Skip to content

Essäer om socialdemokrati

Av den 21 april, 2014

Sedan år 2010 har den här bloggen till stor del präglats av ett politiskt tänkande som kan kallas socialdemokratiskt. När nu den bok jag arbetat på med Johan Lönnroth är i förlagets händer återupptar jag mitt essäskrivande.

Det är över ett år sedan jag påbörjade projektet att i bokform samla lite tankar om socialdemokrati. Mot slutet av år 2011 hade jag börjat leka med tanken, men det var inte så seriöst menat. Tidigare hade jag filat på en liten essäsamling om grön ideologi - en tanke jag övergav när jag gick från Miljöpartiet till Socialdemokraterna, och då skojade jag om att det kanske borde bli en bok om socialdemokrati istället. När det senare fanns ett bokprojekt i mitt huvud, så var det mest som ett hypotetiskt alster för att hjälpa mig att tänka lite mer strukturerat och långsiktigt.

En tentativ ansats

Arbetstiteln på min essäbok är Bästa stämningars längtan. Det här är en omslagsidé.

Men nu tänker jag mig att jag ska försöka få ut något, på förlag eller print on demand. Som titel valde jag Bästa stämningars längtan, efter Hjalmar Brantings svar på frågan om varför han var socialdemokrat: "Därför att min känsla revolterar mot en sakernas ordning, som dömer de ojämförligt flesta att stanna i växten och kväva sina bästa stämningars längtan". Formuleringen tycker jag är ett vackert uttryck för socialdemokratins strävan att alla människor ska ha lika goda chanser i livet.

Tanken med projektet har aldrig varit att försöka ge min helhetsbild av socialdemokratin. Istället har jag, med utgångspunkt från vad som intresserat mig här på bloggen, skissat på en disposition bestående av fyra essäer. Under den hittillsvarande resans gång har jag kommit att ompröva den tematiska ingången för tre av de fyra essäerna. Främst handlar det om att ha en klar och uttänkt röd tråd, som jag hela tiden haft med den första essän. Den bygger på en tämligen rak kronologi, med den bärande tesen att varje generation socialdemokrater måste definiera socialdemokratin på nytt. (Det skrev jag i ett blogginlägg förra året.)

Fyra essäer - fyra teman

Min grundläggande disposition ser nu ut som följande.

  1. Kris och förnyelse - Den europeiska socialdemokratins kris, efter tredje vägens framgångar, kan förstås som uttryck för ett ideologiskt interregnum. En diskussion om kritiska episoder tidigare i socialdemokratins historia kan ge inspiration till ideologisk nytändning.
  2. Efter finanskrisen - En diskussion utifrån tanken att 2008 års finanskris markerade slutet på en nyliberal epok och att det är dags för en keynesiansk renässans, vilket jag inte riktigt tror på. Men vad för slags politik behövs för att vända ekonomisk kris mot god samhällsutveckling?
  3. Möjlighetsstrukturen - Socialdemokratins långsiktiga mål är att utjämna människors livschanser, och den politiska demokratin kan ses som ett medel för att förverkliga ett socialt medborgarskap. En diskussion om metoder och utmaningar, såväl som filosofiska grunder.
  4. Samhällsbyggarna - En diskussion utifrån Europas skuldkris och behovet av långsiktiga investeringar i infrastruktur, bostäder och förnybar energi. Här dras konturerna av ett nytt politiskt program för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Det här är förstås en mycket grov skiss, och utforskandet av tankar i essäns form är ett pågående arbete där mycket kan revideras under resans gång. Först efter sommaren tänker jag sätta upp något slags tidsplan för processen. För närvarande skriver jag på ett synopsis.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

1 reaktion på ”Essäer om socialdemokrati

  1. Pingback: Den liberala demokratins kris - jimmysand.com

Lämna ett svar

jimmysand.com