Skip to content

De Gröna och komplementärmedicinen

Av den 25 november, 2007

Läste just en debattartikel i Göteborgs Fria Tidning, undertecknad Eva Ericsson som är landstingspolitiker för Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen. Detta sedan tidningen uppmärksammat att regionen vill neka unga kvinnor vaccin mot livmoderhalscancer.

I den nyhetsartikel som Eva Ericsson lämnat sin replik på belyser Sven Bjerde (för övrigt en kursare till mig) att Läkemedelsförmånsnämnden beslutat att vaccinet Gardasil ska ingå i högkostnadsskyddet. Nämnden är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras av samhället. Trots att det är ett lagbrott att ta bort läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet har Västra Götalandsregionen gått ut med direktiv om att inte skriva ut Gardasil till flickor mellan 13 och 17 år. Ändå vet man följande:

Varje år drabbas 90 kvinnor av livmoderhalscancer i Västra sjukvårdsregionen, där Västra Götalandsregionen och de norra delarna av Halland ingår. Av dem dör mer än var tredje kvinna. Ett vaccin ger ett så gott som fullständigt skydd mot humant papillonvirus typ 16 och 18 som orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer, men bara om det tas innan smittotillfället.

I sin replik till artikeln för Eva Ericsson ett resonemang kring att debatten om läkemedlets effekter och biverkningar hamnar i skuggan av den utbredda oron inför ordet 'cancer'. Jag har stor förståelse för det resonemanget, när det förs på en principiell nivå.

Vi talar i dag om en klimatdebatt, där man glömmer hälsans aspekter. Hur påverkas människan hälsomässigt av alla gifter och allt annat som släpps ut. Det finns mycket forskning på kostens betydelse i samband med cancer. Sedan har vi mediciner som påverkar vår kropp i en eller annan riktning. Undrar om experterna har tittat på vad som har orsakat ökningen av livmoderhalscancer?

Jag tror att det är viktigt att ha en helhetssyn på hälsa. Läkemedel kan inte vara en universallösning, och det är viktigt att de läkemedel som används är tillräckligt utvärderade. Eva Ericsson tar också upp reklamen för Gardasil, en marknadsföring som blivit ifrågasatt av Läkemedelsverket. Sedan mynnar resonemanget ut i att förespråka så kallad alternativ- eller komplementärmedicin. Och jag är lite tveksam till vad den beteckningen står för.

Vad är egentligen alternativ-/komplementärmedicin?

Via Orsakverkan ("en liten blogg om kritiskt tänkande, pseudovetenskap och diverse underligheter...") hittade jag en debattartikel i TTELA om att Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen vill satsa på alternativ medicin. Till detta räknar undertecknarna, regionfullmäktigeledamöterna Göran Larsson och Ingrid Bergman, sådant som "kiropraktik, zonterapi, naprapati, akupunktur och annat". De "ser också ett ökat behov av psykosomatisk inriktad vård, det vill säga behandlingar med mer av helhetssyn än dagens skolmedicin." Det här är i enlighet med De Grönas partiprogram. Under avsnittet Samhällsgemenskap - vi har ansvar för varandra kan man läsa följande stycke.

Komplementär och alternativ vård
Det behövs en god dialog, samverkan och ett vetenskapligt samarbete, byggd på öppenhet och ömsesidig respekt, mellan skolmedicin och komplementärmedicin, även kallat alternativmedicin. Ett nationellt och offentligt register över utövare av komplementärmedicin ska finnas. Godkända komplementärmedicinska metoder måste bli en integrerad del av det allmänna sjukvårdssystemet.

För att öka kunskapen och förståelsen för komplementärmedicin bör sjukvårdspersonal inom den offentliga vården erbjudas utbildning och vidareutbildning inom komplementär behandling. Liksom vid annan vård måste komplementär utbildning och behandling kvalitetssäkras. Därför behövs ett komplementärmedicinskt informations- och forskningscentrum med tvärvetenskaplig inriktning. Mångfalden är viktig och därför bör tillgången på komplementärmedicinska vårdformer ökas.

Jag har inte mycket att invända mot formuleringarna i partiprogrammet. Stötestenen uppstår när de ska omsättas till praktisk politik. Jespert Jerkert, ordförande i Föreningen Vetenskap och Folkbildning och tidigare medlem i Miljöpartiet, skrev för ett par år sedan en artikel i Folkvett (en tidning som hans förening ger ut). Han framför där några idéer om varför partiets linje ser ut som den gör. Jag har plockat ut följande.

 • Mp har hela tiden framställt sig som ett radikalt annorlunda parti, ett alternativ. Om alternativ politik är bra, varför skulle då inte alternativ medicin vara det?
 • I den gröna ideologin ingår en tydligt antiauktoritär hållning. Den innebär bl.a. att man sätter tilltro till lokala lösningar och misstror stora system.
 • Att mp särskilt engagerar sig i överkänslighetssyndrom kan ha att göra med att de ses som miljösjukdomar.
 • Folk med udda åsikter har helt enkelt dragits till mp, då de ser att det är möjligt att få igenom åsikterna som officiell mp-politik.
 • Sist men inte minst tror jag att en god portion vanlig okunnighet spelar roll.

Personligen är jag skeptisk till De Grönas politik i den här frågan. Man bör ha en sunt kritisk men ändå positiv inställning till vetenskap. Helhetssynen på hälsa och den antiauktoritära hållningen delar jag, och jag anser att behandlingsmetoder som är alternativ till den så kallade skolmedicinen bör utvärderas. Men det är just där betoningen ligger. Behandlingsmetoder som utvärderats vetenskapligt kan inte längre betraktas som alternativa eller komplementära. De blir då en del av skolmedicinen.

***

Läs mer hos Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin (SKLM), Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin (SFKM), Enheten för Studier av Integrativ Vård (vid Karolinska Institutet) och Wikipedia om alternativmedicin.

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: De Gröna, Miljöpartiet, komplementärmedicin, alternativ medicin, alternativmedicin, Eva Ericsson, Göteborgs Fria Tidning, Västra Götalandsregionen, vaccin, vaccination, Gardasil, livmoderhalscancer, cancer, Läkemedelsförmånsnämnden, högkostnadsskydd, subventioner, reklam, Läkemedelsverket, kiropraktik, zonterapi, naprapati, akupunktur, Jesper Jerkert, Vetenskap och Folkbildning, Folkvett, grön ideologi, systemkritik, skolmedicin, integrativ vård

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

10 reaktioner på ”De Gröna och komplementärmedicinen

 1. Thomas Svensson (75 comments)

  Jag håller med dig, Jimmy och ser en fara i miljöpartiets vurm för alternativa lösningar som allför ofta ligger i gränslandet till det som sammanfattande kallas för "new Age".

  Samtidigt finns det säkert naturmedel och traditionella metoder som kan antas grundade på erfarenhet och alltför lättvindigt avfärdats av skolmedicinen som ovetenskapliga. Metoder från andra kulturers erfarenheter som akupunktur har ju efter lång och mödosam kamp accepterats av skolmedicinen, åtminstone till en del och är därmed ett gott exempel på din slutsats:

  "Behandlingsmetoder som utvärderats vetenskapligt kan inte längre betraktas som alternativa eller komplementära. De blir då en del av skolmedicinen."

  ---
  Absolut! Jag menar förstås inte att endast det som vid en viss tidpunkt räknas som skolmedicin kan anses som fungerande behandlingsmetoder. Det finns säkert en del motstånd mot att ta in saker från andra traditioner, även om det bevisligen fungerar. Så kallad alternativ-/komplementärmedicin ska kvalitetssäkras, som partiprogrammet säger. Men det är inte nåt att ha bara för att det är "alternativt". /Jimmy

  Svara
 2. Marcus (478 comments)

  Precis, jag håller också med. Därför bör man kanske prata om evidensbaserad medicin, och om olika företeelser som saknar evidens, istället för att kalla det "alternativ medicin", vilket kan leda tanken till att det (egentligen) fungerar, fast det bara inte accepterats av den trångsynta och dogmatiska läkarkåren (sic!)

  Nu är jag till råga på allt utbildad kiropraktor, men jag tycker ändå så här.

  ---
  Bra idé! "Evidensbaserad medicin" är en beteckning jag ska ta till mig. (Fast det finns säkert dem som anser att också det är dogmatiskt...) /Jimmy

  Svara
 3. Charlotte (146 comments)

  Bra skrivet.
  Jag reagerar på följande mening i partiprogrammet: "Mångfalden är viktig och därför bör tillgången på komplementärmedicinska vårdformer ökas."
  Mångfald kan väl knappast anses ha ett egenvärde när det gäller medicinsk behandling? Det viktigaste är att det finns god tillgång till det Marcus kallar evidensbaserad medicin. Vissa sjukdomar -- t ex cancer -- är förmodligen av sådan art att det inte finns, och inte kan finnas, en mångfald av fungerande behandlingar för dem.

  ---
  Tack. Apropå det skrev idéhistorikern Edda Manga en smått märklig krönika i gårdagens GP (finns tyvärr inte på nätet), som handlade om att hon diagnosticerats med cancer och kämpade för att slippa skolmedicinen och istället kunna välja en alternativ behandlingsmetod.

  Självklart bör ingen tvingas till en vård man inte vill ha, men jag har lite svårt att se komplementärmedicinen som enbart en maktfråga. Frågan om huruvida det fungerar måste vara det primära. Sedan kan man ha kritik mot ett rent farmakologiskt perspektiv, som skiter i människan. /Jimmy

  Svara
 4. Charlotte (146 comments)

  Shit, där ser man. (Det där med Manga alltså.)
  Och ja, håller med dig så klart: vården får inte vara i första hand "teknokratisk" utan humanistiskt inställd.

  Svara
 5. Thomas (7 comments)

  tror att en viktig faktor till miljöpartiets märkliga resonemang kring alternativ/komplementärmedicin är att många människor i miljö-/alternativsvängen verkar ha någon slags religiös syn på naturen och vad som skulle vara "naturligt". detta påverkar inte bara synen på medicin utan även andra områden i livet som hur vi ska bo (bättre att bo på landet än i stan - trots att de flesta miljöforskare anser att det vore bättre för miljön att fler bor i tätort), att det nödvändigtvis är bättre för kroppen att äta kravmärkt mat än icke-kravmärkt (vilket naturligtvis kan vara och är sant i en del fall) och att bara "naturliga" läkemedel är bra för kroppen (känns lite som rasta-romantiker som inte tolererar någon annan drog än ganja...). och här är steget inte särskilt långt till avarter som biodynamisk odling, homeopati och andra uppenbart meningslösa aktiviteter. eller i värsta fall gröna anarkister och primitivister som john zerzan..

  Svara
 6. Thomas Svensson (75 comments)

  När Charlotte relaterar till "humanistiskt inställd" vård kommer jag att tänka på en bok jag läste för några år sedan av Jerzy Einhorn. Så här ungefär berättade han: Einhorn blev utsedd av riksdagen att kontrollera verksamheten hos den berömde s.k. THX-doktorn, Elis Sandberg. Denne doktor botade cancer på löpande band med kalvbräss och det blev en smärre folkvandring till hans klinik i Småland.

  Detta avsteg från skolmedicinen föranledde hetsiga debatter och ett resultat blev att just Einhorn m.fl. fick i uppgift att granska verksamheten. Metoden var att välja ut ett antal fall och grundligt ta reda på vad som hänt dem. Det visade sig då att i de fall som patienterna tillfrisknat hade de gått till både THX-doktorn och den traditionella sjukvården och frågan om kalvbrässens verkan förblev olöst.

  Men, och här kommer poängen, professor Jerzy Einhorn blev oerhört imponerad av doktor Sandbergs "humanistiska inställning", hans förmåga att verka ägna tid åt varje patient, hans övertygande och trygga uppträdande osv. Efter sina upplevelser skickade Einhorn årligen en grupp studenter till THX-mottagningen för att se och lära.

  Efter Elis Sandbergs död försökte hans son driva verksamheten vidare, men vad jag vet så dog den snart ut, kalvbrässen var förmodligen verkningslös, men pappa Sandberg var personligen ett medmänskligt geni.

  Svara
 7. Sanjay (79 comments)

  "Mp har hela tiden framställt sig som ett radikalt annorlunda parti, ett alternativ. Om alternativ politik är bra, varför skulle då inte alternativ medicin vara det?"

  Vad menar karln egentligen? Det är ju bara en lek med ord... Resonemanget går att använda in absurdum, ska inte trötta ut er med exempel. Poängen är väl inte att vara radikalt annorlunda för att det har ett egenvärde, utan att våga vara radikalt annorlunda när det behövs.

  Själklart tittar forskare på vad som orsaker livmoderscancer, ett mycket konstigt uttalande. Det refereras väl nästan dagligen till olika rapporter om hur kost och miljö ökar eller minskar riskerna för olika sorters cancer.

  Det är mycket riktigt att mediciner har bieffekter, det händer inte så sällan att patienter tackar nej till behandling. Framför allt handlar det om att väga bieffekter mot själva sjukdomen, man gör korsbandsoperationer på 20-åringar men inte 70-åringar t.ex. Riktigt gamla människor behandlar man ofta inte mot cancer just pga bieffekterna.

  En annan vanlig argumentation är att man inte kunnat visa att fenomen X eller Y saknar bieffekter, det är för att man inte kan visa att något saknar bieffekter, bara att något har bieffekter.

  Sen är jag mycket nyfiken över ordet "skolmedicin". Vad är "skolmedicin"? Det är väl långt ifrån sällan behandlingar handlar om förändrad livsstil, är det skolmedicin eller alternativmedicin att ändra kost och motionsvanor? Är sjukgymnastik skolmedicin?

  Svara
 8. Sanjay (79 comments)

  "Samtidigt finns det säkert naturmedel och traditionella metoder som kan antas grundade på erfarenhet och alltför lättvindigt avfärdats av skolmedicinen som ovetenskapliga."

  "Metoder från andra kulturers erfarenheter som akupunktur har ju efter lång och mödosam kamp accepterats av skolmedicinen"

  Det känns som ett lättvindigt påstående skulle jag vilja säga. Det görs studier på det mesta, inte sällan rent huvudlösa saker. Idag skulle det knappast vara svårt att hitt finansiering för studier till kinesisk eller indisk medicin. Det enda man frågar sig är vad alternativ medicinens förespråkare vill, att man ska lägga ner den vetenskapliga processen?

  Svara

Lämna ett svar

jimmysand.com