Skip to content

Vad är hållbar utveckling?

Av den 26 november, 2006

När nu klimatfrågan är på tapeten igen (En obekväm sanning kom i våras, Planeten visas på SVT, och nyligen höll FN en klimatkonferens i Nairobi), så kan det vara en idé att fundera lite kring begreppet "hållbar utveckling".

Jag har läst några debattartiklar som på ett bra sätt reder ut begreppen.

Den sistnämnda artikeln tillför en tankemodell som det kan vara mycket bra att hålla i huvudet när dessa begrepp (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet) diskuteras.

Grafisk illustration av den hållbara utvecklingens tre dimensioner.

Snarare än att det är tre saker som måste vägas emot varandra, så bygger all seriös miljöpolitik på insikten att ekologin sätter upp ramarna för det sociala, som sätter upp ramarna för ekonomin. Jag vill mena att det är detta som främst skiljer grön ideologi från (betong)grå, vare sig den sistnämnda går i nyanser av rött eller i nyanser av blått. (Själv ser jag mig som rödgrön.)

Det är inte hållbart att förlita sig på att att ekonomisk tillväxt och teknologiska framsteg kommer att lösa vare sig sociala problem eller miljöproblem. Detta innebär inte att tillväxt eller framsteg är någonting dåligt, utan att vi måste söka lösningar när vi ser problem. Allt annat är ödestro och politiskt ovärdigt.

Ekonomisk hållbarhet (kretsloppsekonomi), betingas av social hållbarhet (deltagande demokrati och lika rättigheter), som i sin tur är avhängig den ekologiska långsiktigheten. Det duger inte att lämpa över problemen på andra länder och på kommande generationer. Vi måste problematisera tillväxttänkandet.

Ekosofi - en ekologistisk filosofi

Psykoanalytikern och f.d. trotskisten Félix Guattari (som tillsammans med Gilles Deleuze skrev Capitalisme et Schizophrénie 1: L'Anti-Œdipe, 1972, Kafka: Pour une Littérature Mineure, 1975, Capitalisme et Schizophrénie 2: Mille Plateaux, 1980 och Qu'est-ce que la philosophie?, 1991) kom för sex år sedan ut med boken The Three Ecologies (på franska redan 1989). Där presenterar han sin version av ekosofi, ett begrepp norrmannen Arne Næss lanserade 1973 för att beteckna den filosofi som ligger till grund för den djupekologiska rörelsen.

Guattari menar att vi har en dålig uppfattning om komplexiteten hos förhållandet mellan människan och hennes omgivning, och föreställer sig ekosofin som ett nytt fält med ett mer holistiskt angreppssätt. Han ser ekosofin som en vetenskap om ekosystem, där ordet ekosystem bör användas på tre områden: mänsklig subjektivitet och mentalitet (det Foucault kallar episteme eller diskursiva formationer); sociala relationer, där social systemteori redan använts; samt den miljö som omger människan, på naturens kretslopp och det som uppfattas som den naturliga balansen. Dessa tre är intimt och ömsesidigt sammanlänkade. Det är därför nödvändigt med en ekosofi som förbinder ekologin med dess sociala och mentala dimensioner.

Jag har för avsikt att återkomma med vidare reflektioner kring Guattaris bok.

Print Friendly, PDF & Email

Inkommande söktermer

 • vad är hållbar utveckling för dig

Kommentera!

17 reaktioner på ”Vad är hållbar utveckling?

 1. Marcus (478 comments)

  Intressant är det onekligen. Först reagerade jag enbart positivt, men ju mer jag har funderat över ditt inlägg desto mer kritisk blir jag.

  Problemet ur min synvinkel är att modellen är statisk, den hamnar egentligen rätt nära den konservativa tanken på samhället som en organism som bör få utvecklas "spontant". Annorlunda uttryckt: Modellen bidrar med en insikt om hur samhället ska kunna bli "hållbart", "långsiktigt överlevande" och så vidare, men för att kunna göras RÖD-grön - och, menar jag, kunna utgöra en verklig motvikt mot det ekonomiska framstegsparadigmet - måste den innehålla en teori om hur samhället kan utvecklas, inte bara fortleva. Modeller och teorier om hållbarhet är ofta konservativa (liksom matvarors bäst-före-datum förlängs genom konservering). Det känns helt enkelt inte som om detta är ett undantag.

  Hur tänker du kring detta?

  Svara
  1. jimmysand (8 comments)

   Visst kan modellen vara statisk, men jag tror inte man ska se den som nånting annat än just en tankemodell - en hjälp till att reda ut begreppen - och inte en allomfattande ideologi.
   Och jag håller med dig i att det helt klart finns konservativa inslag i den gröna rörelsen (kanske några få reaktionära), men det tänkte jag återkomma till. Att grön ideologi i sigskulle vara konservativ kan jag dock inte se.

   Svara
 2. Marcus (478 comments)

  Ju mer jag tänker på det, framstår den gröna rörelsen (och det förvånar mig, märk väl!) som i högsta grad reaktionär.

  Svara
 3. jimpan (121 comments)

  Visst kan modellen vara statisk, men jag tror inte man ska se den som nånting annat än just en tankemodell - en hjälp till att reda ut begreppen - och inte en allomfattande ideologi.

  Och jag håller med dig i att det helt klart finns konservativa inslag i den gröna rörelsen (kanske några få reaktionära), men det tänkte jag återkomma till. Att grön ideologi i sig skulle vara konservativ kan jag dock inte se.

  Svara
 4. Marcus (478 comments)

  Det konservativa draget var bara något som slog mig nu. Det ska bli kul att höra dig utveckla det.

  Vad gäller modellen så förstår jag hur den är tänkt att användas, problemet är att den formulerar hållbarhet men inte utveckling. Det som saknas är kanske människans plats i det hela, hon är ju i allt väsentligt en agent och ett objekt i alla tre sfärerna.

  Svara
  1. jimmysand (8 comments)

   Det finns de (t.ex. Matz Hammarström i skriften Grön ideologi, om jag inte minns fel) som menar att de gröna plockar "det bästa" från socialism, liberalism och konservatism. Det konservativa skulle då vara den s.k. försiktighetsprincipen. Jag håller inte med om att man ska plocka lite här och var, även om man måste vara öppen för influenser från lite olika håll.

   Människans plats i modellen över ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är förstås en avgörande aspekt att reflektera över. Jag håller med dig, och föreställer mig att Guattaris bok kan vara till hjälp där. Annars ska jag försöka ändå. 😉

   Svara
 5. jimpan (121 comments)

  Det finns de (t.ex. Matz Hammarström i skriften Grön ideologi, om jag inte minns fel) som menar att de gröna plockar "det bästa" från socialism, liberalism och konservatism. Det konservativa skulle då vara den s.k. försiktighetsprincipen. Jag håller inte med om att man ska plocka lite här och var, även om man måste vara öppen för influenser från lite olika håll.

  Människans plats i modellen över ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är förstås en avgörande aspekt att reflektera över. Jag håller med dig, och föreställer mig att Guattaris bok kan vara till hjälp där. Annars ska jag försöka ändå. 😉

  Svara
 6. snusan53 (1 comments)

  Hej skall göra en ilustration om Hållbar utveckling vad skall jag tänka på där? är inte så insatt i dessa frågor taksam för en liten förklaring har läst texter här men blir lite förvirrad av detta. MarieJ

  Svara

Kommentera

jimmysand.com