Skip to content

Nietzsche från Manpower

Av den 9 september, 2007

För några år sen jobbade jag på ett postorderföretag i Karlstad. För att fördriva fikarasterna roade jag mig ibland med att skriva insändare till lokaltidningen NWT.


nfm3.jpgEgentligen tycker jag man ska kunna stå för sina åsikter och skriva insändare eller debattartiklar i eget namn. Men det här var något av ett experiment, och jag ville pröva ett uttryckssätt och en uppsättning åsikter som kanske inte till 100 procent är mina egna. Därför skapade jag en fiktiv karaktär - "Nietzsche från Manpower" - som gjorde att jag kunde ta ut svängarna lite.

Det första ämnet jag - eller snarare mitt fiktiva alter ego - debatterade var kristen fundamentalism. Så länge jag kan minnas har en person som kallar sig "Gunvor Lindh" (jag vet inte om det är hennes verkliga namn, eller bara en signatur) skrivit insändare i NWT. Hon har ofta framfört kristet konservativa, eller kanske snarare fundamentalistiska, åsikter om både det ena och det andra.

Nietzsche från Manpowers första insändare:

Bigotteri och fundamentalism

Tack Gunvor Lindh! (NWT 27/10):

Jag har länge levat i villfarelsen att kristendomen är en religion vars ideal kallas tolerans och kärlek till nästan; att dess främsta representanter står att finna bland personer som Franciscus av Assisi, Moder Theresa, Martin Luther King och Albert Schweitzer.

Jag glömde bort att kristendomens historia också rymmer sådant som den spanska inkvisitionen, korstågen, kolonialismens slakt på befolkningarna i Amerika och Afrika, den nuvarande påvens reaktionära motstånd mot att bekämpa spridningen av aids i världen, samt inte minst den religiösa höger som står bakom George W Bushs messianska imperialism.

Tack, Gunvor Lindh, för att du åter en gång bevisar för mig och andra att kristendomens ideal stavas bigotteri och fundamentalism. Så länge jag lever kommer jag aldrig mer kalla mig kristen.

NIETZSCHE FRÅN MANPOWER (NWT 4/11 -03)

Den bemötta insändaren:

Homosexualitet är en synd

Svar till M E (NWT 16/10):

Jag blev upprörd när jag läste din insändare. Du saknar respekt för kristna människor och för att kristna skolor inte anställer homosexuella lärare. Enligt Bibeln är homosexualitet en synd och du borde förstå att det är Guds ord till oss människor. Homosexualitet kan aldrig bli naturligt. En kristen skola måste ha respekt för sitt namn och för de barn som önskar gå där.

Du skriver att det inte är konstigt att kyrkan har problem i dag. Problemet är att kyrkan anställer och välsignar homosexuella präster, de lever i strid med Bibelns ord. Jesus talade inte för någon annan livsstil än relationen mellan man och kvinna. Gud har skapat människan till man och kvinna och befallt dem att vara fruktsamma.

GUNVOR LINDH (NWT 27/11 -03)

Bemötande insändare:

Religiösa missuppfattningar

Svar till Nietzsche från Manpower (NWT 4/11):

De personer och händelser som du räknar upp som några av kristendomens representanter anser jag vara illa lämpade för den benämningen. Man kan inte direkt säga att det är kristendomens fel att vissa personer har missuppfattat tanken bakom religionen. Jag tycker att man ska lyfta fram personer som gör goda saker i kristendomens namn och som förtjänar att kallas kristna som t ex Moder Theresa.

I biblen står det i och för sig en hel del grymma och befängda saker men man måste ta i beaktning att den är skriven under en tid då människor hade helt skilda värderingar mot de man har idag. Vad gäller korstågen och inkvisitionen anser jag detsamma där, att de utfördes under en tid då världen var mindre upplyst och människor hade andra värderingar. Märk väl att jag inte är särskilt kristen själv men ville bara kritisera dig för ditt sätt att döma ut kristendomen genom att nämna personer och händelser som är direkt olämpliga representanter för kristendomen och jag vill också kritisera dig för ditt sätt att döma ut de flesta kristna som fundamentalister.

ERIK (NWT 7/11 -03)

Försvar för rätsidan

Svar till Nietzsche från Manpower (NWT 4/11):

Det finns en avig och en rät i kristendomen som tillämpning. Du talar om avarterna bigotteri och fundamentalism, som är avgörande för ditt avståndstagande från kristendomen. På så sätt ger du efter för avarten i denna religion. Du låter feltolkarna i nuet och historien manipulera dig. Ställ upp för rätsidan, som, exempelvis Franciscus, Moder Theresa m fl företrädde.

Det är ingen villfarelse att kristendomens ideal i sak är tolerans, vänskap, omsorg och osjälvisk kärlek. Men det gäller att odla dessa ideal i sitt andliga hjärta (Kristus), för att få rätsidans spontant tjänande uppsåt. Annars uppstår den egocentriska avigsidan. En djup eftertanke, bön, meditation och kontemplation är den den kristna utvecklingskompetens som leder till “kristocentricitet”, ett upphöjt medvetandetillstånd, som Jesus talade om i satsen “att älska sin nästa så som sig själv”.

ALF E SJÖBERG (NWT 8/11 -03)

Nietzsche från Manpowers andra insändare:

Båda sidor bör lyftas fram

Svar till Erik (NWT 7/11) och Alf E Sjöberg (8/11):

Erik: Jag förväntade mig att någon skulle komma med en motreplik liknande din. I viss mån kan jag också dela dina ståndpunkter. Dock vill jag göra några förtydliganden angående mina “religiösa missuppfattningar”. Min syn på fenomenet är mer eller mindre identisk med den du ger uttryck för.

Men jag tvivlar starkt på att vår hermeneutiska bibelsyn delas av en person som hävdar att homosexualitet är en synd enligt Bibeln samt att “Gud har skapat människan till man och kvinna och befallt dem att vara fruktsamma” (NWT 27/10).

Varför ska man endast lyfta fram de “personer som gör goda saker i kristendomens namn och som förtjänar att kallas kristna”? Ska man förtränga alla de brott mot mänskligheten som har utförts i kristendomens namn?

Man bör lyfta fram båda sidor, vilket jag också gjorde i min första insändare. Jag dömde inte därmed ut “de flesta kristna” som fundamentalister.

Alf: Naturligtvis är det upp till dig att tolka mina uttalanden precis som du vill, men jag är verkligen beredd att ställa upp för sådana som Franciscus och Moder Theresa. Men kan inte du också medge att det som “rätsidan” gjort för mänskligheten knappast står i proportion till de “avigsidor” jag räknade upp?

Varför ger jag “efter för avarten i denna religion” när jag just fördömer denna avart? Och att “odla dessa ideal i sitt andliga hjärta”, på det sätt som du beskriver, kan man verkligen göra utan att kalla sig kristen.

Viljan att idealisera kristendomen tillämpas sällan på andra religioner. I diskussioner om islam, för att ta ett aktuellt exempel, lyfter man gärna fram avigsidor som hedersmord, al-Qaida och burka. Jag hävdar att dessa är “direkt olämpliga representanter” för islam, trots att det är företeelser som existerar i islams namn - på samma sätt som korstågen, kolonialismen och påvens reaktionära inställning i aidsfrågan är exempel på sådant som åberopat kristendomen. Men det är svårt att se balken i ens eget öga.

Så länge reaktionärer och bigotter kallar sig kristna, vilket de är i sin fulla rätt att göra, kvinnoprästmotståndare lika mycket som befrielseteologer, så kommer inte jag att kalla mig kristen. Trots att jag respekterar - rentav beundrar - den glade anarkisten från Nasaret och många av hans anhängare.

NIETZSCHE FRÅN MANPOWER

advocatus diaboli (NWT 20/11 -03)

Bemötande insändare:

Rätsidans stjärna och kärna

Replik till Nietzsche från Manpower (NWT 20/11):

Det finns nog ingen rättänkande sann kristen, som förnekar alla de avarter som kristendomen utsatts för. Men kan man skilja mellan rätsidan och avigsidan: man försvarar den förra och bekämpar den senare. Egentligen bekämpar du avigsidan till rätsidans förmån. Slutsatsen blir att du är kristen i ditt hjärta och utifrån detta ser avigsidan. Men du behöver inte därför kalla dig kristen, det viktiga är att leva som en kristen så att egocentriciteten minskar och kristocentriciteten ökar. Men det går inte att närma sig den kristna “stjärnan och kärnan” (Luther) med debattkonst. Det fordras ett ödmjukt sinnelag, bortom orden, i tystnad och stillhet.

ALF E SJÖBERG (NWT 27/11 -03)

***

En ny omgång av insändare handlade om kreationism, evolution och friskolor.

Nietzsche från Manpowers tredje insändare:

Teori och begripliggörande

Replik till Gunvor Lindh (NWT 5/12):

Åter visar bibelfundamentalismen upp sitt ansikte. Vetenskapliga teorier - den här gången, som oftast, evolutionsläran och teorin om big bang - ställs upp mot kristna dogmer, som om de stod och föll med hotet om evig fördömelse.

Vetenskapliga teorier är inga absoluta sanningar utan kvalificerade försök att begripliggöra verklighetens beskaffenhet. De anses som giltiga endast så länge bevis för motsatsen inte framkommit. Varken evolutionsläran eller teorin om big bang är sista ordet.

Bibeln är Guds ord till människorna. Om vi vågar tro på något annat än dess bokstavliga mening väntar evig fördömelse. Jag är dig tacksam, Gunvor Lindh, för att du så hängivet berättar för oss dödliga vad som är rätt och vad som är fel. Man vill ju inte brinna i helvetet!

NIETZSCHE FRÅN MANPOWER

en glad kättare (NWT 9/12 -03)

Den bemötta insändaren:

Kristna friskolor bekämpas

Jag blir förskräckt när jag hör att Skolverket bekämpar kristna friskolor. Skolverket försöker att hitta fel på de kristna friskolorna. Det är en trakassering av dem som utnyttjat valfriheten att låta barnen få gå i en kristen skola.

Avkristningen har gjort att till och med kristna inte vågar tala om Jesus. Kyrkor måste stängas på grund av att människor inte går dit. Ungdomarna kan inte avgöra vad som är rätt eller fel. De har aldrig fått någon undervisning i kristendom. De lever med fantasifoster att världen har kommit till genom en stor smäll som de kallar big bang.

Evolutionsteorin är en dålig teori. Miljarder kronor kastas ut i onödan. Evolutionen är en teori för att ateisten ska få stöd för att det inte finns någon Gud. Det är bedrägeri att det står i dagens läroböcker att världen har kommit till av en slump.

Ungdomarna blir fördärvade i dagens samhälle, där snart allt är tillåtet utom att tro på en levande Gud.

GUNVOR LINDH (NWT 5/12 -03)

***

Det andra ämne som Nietzsche från Manpower tog sig an var ett uttryck som är ganska vanligt förekommande i Värmland. Det är ett synsätt som jag tror hänger ihop med Jantelag och bruksmentalitet. Nämligen att man kan vara "förläst".

Till bildningens försvar

Det finns bland oss i Värmland ett oerhört märkligt begrepp, använt för att förklara allehanda “kônstigheter” - alkoholism, utanförskap, psykisk sjukdom eller annat som helt enkelt bara sticker ut. Det rör sig förstås om det lilla ordet “förläst”. Så vitt jag vet står inte detta att finna i ordförrådet hos någon utanför vårt Jantelagspräglade landskap. Rätta mig gärna om jag har fel.

Det har alltid förbryllat mig vad detta beror på. Kan det vara så att man i Värmland vill göra okunnighet och brist på bildning till ett positivt ideal? Är man rädd för att leta efter andra förklaringar till beteenden man inte förstår - förklaringar som sticker i ögat på den som inte vill engagera sig, eller åtminstone tänka till? Eller är det helt enkelt ett uttryck för den i och för sig sunda inställningen att böcker aldrig kan ersätta det levda livet?

Förhoppningsvis är förklaringen till det utbredda ordbruket den sistnämnda, men jag befarar att det i de flesta fall - om inte samtliga - rör sig om en kombination av de båda andra. Jag hoppas att jag har fel.

NIETZSCHE FRÅN MANPOWER

humanist trots allt (NWT 10/11 -03)

***

Slutligen reagerade Nietzsche från Manpower på en insändare skriven av en person som med allra största sannolikhet röstar på Sverigedemokraterna.

Isolering ger politisk och moralisk inavel

Svar till Tror på ett nytt Sverige (NWT 14/11):

Lösningen på de problem du räknar upp är knappast vare sig ett stopp på invandringen eller ett utträde ur EU. Att isolera Sverige skulle snarare leda till politisk och moralisk inavel. Svenskarna skulle, om möjligt, bli ännu mer rädda för det som är eller förefaller främmande.

En bättre lösning skulle enligt mig vara ett ökat samarbete och en friare invandring. Det skulle inte behöva finnas särskilda skäl för att flytta till Sverige, utan snarare skulle det vara så att alla som inte är krigsförbrytare eller dylikt (det vill säga praktiskt taget alla) välkomnas med öppna armar.

Med en större andel av befolkningen av utländsk härkomst skulle “svenssonrasismen” minska, då den främst beror på okunskap och rädsla för det främmande.

Du som efterlyser ett nytt arbetarparti kan ägna en tanke åt hur det kommer sig att vänster- och miljöpartierna på kontinenten är mer positivt inställda till Europasamarbetet än vad högern är. Jag efterlyser i Sverige en vänster med mer visioner än vad som finns idag.

NIETZSCHE FRÅN MANPOWER (NWT 3/12 -03)

Den bemötta insändaren:

Önskas - ett nytt arbetarparti

Stoppa invandringen och begär utträde ur EU. Det skulle med all säkerhet rädda Sverige. Alla dessa miljarder som denna idioti kostar samhället skulle istället satsas på sjukvård, skolor och polisväsende. Mord, rån och överfall sker dagligen. Våldtäkter inte att förglömma. Pampväldet fortsätter inom socialdemokraterna. Svensken är nog den mest lättlurade människan på jorden. Politiker och företagschefer gör allt som går för att roffa åt sig fantasilöner. I de löneförhandlingar som pågår finns det helt plötsligt inga pengar. Med den politik som regeringen för är det arbetarna och pensionärerna som får betala. Ett nytt arbetarparti med anknytning till arbetare skulle vara en önskedröm.

TROR PÅ ETT NYTT SVERIGE (NWT 14/11 -03)

***

NWT, eller Nya Wermlands-Tidningen, är en av de någorlunda stora tidningar som varit sena med att gå ut på nätet. Kanske var man sist av alla regionstidningar när webbupplagan lanserades i våras. I samma veva beslutade man om att ändra politisk färg, till "oberoende konservativ". Jag tror den tidigare var "oberoende moderat" eller nåt sånt... (Kommentar från den konservativa delen av bloggosfären.)

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: Karlstad, NWT, Nya Wermlands-Tidningen, Friedrich Nietzsche, Nietzsche från Manpower, fundamentalism, konservatism, kristen höger, Gunvor Lindh, Franciscus av Assisi, Moder Theresa, Martin Luther King, Albert Schweitzer, inkvisitionen, korståg, kolonialism, rasism, påven, George W Bush, homosexualitet, synd, Bibeln, bibelläsning, hermeneutik, islam, hedersmord, al-Qaida, burka, kreationism, evolution, friskolor, big bang, avkristning, Skolverket, bildning, Värmland, bruksmentalitet, Jantelagen, invandring, EU, nationalism

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

5 reaktioner på ”Nietzsche från Manpower

 1. Charlotte (146 comments)

  Haha, underbart! Nietzche från Manpower...Den glade anarkisten från Nasareth...Härligt. Mer sånt.

  ---
  Det var rätt kul att kunna ta ut svängarna lite. Sedan hittade jag bloggandet... /Jimmy

  Svara
 2. kirira (9 comments)

  Att man anses vara "förläst" om man är lite egen har jag också hört, fast jag inte är värmlänning utan skåning. Så det begreppet är nog vidare spritt än bara till Värmland. Det var alltid tråkiga och lite inskränkta typer, som klassificerade alla som hade andra idéer och drömmar än de själva som "förlästa". Samma typer som klassificerade sig själva som "vi som lever i verkligheten".

  ---
  Jag har senare förstått att ordet "förläst" inte är dialektalt, som jag trodde, men jag delar din erfarenhet. Undrar om det är vanligast förekommande på landsbygden. /Jimmy

  Svara
 3. Enkla Z (1 comments)

  Som katolik har jag svårt att känna igen mig i att använda or ordet "förläst" om någon annan.
  Jag gissar att Gunvor är katolik, efter som hon refererar till Moder Teresa och Franciskus.
  katoliker brukar ju annars bli anklagade för att vara "förlästa", speciellt från pingst- och frikyrko-håll.

  ---
  Förlästheten hade inget med Gunvor Lindh att göra. Inte heller Moder Teresa och Franciskus (som NfM själv lyfte fram). Men jag förstår att det kanske var lite rörigt. Skulle tro att GL är frikyrklig. /Jimmy

  Svara
 4. Marcus (478 comments)

  Intressant. Det kändes som du dessutom fick till en ganska fin dialog med signaturen Alf E Sjöberg. Att Gunvor inte skulla lyssna på ditt budskap hade du väl förmodligen räknat med, gissar jag.

  Om jag ska kommentera något i sak, så tror jag inte det är så enkelt att med ökad invandring så minskar "svensonrasismen".

  Även om jag håller med om att rasism till en stor del bottnar i okunskap och rädsla för det okända, så försvinner inte dessa saker automatiskt med ökad invandring. För säkerhets skull ska jag kanske påpeka att jag själv är för en *helt fri* invandring.

  ---
  Alf E Sjöberg tycker jag är rätt sympatisk, GL hade jag inte förväntat mig skulle lyssna - men jag trodde faktiskt hon skulle skriva argt nåt tillbaka.

  Nej, jag tror inte heller att svenssonrasismen försvinner automatiskt med ökad invandring. Jag tror dock på långt sikt att den påverkas negativt (dvs minskar) på längre sikt med ökad invandring. /Jimmy

  Svara

Lämna ett svar

jimmysand.com