Skip to content

Århundradets skattereform

Av den 10 april, 2015

I min fjärde ledare för ETC Göteborg det här året skriver jag om behovet av en genomgripande reform av det svenska skattesystemet. Välfärdens finansiering kan säkras. Tendenserna till ökad inkomstojämlikhet bör motverkas. 

Det svenska skattesystemet liknar ett allt mer svåröverskådligt lapptäcke av avdrag, olika momssatser och specialregler. De senaste åren har allt fler röster höjts för en genomgripande skattereform, senast de fackliga centralorganisationerna LO och Saco. Det är inte bara frågan om att de offentliga finanserna går med underskott för sjätte året i rad, och att skatteintäkterna måste öka med ca 75 miljarder för att klara välfärden, underhållet av järnvägen och andra gemensamma åtaganden. Regeringens aviserade skattehöjningar räcker bara en liten bit på väg. Problemet är också att skattesystemet, så som det ser ut i dag, är samhällsekonomiskt ineffektivt. Det är genomsållat av kryphål. Bara att täppa till dem skulle öka intäkterna.

Fransmannen Thomas Piketty har satt agendan för den ekonomiska debatten.

Som fördelningspolitik betraktat är det oklokt att höja skatten på arbete. År 2013 slog en bok ned som en bomb i den internationella ekonomiska debatten, på svenska kallad Kapitalet i det tjugoförsta århundradet. I den visar Thomas Piketty att efterkrigsdecenniernas höga tillväxt och små klyftor var ett historiskt undantag. Som regel ökar avkastningen av kapital – sådant som företagsvinster, aktieutdelning, räntor och hyror – mer än vad ekonomin som helhet växer. Det gör att inkomstojämlikheten ökar, genom att en allt större andel av inkomsterna omfördelas från löntagare till kapitalägare. Dagens svenska skattesystem förstärker dessa effekter, snarare än att kompensera för dem. Löneutvecklingen gör att allt fler omfattas av den statliga inkomstskatten, medan det är allt mer förmånligt att äga kapital. En skattereform bör se till att minska skillnaderna i skatt mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital. En mer enhetlig kapitalbeskattning skulle motverka drivkrafterna till skatteplanering.

Avskaffa det kommunala utjämningssystemet

Anders Nilsson och Örjan Nyström, två arbetarrörelseintellektuella från Göteborg, hör till dem som förspråkar en ny stor skattereform. I boken Jämlikhetsnormen (2013) presenterar de ett förslag till hur skatteintäkterna till staten respektive kommunerna kan fördelas bättre. I dag kan framför allt storstädernas kranskommuner locka höginkomsttagare till sina villaområden genom att hålla nere nivån på kommunalskatten. Andra kommuner har svårt att få ihop ekvationen av å ena sidan krympande skatteintäkter på grund av utflyttning, å andra sidan ökade utgifter till följd av en åldrande befolkning och allt fler i arbetsför ålder på försörjningsstöd (socialbidag). Nilsson och Nyström vill avskaffa kommunalskatten och det kommunala utjämningssystemet. Istället föreslår de en statlig och för hela landet enhetlig kommunbidragsskatt som beslutas av riksdagen och vars intäkter fördelas till kommunerna efter demografiska och socioekonomiska kriterier. Detta för att säkerställa likvärdig välfärd för hela befolkningen. I enlighet med principen om kommunalt självstyre beslutar kommunerna själva om medlens fördelning i budget.

Det behövs alltså en århundradets skattereform. Intäkterna behöver öka och fördelas bättre, kryphålen försvinna. Men höjd skatt på arbete hör inte till prioriteringarna. Bortsett från att det kan användas för att finansiera satsningar för ökad jämlikhet skulle en sådan skattehöjning motverka sitt syfte i ett större perspektiv. En politik för att motverka kapitalismens ojämlikhetsskapande krafter siktar in sig på motsättningen mellan arbete och kapital.

Mina tidigare ledare

Det här var min färde ledare för ETC Göteborg för året. Det följande är vad jag skrivit tidigare i år.

  1. I januari skrev jag under rubriken Deflationsmonstret om räntestriden i Riksbankens ledning och att deflation, inte inflation, kan vara det största hotet mot samhällsekonomin under en överskådlig framtid.
  2. I februari skrev jag under rubriken Efter åtstramningspolitiken om eurokrisen och hur Greklands nya regeringsparti, Syriza, motsatt sig fortsatta åtstramningar. Jag påpekar att också länder som Tyskland och Sverige har en läxa att göra.
  3. I mars skrev jag under rubriken En välkommen budgetreform apropå att regeringen låter utreda avskaffandet av överskottsmålet. Jag föreslår också en bredare budgetreform, för att möjliggöra större investeringar i reala tillgångar.

För övrigt...

...har en rad aktörer lyft behovet av en ny århundradets skattereform (namnet användes om skattereformen 1991), innan LO och Saco nu senast gjorde det: Peter Birch Sörensen i en rapport för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Kjell-Olof Feldt i en rapport för Globaliseringsrådet, Lars Calmfors, Andreas BerghMiljöpartiet och Almega, LO på egen hand, Arenagruppen, tankesmedjorna Katalys och Global utmaning, samt de elva debattörerna (både ekonomer och tidigare finansministrar) bakom antologin En skattereform för 2000-talet (2014).

...läste jag under påskhelgen ut Jesper Bengtssons bok Det måttfulla upproret: Lindh, Sahlin, Wallström och 20 år av politisk förnyelse (2004). Det är en skildring av Socialdemokraternas idédebatt sedan 1970-talet, med fokus främst på idéerna kring självförvaltning och egenmakt, liksom Kjell-Olof Feldts och den så kallade kanslihushögerns ekonomiska politik, men även hur miljöpolitiken prioriterades upp från mitten av 1980-talet och rättighetspolitiken under 1990-talet. Boken skrevs kort efter mordet på Anna Lindh, men det var också en tid då den globala rättviserörelsen (World Social Forum, Attac, m fl) var i högsta grad aktuell. Det sistnämnda var min öppning till politiken. För mig fungerade boken därför lite som en värdefull påminnelse om hur politisk förnyelse skulle kunna bli av. Tyvärr har det funnits många missade chanser.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

jimmysand.com