Skip to content

Miljöpartiet och välfärdens framtid

Av den 13 mars, 2011

Det är grejer på G i MP. Förutom nya språkrör i partiet, ungdomsförbundet och studentförbundet ska partiprogrammet revideras. Dessutom ska ett par rådslag hållas under mandatperioden för att utveckla politiken.

Jag skrev tidigare om att Miljöpartiet behöver tillämpa hållbarhetsperspektivet bredare, genom att utveckla fler tunga profilområden vid sidan av miljöpolitiken. Själv ville jag - och vill fortfarande - se ett ambitiöst och genomarbetat ekonomiskt program som kombinerar regleringar av de globala finansmarknaderna, en skatte- och näringspolitik för ett grönt tjänstesamhälle, en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik för kunskapssamhället, stora investeringar i grön energiomställning och samhällsbyggnad, samt reformering av de sociala trygghetssystemen för att säkra den generella välfärden. Men kanske är det något missriktat att sätta mitt hopp till de gröna för denna uppgift.

Miljöpartiets logotypJag kan förstå den prioritering partistyrelsen nu valt att göra: Det ena rådslaget handlar om energiomställning och syftar till att ta fram en ny energi- och klimatpolitik. Det är ett område där MP redan står starkt och bör förvalta detta förtroende genom att bli ännu bättre. Det andra rådslaget handlar om framtidens välfärd (och dess finansiering). På det området är MP, om vi ska vara helt ärliga, ganska svagt. Därför tycker jag nog rådslaget om framtidens välfärd känns mest spännande. Där är det också mycket svårt att inte placera sig på något slags höger/vänsterskala. Det betyder inte att det inte finns utrymme för nytänkande.

Gröna välfärdsstrategier - ett förarbete

I själva verket var det redan under 2009 som arbetet började för att ta fram Miljöpartiets svar på frågan om hur Sverige ska ha råd att upprätthålla en god gemensam välfärd i framtiden. Detta i form av projektet Välfärdsstrategier i en grön miljö, koordinerad av en projektgrupp med representanter från tankesmedjan Cogito, såväl som från partiet, och med Lennart Olsen som sammankallande.

I projektuppdraget står följande att läsa.

Möjligheten att behålla och utveckla välfärden utmanas av grundläggande faktorer som den demografiska utvecklingen och tjänstedilemmat, som gör att en stor del av tjänsterna inom vård, skola och omsorg, vilka dominerar det offentliga tjänsteutbudet, hela tiden tenderar att bli dyrare. Tillägget ”i en grön miljö” till projektnamnet innebär ännu en utmaning, att också kunna upprätthålla den gemensamma välfärden i en miljö där en del av produktivitetsökningarna i ekonomin tillgodogörs som kortare arbetstid i stället för ökad konsumtion. Detta kan vara önskvärt eller nödvändigt för att också nå en förbättrad livskvalitet och för att klara grundläggande miljö- och klimatmål, men innebär också en press nedåt på de viktigaste skattebaserna som idag finansierar den gemensamma välfärden. Detta har vi valt att i projektet kalla det gröna dilemmat.

I uppdraget står det också att under denna, nu avslutade, "stigfinnarfas" ska idéer och förslag som verkar intressanta kunna vidareutvecklas och prövas i en fördjupad dialog utan att några slutliga ställningstaganden behöver tas. Nu övergår arbetet i en mer strukturerad "programfas". Den går ut på att ta fram konkreta förslag till programskrivningar och politik för partiet, som kan prövas i form av rådslag och propositioner från partistyrelsen, för att slutligt befästas i partiprogrammet 2013. De "intressanta nya tankar och idéer växt [som] fram och prövats" finns dokumenterade på partiets webbplats.1 De sex problemområden som identifierats under projektets första fas kan säga något om partiets färdriktning.

  1. Obetalt arbete som alternativ
  2. Prioriteringar inom välfärden
  3. Maxtaxor och solidarisk finansiering
  4. Kommunalt företagande
  5. "Skatt på rika"
  6. Höjd pensionsålder

Märk väl att partiet inom dessa sex problemområden ännu inte gjort några "slutgiltiga ställningstaganden". Jag tycker ändå att de är intressanta som prioriterade frågeställningar betraktade, och jag har för avsikt att under våren resonera mig fram till vilka ställningstaganden jag själv vill se.

Print Friendly, PDF & Email
  1. Det rör sig om diskussionsunderlag inom sex problemområden som tagits fram av projektet, samt anteckningar från seminarier kring dessa underlag: (1) Till samhällets tjänst: Obetalt arbete - en räddning för välfärden?, Lennar Olsen, underlag respektive anteckningar som Worddokument, (2) Öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvården: Vad kan vi lära av Landstinget Östergötland?, Agneta Niklasson, underlag respektive anteckningar som Worddokument, (3) Maxtaxor: Ett hinder för solidarisk finansiering av välfärden?, Helena Leander, underlag respektive anteckningar som Worddokument, (4) Kommunalt företagande: För välfärden, miljön och demokratin, Rickard Arvidsson, Annika Lillemets och Valter Mutt, underlag respektive anteckningar som Worddokument, (5) Skatt på rika: Kan välbeställda bidra mer till välfärden?, Liza Pettersson, underlag respektive anteckningar som Worddokument, samt (6) Höjd pensionsålder: Ett sätt att säkra framtidens välfärd - eller att fördela arbetet över livet på ett annat sätt?, Ulf Söderström, underlag respektive anteckningar som Worddokument. Dessutom ett par debattinlägg av Christer Sanne: Gammalt och nytt om samhällstjänst (Worddokument) och Planetens väl - och välfärdens. []

Kommentera!

Lämna ett svar

jimmysand.com