Skip to content

Vänsterpartiet ryter till om Lissabonfördraget

Av den 8 maj, 2008

Med en artikel på DN Debatt lyfter Lars Ohly, Josefin Brink och Jonas Sjöstedt Lissabonfördraget som en stötesten på vägen mot regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Och det gör de helt rätt i.

Debattartikeln handlar om att bevara modellen med kollektivavtal och stor frihet för arbetsmarknadens parter (representerade av å ena sidan Svenskt Näringsliv, å andra sidan fackföreningarna) att göra upp om villkoren på arbetsmarknaden oberoende av statlig inblandning. De konkreta exemplen är förstås EG-domstolens domar i Laval- och Rüffertmålen, två fall där polska underentreprenörer anlitats med lägre betalning än vad svenska respektive tyska motsvarigheter krävt. Även om själva sakfrågan är principiellt intressant, och offentligheten uppstår genom sakfrågor (som rubriken för en artikel av Noortje Marres i Fronesis liberalismnummer lyder; togs upp av Per Wirtén), så intresserar jag mig främst för vänsterpartisternas konstruktiva hållning angående svensk EU-debatt. Följande utdrag är talande.

I grunden handlar konflikten om Lissabonfördraget och kollektivavtalen om vilken inställning man har till EU. Ska Sverige påverka unionens inriktning eller passivt ta emot diktaten från EU:s institutioner? Kollektivavtalsmodellen är en så viktig fråga att den kräver att vi tar strid för att förändra unionen. Ett krav på svenskt undantag skulle väcka uppmärksamhet i hela unionen och säkert få liknande krav att resas från arbetarrörelsen i fler länder. Det vore att verkligen påverka EU.

Detta kan jämföras med den officiella miljöpartistiska hållningen att inga riktigt bra beslut kan fattas i Sverige förrän vi gått ur EU (även om den synen inte delas av alla miljöpartister). Själv anser jag att själva kritiken av rådande ordning är mindre viktig än att ha ett alternativ till den ordning man kritiserar. Och hur kritisk jag än är till EU så som det i dag är utformat, så är jag minst lika skeptisk till att den westfaliska ordningen av territoriella stater kan hantera de utmaningar som världen i dag står inför.

***

Juristen Jakob Heidbrink bloggar intressant om Lars Ohly et al:s debattartikel. (Och frågan om huruvida EU är att betrakta som ett nyliberalt projekt har jag själv varit inne på tidigare.) Intressanta reflektioner med utgång från Laval- och Rüffertfallen kommer från tidningen Internationalens blogg (och jag är benägen att instämma helt angående vikten av organisering oberoende av nationella gränser). Likaså från liberalen Attila, som inte tar upp de båda fallen utan istället diskuterar fackföreningarnas relation till socialism respektive liberalism. Och läser jag att LO, PTK och Svenskt Näringsliv vill göra upp om ett "nytt Saltsjöbadsavtal". Då passar jag på att åter tipsa om Karl Palmås projekt att destratifiera den svenska modellen.

Uppdatering den 13 maj: På GP Debatt svarar (på sätt och vis) Wanja Lundby-Wedin (LO och Socialdemokraternas verkställande utskott), Sture Nordh (TCO), Mona Sahlin och Sven-Erik Österberg (båda från verkställande utskottet) med att försvara Lissabonfördraget.

***

Bloggkoll: Karin försöker föra fram viktiga saker angående katastrofen i Burma, Jenny reflekterar kring våldtäkt och makt, Katrine gläds över positiva recensioner, Ia är skeptisk till samtyckeslagstiftning, Maria blir intervjuad i De grönas medlemstidning, Zaida funderar över valstrategier inför 2010 och Marie diskuterar offer och gärningsmän. Det var dagens läsning!

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: Vänsterpartiet, Lissabonfördraget, EU, Lars Ohly, Josefin Brink, Jonas Sjöstedt, valet 2010, regeringssamarbete, Socialdemokraterna, kollektivavtal, arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik, näringslivet, Svenskt Näringsliv, fackföreningar, facket, EG-domstolen, Laval, Vaxholm, Rüffert, entreprenad, den polske rörmokaren, Noortje Marres, Fronesis, den svenska modellen, svenska modellen, arbetarrörelsen, Miljöpartiet, westfaliska ordningen, nationalstaten, nyliberalism, Internationalen, organisering, internationalism, Attila Toth, socialism, liberalism, PTK, Saltsjöbadsavtalet, Karl Palmås, strata

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

Kommentera

jimmysand.com