Skip to content

Åkesson ljög i TV-debatten

Av den 22 april, 2007

Många bloggare har skrivit om torsdagens debatt mellan Mona Sahlin (S) och Jimmie Åkesson (Sd). Joel Malmqvist skriver väldigt bra. Om man ska "ta debatten" bör man ha koll på när Sverigedemokraterna ljuger om fakta. Det hade inte Mona Sahlin.

Dagens Nyheter refererar debatten.

Jimmie Åkesson: Från att nya lagen om diskriminering kom till har inte ett fall lett till åtal.

Mona Sahlin: Om du inte tror att det finns diskriminering så kan du inte se att diskrimineringen förhindrar Sverige att växa sig starkare.

Jimmie Åkesson: Det är ett smaklöst anklagande av företagarna i landet. Du menar alltså att företagarna diskriminerar människor för deras hudfärg?

Mona Sahlin: Diskriminering är ett problem i Sverige.

Jimmie Åkesson: En rapporten från Svenskt näringsliv talar om en upplevd och en faktisk diksriminering. Det är klart att det uppstår frustration när man kommer hit som invandrare från ett annat land. Men den faktiska diskriminering är en myt.

Jimmie Åkesson hävdade att det sedan lagen om diskriminering infördes har inkommit endast 86 anmälningar. Att inte ett enda har lett till åtal. Detta är en ren och skär lögn. Hos ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) finns fakta.

De uppgifter om anmälningar till DO som Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson framförde i gårdagens debatt är felaktiga. DO fick ca 750 anmälningar om etnisk eller religiös diskriminering bara under förra året. Av dem avsåg ca 300 diskriminering i arbetslivet. Till detta kommer alla de anmälningar om diskriminering i arbetslivet som anmäls direkt till fackförbunden. Undersökningar visar även att det finns ett stort mörkertal vad gäller anmälningar.

DO utverkade förra året fyra domar om etnisk diskriminering och har idag ytterligare drygt 20 pågående rättsprocesser.

Lika rättigheter och möjligheter för alla är en självklarhet i ett land som respekterar de mänskliga rättigheterna. Anmälningarna till DO och flertalet forskningsrapporter visar entydigt att etnisk och religiös diskriminering alltjämt är en viktig fråga som vi som samhälle måste på allvar.

Det är tråkigt att Mona Sahlin inte hade koll på detta. Lars Ohly (v) sade att en betydande risk med att "ta debatten" med Sd i offentliga fora är att de kan komma med vilka siffror som helst utan att bli bemötta med fakta. Här har Lars Ohly rätt.

***

Läs också Birger Schlaugs, Sanjays och Katrine Kielos kommentarer till TV-debatten.

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: Mona Sahlin, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, Joel Malmqvist, Dagens Nyheter, diskriminering, etnisk diskriminering, DO, Lars Ohly, Birger Schlaug

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

9 reaktioner på ”Åkesson ljög i TV-debatten

 1. Charlotte (146 comments)

  Jag vet inte. Tycker detta är vanskligt. De kommer ju alltid att hitta några konstiga "fakta" som de tolkat på sitt sätt och viftar runt med; det går inte att kräva att den som debatterar mot dem har pejl på allt. Jag är också tveksam till Malmquists krav på den som debatterar mot dem - kan någon leva upp till dem överhuvudtaget? Alternativet är att ingen bemöter dem överhuvudtaget, och då är de verkligen fria att påstå precis vad som helst utan att sägas emot alls.

  ---
  Det är väl klart att man inte kan ha koll på allt. Men lite påläst måste man ändå vara. Samtidigt har du en poäng, och faran med rörelser av det här slaget är att de inte behöver bry sig om fakta. Det finns ändå en grogrund för dem. Den grogrunden måste vara prio ett att göra något åt. /Jimmy

  Svara
 2. Martin Tunström (s) (1 comments)

  Bra skrivet, har själv reagerat på Monas totala tysnad i att vedergälla Åkessons fakta med motfakta:
  "En annan negativ aspekt när det gäller Monas insatts var Åkessons påståenden om att diskrimineringen av svenska medborgare med utländsk bakgrund eller som är födda utomlands inte skulle existera, Åkesson refererade även till rapport från Svenskt Näringsliv som visade att så var fallet. Jag kommer inte att gå in på själva rapporten, då jag inte fördjupat mig i frågan (Det får andra göra inom partiet eller ungdomsförbundet), men det man kan reagera på är att Mona Sahlin borde, i sin kraft av att tidigare varit jämställdhetsminister (94-95) och i egenskap av stadsråd på Justitiedepartementet hade ansvar för integrations- och demokratifrågor [2] ha tillbakavisat Åkessons påståenden med egen fakta genom att referera till ett flertal rapporter och undersökningar som visar att diskrimineringen visst finns och poängtera att det är den samlade forskningen på området som ändå skall vara det som är det vägledande. Men hon gjorde inte så, istället blev det tyckande."
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1493&blogg=13323
  Finns för övrigt ett rolig bild i mitt blogginlägg.:)
  ---
  Tack. Din bild är inte helt tagen ur luften. /Jimmy

  Svara
 3. Erik, Stockholm (1 comments)

  Fyra domar av 750 är väl jämförbart med noll av 86? Det är extremt lågt även för svenskt rättsväsende. D.v.s. man kan misstänka en hel del okynnesanmälningar, kanske utsikterna till ett stort skadestånd lockar?
  Även om man kan förstå att Åkesson var nervös (Sveriges mest utsatta position?) så var det illa om han inte hade full koll på siffrorna.
  Jag tror att han hade fått siffran 86 från en undersökning i Göteborg; där man hade avindentifierat ansökningshandlingarna:
  "I Göteborg avslutades ett liknande projekt i höstas och man konstaterade att trots ett omfattande merarbete med 86 anonyma ansökningar fanns det inget som tydde på att mångfalden ökat."
  D.v.s. det berodde inte på de sökandes namn eller utseende att de inte fick jobben utan på grund av kvalifikationerna. Ännu ett tecken på att detta tal om diskriminering inte har mycket substans.

  ---
  Varför blanda ihop korten? Det som Åkesson fått sina siffror från är något helt annat än det han sa. /Jimmy

  Svara
 4. micke (4 comments)

  rasist för att man värnar om sverige då vete faan om jag vill va svensk

  ---
  Jag vet inte vem som gjort den kopplingen, eller sagt att Sd har tolkningsföreträde om vad det betyder "att värna om Sverige", men betvivlar att det skulle skada om fler såg vikten av andra identiteter än den nationella. Snarare tvärtom.
  Själv ser jag mig inte i första hand som svensk, även om jag har svenskt medborgarskap. Jag är även andra saker - europeisk medborgare, bosatt i Göteborg, sjuttiotalist, född i Värmland, humanist, sambo, journaliststuderande, etc. "Vete faan" vilken av dessa som har störst betydelse för mitt liv. /Jimmy

  Svara

Kommentera

jimmysand.com