Skip to content

Mitt valmanifest, del 2

Av den 16 augusti, 2006

Här följer ytterligare två punkter i mitt högst hypotetiska valmanifest. Första delen finner du här. Punkterna är listade utan inbördes ordning.

 • En human äktenskaps- och familjepolitik
 • Jag tror på ett samhälle som respekterar alla människors lika värde och likhet inför lagen. Barns rättigheter ska skyddas; hbt-personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som heterosexuella, kvinnor samma som män. Alla som utsätts för våld eller hot om våld i nära relationer ska ha rätt till skyddat boende. Barn som bevittnat våld i hemmet ska betraktas som brottsoffer. De som döms för misshandel ska tvingas genomgå behandling. Även våld i samkönade relationer måste uppmärksammas.

  En könsneutral äktenskapslagstiftning ska införas och partnerskapslagen avskaffas. Endast borgerlig vigsel ska äga juridiskt kraft. En äktenskapslagstiftning får inte vara särskiljande utan måste i alla aspekter vara jämlik och könsneutral. Homosexuella ska kunna adoptera barn och lesbiska kvinnor ska ha rätt till assisterad insemination. Heterosexualitet är inget villkor för att vara en bra förälder.

  För barnens bästa och ett jämställt föräldraskap bör föräldraförsäkringen utökas till minst 15 månader. En tredjedel ska reserveras till vardera föräldern, vilket innebär att en förälder kan få föräldrapenning för högst 10 månader (eller mer om den totala tiden överstiger 15 månader). Den tredjedel som inte är reserverad till någon förälder ska kunna överlåtas på någon annan nära anhörig.

  Jag ser gärna en skattereduktion för den förälder som har lägst lön (oftast mamman) när denna börjar arbeta efter föräldraledigheten och den andra föräldern tar ut föräldrapenning. Förvärvsavdrag för ensamstående föräldrar med låga inkomster föreslås också för att stärka en ekonomiskt utsatt grupp, minska tröskel- och marginaleffekter och öka incitamenten till avlönat heltidsarbete.

 • En gemensam och solidarisk välfärd
 • Den offentliga sektorn har en viktig roll att spela som en del av vår gemensamma välfärd. Vård, skola och omsorg ska vara i huvudsak offentligt och solidariskt finansierade, dvs. genom skatter.

  Det ska vara förbjudet enligt lag att driva sjukvård, utbildning, barn- och äldreomsorg utifrån vinstintresse. Den offentliga sektorn ska utvecklas; vård, skola, omsorg, el- och vattenförsörjning, post, telekom och tågtrafik ska ingå i en långsiktig samhällsplanering som grundar sig på jämlik och trygg tillgång, hög kvalitet, miljöhänsyn och rimliga arbetsvillkor. Privatiserad samhällsservice som misslyckats i dessa hänseenden ska återföras i samhällelig regi.

  Vård, skola och omsorg ska garanteras tillräckliga resurser för att kunna åstadkomma god kvalitet i en mänsklig miljö. Det kan komma att behövas fler jobb inom offentlig sektor, men antalet jobb är avhängigt behoven inom vård, skola och omsorg och inte någon keynesiansk kalkyl för att stimulera ekonomin. Viktigare är att de anställda har skäliga löner och goda arbetsvillkor - t.ex. offentliganställdas löner bli jämställda. Resurserna ska överföras från det militära försvaret, som ska halveras, och från arbetsmarknadsåtgärder.

  Den gemensamma välfärden ska vitaliseras genom ett ökat personal- och brukarinflytande inom den offentliga sektorn och genom t.ex. föräldra- och personalkooperativ som driver verksamhet utan vinstintresse. Den sociala ekonomin kan också stärkas genom synliggörande och upphandling med sociala kriterier. Jag vill att Sverige ratificerar ILO-konvention 94 som innebär att kontrakt för offentlig upphandling ska fastställa löner, arbetstid och andra arbetsvillkor i enlighet med gällande kollektivavtal.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

7 reaktioner på ”Mitt valmanifest, del 2

 1. Andreas (26 comments)

  Intressant, såklart!!

  Håller med om det mesta. Föräldraförsäkringen skulle jag dock diskutera lite.

  "För barnens bästa och ett jämställt föräldraskap bör föräldraförsäkringen utökas till minst 15 månader." Är det utökningen av just tiden du syftar på? Är det bättre att vara hemma än på dagis från säg 12 månader? Eller bör stycket tolkas i sin helhet, att det alltså är bättre för barnet om fadern iaf tar ut 5 månader?

  "En tredjedel ska reserveras till vardera föräldern..." Varför inte hälften?

  Återkommer eventuellt med mer kommentarer senare (på del 2). Kul att läsa. Du är grymt bra, synd bara att du inte är med i (v)!

  Svara
 2. Aron (14 comments)

  köper det mesta, men ställer är skeptisk till lagstiftandet mot sjukhus, äldreomsorg med vinstintresse.
  tycker till skillnad från andreas att det är bra att du inte är med i vänsterpartiet.

  Svara
 3. jimpan (121 comments)

  Andreas:
  Du överdriver, men tack så mycket! Trevligt att ses häromdagen, får ta det igen snart - det blev ju så kort.

  Stycket om föräldraförsäkringen blev kanske lite otydligt. Det ska tolkas så att föräldrarna tillsammans ska ha (minst) 15 månader att plocka ut. Av detta reserveras 5 till mamman och 5 till pappan (dessa går inte att överlåta, utan plockar man inte ut dem brinner de inne). Övriga 5 mån kan plockas ut av mamman, pappan eller någon annan nära anhörig.

  Miljöpartiet vill ha en utökning till 18 månader, och det är förstås jättebra, men jag nöjer mig med 15 till att börja med. Det är en klar förbättring mot nuläget.

  Att inte reservera hälften till mamman och hälften till pappan har jag två motiv för: (1) Jag tror det kan vara en god idé att kunna överlåta den sista tredjedelen till någon annan nära anhörig. (2) Total individualisering av föräldraförsäkringen är ett bra mål på längre sikt (även om det går emot punkt 1, men det kan gå att lösa på andra sätt). På kortare sikt är en tredelning politiskt möjlig att genomföra, vilket jag betvivlar att en individualisering är. Som du vet är jag pragmatiker...

  Aron:
  Har du nån bra motivering till varför sjukhus, äldreomsorg m.m. ska drivas med vinstintresse (bortsett från att du inte gillar förbud)? Några argument mot det (som jag tror du kan köpa) framför liberalen Karl Palmås (som man kunde läsa om i dagens GP) i sin krönika på Vägval Vänsters hemsida.

  Svara

Kommentera

jimmysand.com