Skip to content

Några lösa trådar att knyta ihop

Av den 13 januari, 2013

Jag har en ful ovana att lämna lösa trådar i slutet på mina inlägg. Ofta känns resonemangen oavslutade, och jag tänker mig att fortsätta senare. Men inte alltid blir det av och det kan vara vettigt att samla upp trådarna.

Sist jag gjorde så var för tre år sedan. Av de lösa trådar som jag samlade upp den gången har jag knutit ihop tre: Det blev en kortare betraktelse över Lucretius samt ett par något längre över Thomas Jefferson respektive en bok av Owe Wikström. Det är fullt möjligt att några av de övriga kan få fortsättning i någon form - till viss del kan det det ske, och har redan skett, på mer implicita sätt - men i stor utsträckning kan vi betrakta dem som preskriberade vid det här laget.

Att förkasta eller att utveckla

Lösa trådarUnder de gångna tre åren har en mängd fortsättning följer anhopat sig. Det som följer är en genomgång av dessa, för att samla lite idéer inför 2013.

Under den dubbla årskrönikan för 2008-09 konstaterade jag att det skulle vara intressant att utforska övervakningssamhällets filosofiska aspekter, exempelvis hur det formar politiska subjekt. Näraliggande är den utmaning mot det västerländska sättet att tänka om individer som följer av framväxande medieteknologier som internet. Om jag ändå känner mig filosofiskt lagd kan jag ta upp tråden om neomaterialistisk ontologi.

Jag har också haft för avsikt att skriva mer av de tankar som väcktes hos mig vid läsningen av Per Gahrtons Vad vill de gröna? (1988) och Anthony Giddens Tredje vägen (1998). I anknytning till det kan även nämnas den korsbefruktning av arbetarrörelsen och den gröna rörelsen som jag efterlyst och vill bidra till. Ännu återstår det att skriva lite mer om socialdemokratins baksidor, vilka till stor del motsvarar de grönas styrkor. Det känns högst relevant.

Jag utlovade en gång - aningen anspråksfullt - att komma med förslag till ekonomiskt-politiskt program för hållbar utveckling. Det skulle förstås handla om ett slags Rehn-Meidnermodell för vår tid, en politik för full sysselsättning. Det vore också angeläget att ta sig an behovet att reformera socialförsäkringssystemet, möjligen med inspiration från idén om basinkomst eller medborgarlön. Åtminstone en del av det kommer nog bli av.

Jag hade tänkt mig att skriva ett inlägg om socialdemokratin under rekordåren och ett om tiden efter sjuttiotalets kriser. Det är möjligt att det kommer med utifrån någon annan vinkel, men kanske inte med det upplägg jag tänkte mig. Ernst Wigforss tanke om provisoriska utopier är det något mer troligt att jag kommer att skriva om. Och jag skulle vilja skriva något om Gustav Möller och offentliga välfärdstjänster, kanske i anslutning till debatten om vinster i välfärden. Den moralfilosofiska vändningen i diskussionen om socialdemokratisk idéutveckling är given, och varför inte i anslutning till rättighetsteori?

Jag ska givetvis återuppta mina reflektioner kring de personliga erfarenheter som präglat min ideologiska utveckling. Och det förhoppningsvis ganska snart.

För övrigt...

...vill jag rekommendera Lars Calmfors kloka DN-krönika om behovet av en ny övergripande skattereform. För övrigt något jag själv förespråkat vid ett par tillfällen. Andreas Bergh förde för drygt ett år sedan fram ett intressant förslag om höjd och enhetlig moms. Intressant är också debatten om platt skatt (något jag själv dock inte sympatiserar med).

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

Lämna ett svar

jimmysand.com