Skip to content

Mitt valmanifest, del 1

Av den 24 juli, 2006

Jag har funderat på vilka frågor jag skulle driva om jag kandiderade till riksdagsvalet. Har kommit på några, och satt ihop ett valmanifest efter det - för skojs skull.

Tänkte publicera några punkter, utan prioritetsordning. Här följer två av dem:

 • En human migrationspolitik
 • Jag vill ha en generös flyktingpolitik där alla människor behandlas med respekt. Barns bästa ska sättas främst i all bedömning av flyktingar. Den som på grund av myndigheternas hantering väntat längre än ett år på ett slutgiltigt besked på sin asylansökan ska automatiskt få uppehållstillstånd. Inga asylsökande ska hållas inlåsta, alla ska ha rätt till juridisk hjälp under asylprocessens alla olika delar, den asylsökande ska själv få avgöra i vilket land han/hon vill söka asyl.

  Utländska kvinnor och män som i äktenskap eller samlevnad med män i Sverige utsätts för våld samt kvinnor/män/barn som befinner sig i Sverige till följd av trafficking ska ha rätt att stanna i Sverige oavsett vistelsetid i landet, längd på eventuellt äktenskap, ålder, hälsotillstånd etc.

  Utländska medborgare ska ha rätt till svenskt medborgarskap efter tre års folkbokföring i Sverige. Barn som är födda i Sverige, av föräldrar bosatta i Sverige, ska ha rätt till svenskt medborgarskap, oavsett föräldrarnas medborgarskap.

  Folkbokföringsort ska utgöra grund för rösträtten; samma regler ska gälla för EU-medborgare och medborgare från tredje land, det vill säga alla utländska medborgare ska kunna rösta i lokala val efter en månads folkbokföring i Sverige. Efter tre års folkbokföring ska full rösträtt ges.

 • Alternativ till tillväxt som mått på välstånd
 • Idag är tillväxt det mått framför andra som politiker använder för att avgöra om landets ekonomi går framåt. Tillväxt, i betydelsen ökning av bruttonationalprodukt, BNP, från ett år till ett annat, är emellertid en mycket begränsad indikator på ett lands välstånd. Bland annat är måttet konstruerat på ett vis som förbiser en stor del av kvinnors bidrag till samhällsekonomin i Sverige – och ännu mer i världen. Enligt en studie av nationalekonomen Märta Bergman skulle BNP fördubblas om värdet av det obetalda hemarbetet inkluderades.

  En ekonomi som hela tiden producerar fler prylar för att mätta en skapad konsumtion kan inte överleva på en planet med begränsade resurser. De mänskliga resurserna överutnyttjas och människor slits ut i kampen för ökade vinstmarginaler. En rättvis fördelning och en fungerande välfärd ska garantera alla människor en grundläggande trygghet.

  Olika ekonomiska mått och indikatorer måste trots allt finnas för att vi ska få kunskap om i vilken riktning samhället utvecklas. Dagens ensidiga fokuserande på tillväxt räknat i BNP bör ersättas med nyanserade indikatorer som skildrar det faktiska tillståndet för människor, djur och natur. Ett exempel är gini-koefficienten, ett mått på den ekonomiska fördelningen i ett land.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

6 reaktioner på ”Mitt valmanifest, del 1

 1. marlene svensson (1 comments)

  Jag ställer mig bakom dina punkter!

  Gällande mått på välstånd så gillar jag den s.k. Gini-koefficienten.
  Dvs. det mått som mäter ojämnheten/jämnheten i inkomstfördelningen i ett land. Nyckeln är alltså fördelning och inte total tillväxt dividerat med antal huvuden.

  Men det visste du nog redan 🙂

  Svara
 2. jimpan (121 comments)

  Tack för era kommentarer!

  Jag tar det som en komplimang, Anders. Vi får se om du tycker kommande punkter är lika gröna...

  Jag håller med dig, Marlene, om att gini-koefficienten är intressant. Det kan vara en poäng att ta upp den som ett exempel på alternativ, så jag gör ett tillägg i texten.

  Svara
 3. Vänstra Stranden (8 comments)

  Jag undrar varför rösträtten inte skall följa medborgarskapet? Jag är helt med dig angående medborgarskapets ändrade kriterier, men jag tycker att rösträtten också bör följa medborgarskapet och inte folkbokföringen. En republikansk tanke är just att låta den politiska gemenskapen utgöras av dem som valt att vara medborgare och inte hänvisa den gemenskapen till en territoriell ordning (alltså folkbokföring) och inte heller till en blods-ordning (någon form av etnicitetsordning t ex).

  Svara
 4. jimpan (121 comments)

  Jag är med dig i den republikanska tanken, men eftersom folkbokföring föregår medborgarskapet är det mer inklusivt att basera rösträtten på den - så länge den territoriella staten fortfarande har någon betydelse.

  Men jag är öppen för andra förslag.

  Helst vill jag se någon form av världsmedborgarskap, men det är ju en mycket mer utopisk tanke. Vägen dit kan gå via en mer human migrationspolitik, tillsammans med andra framsteg - som globala skatter av olika slag och ett globalt barnbidrag.

  Svara

Kommentera

jimmysand.com