Skip to content

Små steg mot medborgarlön?

Av den 21 oktober, 2007

Nästa helg håller De Gröna runtom i landet ett antal rådslag om ekonomisk trygghet. Lagom till dess har en arbetgrupp sammanställt ett underlag av fyra olika modeller (finns på partiets webbplats), mer eller mindre radikala reformer av socialförsäkringssystemet.

Jag tycker det här är mycket intressant. Underlaget kan ses som en mer konkret utveckling av De Grönas gamla idé om medborgarlön. Och det ligger rätt i tiden. I somras skrev nytillträdde ordföranden för Centerpartiets ungdomsförbund CUF, Magnus Andersson, på DN Debatt om att reformera socialförsäkringssystemet genom att slå ihop a-kassan och sjukförsäkringen. (Anders Wallner bloggade om det när det begav sig.)

Två av de modeller som De Grönas arbetsgrupp presenterar utgörs av en basinkomst på 9 000 eller 4 000 kronor, som alla medborgare får utan krav på motprestation. En modell bygger på en sammanhållen organisation och en ny försäkring, främst för att minimera byråkratin. Den fjärde modellen är helt enkelt att på olika sätt förbättra dagens system.

Den finlandssvenske ekonomen Jan-Otto Andersson skriver om basinkomst och medborgarlön i sitt kapitel av antologin Den tredje arbetslinjen - bortom den svenska modellen och marknadsliberalism (Agora, 2005). Hans modell bygger på en icke behovsprövad basinkomst, på en nivå som ligger något över existensminimum, plus en mer generös medborgarlön som fås mot motprestation. Det kan vara samhällstjänst av olika slag - exempelvis för unga som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden, eller för äldre som känner att de vill bidra till samhället (t ex som "klassmorfar/klassmormor"). Man kan också tänka sig en allmän vårdplikt istället för militär värnplikt.

Jag har själv funderat lite kring om det inte skulle vara en god tanke att avskaffa arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, såväl som socialbidrag, studiebidrag (men ha kvar lånedelen) och bostadsbidrag, för att ersätta den med en basinkomst som delas ut till alla medborgare utan behovsprövning. Utan att ha räknat på det skulle jag tro att det inte skulle bli så mycket mer kostsamt för samhället än dagens system, och man kan minimera byråkrati såväl som stigmatiseringen av socialbidragstagare.

Alliansregeringen har tidigare varit inne på att göra a-kassan obligatorisk. Det är inte säkert att det blir av, åtminstone skjuts det på framtiden. Ekonomidoktoranden Niklas Jakobsson har bloggat om konsekvenserna för fackföreningarna om det skulle bli av.

I länder där facket kontrollerar A-kassan är organisationsgraden ungefär 20 procent högre än i länder där facket inte gör det.

Om detta skulle vara fallet även i Sverige, så borde det rimligen också gälla om a-kassan, mf l system, ersätts av en allmän basinkomst. En tänkbar kompensation för detta skulle kunna vara en modell liknande Rudolf Meidners ursprungliga förslag till löntagarfonder (en intressant text från Timbro finns att ladda ned som pdf), eller åtminstone att facken som i USA skulle vara en stor institutionell ägare och utnyttja det för att ställa krav på företag i frågor om jämställdhet, miljöpåverkan, löner och rättigheter för de anställda, etc. William Greider har bland annat i The Nation skrivit om hur pensionsfonder som CalPERS (180 miljarder dollar) och New York State Common Retirement Fund (121 miljarder dollar) använder sig av sina enorma resurser för att påverka företagen i progressiv riktning.

***

Vad tycker ni om dessa idéer? Jag har själv inte tänkt färdigt, utan vill gärna ha lite feedback om fördelar och brister/fallgropar? Joakim Hörsing har skrivit ett par blogginlägg väl värda att läsa, och på bloggen Basinkomst, sagor och livsstilsliberalism har Mats Höglund skrivit mycket om medborgarlön.

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: Miljöpartiet, De Gröna, basinkomst, medborgarlön, socialförsäkringar, CUF, Magnus Andersson, a-kassa, sjukförsäkring, Jan-Otto Andersson, samhällstjänst, klassmorfar, värnplikt, vårdplikt, studiebidrag, socialbidrag, bostadsbidrag, fackföreningsrörelsen, facket, Rudolf Meidner, löntagarfonder, funktionssocialism, William Greider, The Nation, institutionellt ägande

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

12 reaktioner på ”Små steg mot medborgarlön?

 1. Karin (12 comments)

  Oj, oj, oj det finns så många intressanta aspekter på det här att man inte vet var man ska börja.

  Du skriver om kostnader - först kan man ju konstatera att system med basinkomst (eller medborgarlön) blir extremt dyra om människor ska kunna leva på bidraget. Och det tycker vi väl, det är ju trots allt därför de ekonomiska trygghetssystemen finns.

  En basinkomst på 9 000 kronor i månaden till alla skulle kostar ca 850 miljarder om året. Det är ungefär 345 miljarder mer än vad kostanderna för trygghetssystemen ligger på idag. Hela statsbudeten ligger i dag någonstans runt 960 miljarder (inkl pensioner).

  Om man tar ut den ökade kostnaden (de 345 miljarderna) genom inkomstskatt och låter de 9 000 kronorna vara obeskattade (annars blir det svårt att leva på dem) så hamnar inkomstskatten på ca 70 procent. Vilka samhällsekonomiska effekter ett sådant skattetryck skulle få går inte att överblicka.

  Grejen är det att det är så enormt mycket pengar så det är svårt att hitta alternativ finansiering. Man kan dra in någon miljard eller två på någon ny miljöskatt, men det blir inga 345 miljarder. Och det går ju knappast att spara in några sådana summor på befintlig verksamhet heller. Visst, någon miljard på försvaret kanske. Lägga ner någon myndighet och på in 100 miljoner.

  Hur man än vänder och vrider på det så går det inte. Det blir sjukt dyrt.

  ---
  Tack! Bra att ha nån som kan siffrorna. 🙂

  Existensminimum ligger på ca 4 000 kr. Nånstans där hade jag tänkt mig att nivån borde ligga, så att man ändå kan behöva arbeta med nånting för att dra in lite pengar (eller vara självförsörjande, alternativt utföra samhällstjänst och få medborgarlön). Om jag inte räknat fel borde det bli ganska mycket mindre än kostnaderna för trygghetssystemen i dag.

  Vad tror du om den varianten? (Den innebär visserligen ett rejält inkomstbortfall vid arbetslöshet, men tanken är ju att man ska kunna komplettera basinkomsten med medborgarlön - men det återstår att finansiera den biten också.) Och de andra bitarna jag skrev om.

  Sedan kan jag tänka mig att det finns andra fallgropar i mitt förslag. Jag ska sätta tänderna i arbetsgruppens rapport, har bara skummat den hittills. /Jimmy

  Svara
 2. Karin (12 comments)

  Jag hänger inte riktigt med. Om man blir sjuk och därför inte kan arbeta - ska man bara få 4 000 kronor att leva på då? Samma om man blir arbetslös?

  Det går ju inte att klara sig på 4000 kronor! Jag tycker att trygghetssystemet ska finnas där för människor som hamnar i trubbel - de måste kunna leva ett rimligt liv. Att sänka ersättningarna för sjuka och arbetslösa till 4 000 vore ju en mardröm - ett samhälle efter principen om den starkes överlevnad.

  Om dessutom skälet för att sänka de sjukas och arbetslösas ersättningar är att ge pengarna till de friska, arbetsföra människorna, så tycker jag att det är ännu värre.

  Men jag misstänker att du inte riktigt tänker så. Men hur tänker du?

  ---
  Nej, jag tänker förstås inte så. Om jag inte räknar fel motsvarar dagens socialförsäkringssystem ungefär en skattefri basinkomst på 5 500kr/mån. Det är en alldeles för låg inkomst om man exempelvis skulle bli sjuk eller arbetslös (även om tanken i det sistnämnda fallet är att det skulle finnas möjlighet till samhällstjänst i utbyte mot medborgarlön - vilket jag själv skulle föredra om jag blev/när jag blir arbetslös, framför hur det ser ut i dag). Det är förstås också tänkbart med ett komplementsystem av det slag Mats Höglund skissar på.

  Ville mest testa tanken egentligen, eftersom jag inte hade räknat på det och faktiskt trodde att pengarna skulle räcka till en ganska hyfsad basinkomst. Men jag stödjer framför allt modell nr 3 i arbetsgruppens rapport (dvs inte en basinkomst utan en sammanslagning av de olika socialförsäkringssystemen).

  Fast man skulle kunna kombinera den modellen med mina övriga förslag (medborgarlön för motprestation, vårdplikt, fackföreningsägda fonder som kompensation för obligatorisk a-kassa, etc). Vad anser du om det? /Jimmy

  Svara
 3. Mats33 (3 comments)

  Med en hög basinkomst finns en risk för att fler väljer att inte jobba. Det är klart. Och med en låg basinkomst får man istället, om man drar det till sin spets, en nattväktarstat, med de sociala konsekvenser det får. I rådslagsförslaget 9000 kr så fasar man ut socialförsäkringar och även de flesta selektiva bidragen. Om hela finansieringen faller på inkomstskatten blir denna som sagt runt 70 procent. Dock tänker jag mig att man åtminstone kan komma ner mot 65 procent, med lite finurlighet. Själv förespråkar jag dock basinkomst på ca 6000 kr, och den varianten finns tyvärr inte med i rådslagsmaterialet. Denna tämligen låga basinkomst kompletteras av ett specialkonstruerat komplementsystem, enligt nedan.

  Komplementsystemet (kompletterar basinkomst på 6000 kr/mån)
  (kan även kallas för subventionerat tvångssparande, även om det faktiskt inte är ett tvångssparande, utan ett frivilligt sparande)

  I korthet räknar jag med 40 miljarder i kostnad för ett sådant komplementsystem (basinkomst på 6000 kr/mån för vuxna och 2000 kr/mån för barn kostar 550 mrd). Deltagandeinkomst, ev utformat likt dagens plusjobb, på 5-10 miljarder tillkommer i min modell. Dessa tre delar får således en totalkostnad på ca 600 mrd. Systemet fungerar på så sätt att arbetsgivaren drar en summa från lönen varje månad, och samtidigt fyller staten på med en (något mindre) summma. Vid heltidsarbete dras max 800 kr/mån från lönen och staten lägger till 600 kr/mån. Således fylls kontot ganska snabbt vid långa perioder av arbete. Uttagen får göras vid följande tillfällen:

  1. Vid arbetslöshet, sjukdom, heltidsstudier och pension (max 6000 kr/mån)
  2. Vid dödsfall (då släkten ärver)
  3. Vid maximalt 6 sabbatshalvår mellan 25-55 år (max 6000 kr/mån)
  4. 1/3 av insatt årsbelopp kan alltid tas ut.
  5. Om extrem skuldsituation uppstått
  6. Vid köp av bostad samt start av företag (hela beloppet)

  Basinkomsten i botten gör det möjligt att mer flexibelt än idag växla mellan arbete, studier, företagsamhet, tid med familjen, hobbyekonomi, resor, politisk verksamhet osv. Med det tvångssparande som komplementsystemet innebär får individen pengar som han antingen kan använda då han är sjuk, då han startar företag, vid pension etc. Systemet gynnar en ekonomisk planering från individens sida. Gynnar också en livsstil såsom exempelvis följande: 5-6 års hel- och halvtidsarbete, 1 års sabbat, 4-5 års hel- och halvtidsarbete, en långsemester på ett halvår alternativt start av eget företag, alternativt mer barntid osv. En annan fördelen med basinkomst plus komplementsystem jämfört med bara basinkomst är förstås att inkomstfallet inte blir lika stort i tider av arbetslöshet, sjukdom osv. Systemet finns beskrivet i boken Rätten till basinkomst, s.367-372.

  Svara
 4. Karin (12 comments)

  Jimmy!

  Det är det som är dilemmat med basinkomstmodellen, det blir otroligt dyrt, alldeles oavsett om man gillar tanken i sig eller inte. Dina förslag i parentesen vet jag inte riktigt vad de innebär. Har du skrivit om dem någon annanstans? Kan man få länkar serverade i så fall, eller är man alltför lat då;) ?

  En annan viktig aspekt tycker jag är att det ska vara ett stort försäkringskollektiv som delar på riskerna. Jag gillar inte tanken på individuella försäkringar, eftersom man då enbart fördelar risken över sin egen livscykel. Det fina med en försäkring som många/alla delar på är ju att man sprider risk både över sin egen livscykel, men också mellan individer.

  Sedan handlar det ju om vad det är man vill. Jag tycker att de viktigaste problemen idag är att många människor fastnar i jobbiga situationer som de inte lyckas ta sig ur. Social utslagning men också arbetslöshet. Och att människor som kan och vill jobba ändå fastnar i sjukskrivningar. Vi måste hitta bättre sätt att ge dessa människor möjligheter. Systemen ska ju inte vara stigmatiserande, vilket de i vissa fall är i dag.

  Kul att se att diskssionen redan har kommit igång! Hoppas många deltar i rådslaget - det är viktigt.

  Svara
 5. Mats33 (3 comments)

  Självklart blir basinkomst, såvida det inte är ett led i omformandet av Sverige till en nattväktarstat, "dyrare" än dagens system. Anledningen till det är densamma som att generella barnbidrag är "dyrare" än selektiva barnbidrag. Dvs det krävs ett större skatteuttag för att finansiera generella barnbidrag än selektiva barnbidrag. Och det är administrationskostnaden som är den egentliga kostnaden. Dock tycker jag att det är viktigt, inte minst av psykologiska orsaker, att inkomstskatten inte sätts högre än 65 procent. Om den kan pressas ner mot 50 procent, utan att basinkomsten för den skull sätts på nattväktarstatsnivå, så är det än bättre. Det tror jag är möjligt om vi inför min modell med basinkomst på 6000 kr för vuxna, 2000 kr för barn och ett komplementsystem i stil med det jag beskriver ovan - istället för dagens socialförsäkringsdjungel. Basinkomsten kostar då 550 mrd, komplementsystemet 40 mrd och deltagandeinkomst 5-10 mrd. Systemet medför att sjuka, arbetslösa, barnlediga, sabbatslediga, pensionärer, studenter etc har inkomster på 6-12 000 kr (netto). Av detta kommer 6000 kr från basinkomsten och 0-6000 kr från komplementsystemet. Till detta kommer dock naturligtvis privata försäkringar, annat sparande mm. Att så blir fallet har jag inget emot. Huvudsaken för mig är istället att staten garanterar att ingen hamnar under en viss miniminivå, som täcker för ett smalt bostads- och matkonto, och som därmed ger en bastrygghet lika för alla.

  Svara
 6. NQ (1 comments)

  Jag har skrivit ett par inlägg om medborgarlön:

  http://noquarter.wordpress.com/2007/10/17/medborgarlon/
  http://noquarter.wordpress.com/2007/10/23/mer-om-medborgarlon/

  Föreslår en modell med selektiv medborgarlön (baserad på inkomst). De siffror som jag anger (som kan diskuteras) är ett grundbelopp på 6000 per månad för den som är helt utan inkomst, och delvis medborgarlön (sådan att allt arbete lönar sig ekonomiskt) för den som har en inkomst på upp till 12000, och över 12000 ingen medborgarlön.

  Svara
 7. Tommy (1 comments)

  Detta är något jag håller på och arbetar på, att få en medborgarlön istället för alla de olika bidragen som finns. Jag hade en artikel i Aftonbladet den 19 jan 2006. Den som vill veta mer kan mejla mig.
  E-post: teaolsson@gmail.com

  Svara
 8. Tommy Olsson (1 comments)

  Här kommer mitt förslag som var en artikel i Aftonbladet(19 jan 2006). Det är nu ett mera realistiskt förslag, eftersom kostnaden inte alls blir så hög som i mitt räkneexempel (har inte räknat färdigt på det ännu, därför är siffrorna som gäller utgifterna inte riktigt relevanta)efter jag gjort en del ändringar sedan artikeln var inne i tidningen.. Jag tror att vinsten blir större än utgifterna, trots att jag inte räknat in besparingen som blir till följd av nedläggning av CSN, bostadsbidragsarbete som försvinner, socialbidragsarbete likaså samt en hel del andra byråkratiska tjänster. Alla dessa friställda människor kommer att få jobb i den privata sektorn, tror jag. Det grundar jag på att den subventionering företagarna får är det absolut bästa sättet att få ännu fler småföretag och att få företag att växa. Kom gärna med synpunkter. Dessutom skulle det vara trevligt om du vill skicka förslaget vidare till folk som du känner och som du tror skulle ha synpunkter om det. Uppge gärna min mailadress, det är trevligt att höra kommentarer, positiva som negativa. Jag är ju intresserad att få ett förslag så realistiskt som möjligt. Det som är viktigt är ju att få "vanligt" folk att gilla idén, för att så småningom lägga fram den för politiker. Det har jag redan gjort, men med många människor "i ryggen" så är det nog lättare att få gehör för saken. Min emailadress är ovanstående eller teaolsson@gmail.com MVH Tommy

  Svara

Lämna ett svar

jimmysand.com