen.
  3. I mars skrev jag under rubriken Brundtlandparadigmet om hur en kommande rödgrön regeringspolitik kan komma att se ut. Inspirerat av det rödgröna samarbetet i Göteborg, liksom den FN-kommission som på åttiotalet leddes av Gro Harlem Brundtland, bör en rödgrön regering kunna samordna sin på förhand sinsemellan spretiga politik inom en modell för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.
  4. I april skrev jag under rubriken Arbetets döttrar och söner apropå första maj, där jag önskade mig ett tal med feminism som grundtema. Det handlade om det obetalda hem- och omsorgsarbetet, om villkoren på arbetsmarknaden, samt om föräldraförsäkringen och förutsättningarna för ensamstående mödrar.

För övrigt...

...var det roligt att läsa Magnus Nilssons (EU-kandidat, tidigare ordförande S-studenter) och Peter Weideruds (ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet) artikel på Dagens Arena, där de är inne på rätt mycket samma spår som jag. Och jag lovar på heder och samvete att min artikel var klar redan på onsdagen förra veckan, eftersom jag skulle resa bort därefter.

...är också en annan debattartikel på Dagens Arena intressant, skriven av Europaparlamentarikern Olle Ludvigsson (S, med bakgrund inom IF Metall) och några avdelningsordföringar från IF Metall. Det är inte omöjligt att jag tar upp industripolitik i en kommande ledare, inte minst med tanke på industrins stora betydelse för ekonomin i Västsverige.1

Print Friendly, PDF & Email
  1. Se Tillverkning, tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland, rapport 2013:2 från Västra Götalandsregionen. []

Kommentera!

Kommentera

jimmysand.com