Skip to content

Det nya miljöpartiet

Av den 21 januari, 2009

Jag har tidigare diskuterat ekosofi, grön ideologi och - i mer begränsad utsträckning - miljöpolitik här på bloggen. Med risk för att upprepa mig vill jag nu samla tankarna i en serie inlägg. Först ut: "Det nya miljöpartiet".

Valrörelsen där alla skulle med - utom miljön

"Miljön är ingen prioriterad fråga för moderaterna". Så sade partiledaren Fredrik Reinfeldt under politikerveckan i Almedalen 2006. Det var valår och hans parti hade stylat om sig som "Sveriges nya arbetarparti". (Moderaterna kopierade till och med socialdemokraternas partikongressaffisch från 2005, med slogan "Alla ska med. Så enkelt är det", och gjorde om den till sin valaffisch för 2006.) På DN Debatt den 2 februari 2005 hade moderatledaren deklarerat att valet 2006 skulle komma att stå mellan

en allt enigare borgerlighet som prioriterar att det ska löna sig att arbeta och en vänsterkoalition där socialdemokraterna till varje pris försvarar bidragen och där miljö- och vänsterpartierna bekämpar arbetslinjen genom friår och arbetstidsförkortning.

Följaktligen förklarade Reinfeldt inför den samlade journalistkåren före sitt tal i Almedalen att miljön, liksom kulturpolitiken, inte får plats. Han skulle kämpa "med näbbar och klor" att valrörelsen skulle bära mantrat jobb, jobb, jobb. Så blev det till stor del också, trots den kampanj som Naturskyddsföreningen under Almedalsveckan drev mot övergödningen som anses orsaka den allt ökande algblomningen i Östersjön. Dåvarande statsminister Göran Persson (s) inledde sitt tal om att människor genom sin livsstil skapat algblomningen, "en gul äcklig soppa som dödar och förtär". Miljöpartiets Maria Wetterstrand lade stort fokus på Östersjön och andra miljöfrågor, medan Maud Olofsson försökte profilera centerpartiet som miljöpartiet bland de borgerliga.

Naturskyddsföreningen hade lagom till valrörelsen släppt en rapport, Sagt och gjort i miljöpolitiken 2002-2006 (SNF 2006), där man granskat hur de sju riksdagspartierna agerat under mandatperioden och jämfört med vad de inför valet 2002 sagt sig vilja göra och inte göra. Högst betyg fick miljöpartiet, följt av vänsterpartiet, medan moderaterna placerade sig sist av alla. Inom den borgerliga alliansen var det stor skillnad mellan å ena sidan folkpartiet och centerpartiet, å andra sidan moderaterna - som fick underkänt på samtliga elva områden. Reinfeldts parti har sagt nej till tuffare kemikaliekrav, till miljöskatter och till mer pengar för naturvården. Moderaterna har varit stenhårda motståndare till trängselavgifter och har ständigt motarbetat skärpta avgaskrav. De krav från Naturskyddsföreningen som partiet haft en positiv inställning till inför valet 2002 har man ändå agerat negativt i under mandatperioden. På principiell nivå förklaras detta med att moderaterna har haft en naiv syn på marknadslösningar och en oförmåga att se att politiskt ingripande krävs i ett antal fall, till exempel miljöavgifter och lagstiftning. Den stora algblomningen 2006 förklarade oppositionsledaren Reinfeldt med att "geggan har funnits där ute även andra somrar, men inte blåst in till land".

Fredrik Reinfeldt har kallats opportunist - under sin tid som ordförande för Moderata ungdomsförbundet, Muf, fick han av motståndarna i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU, öknamnet "Tvålen" - men han är inte dum. För att moderaterna skulle vinna valet 2006 var det helt avgörande att miljöpolitiken - eller bristen på sådan, för egen del - inte hamnade i fokus.

Från sämst i klassen till bäst?

Annat ljud i skällan var det året därpå. Om moderaterna vann riksdagsvalet 2006 som det nya arbetarpartiet förklarade statsministern och partiledaren Reinfeldt i maj 2007, under ett statsbesök i USA, att det var som Sveriges nya miljöparti de skulle behålla makten. I sitt anförande inför den amerikanska kongressen talade han sig varm för svenska miljöskatter och gröna elcertifikat - miljöskatter som han i opposition hade kritiserat hårt ("försumbara miljövinster uppnås till priset av försämrad konkurrenskraft för svenska företag" hette det 2004) och elcertifikat som han motionerat i riksdagen om att avskaffa. Den moderatledda regeringen hann under de första tre månaderna efter sitt tillträde avveckla den gröna skatteväxlingen, avskaffa skatten på inrikesflyg, avisera en överföring av pengar från spår- till asfaltsburen trafik och av EU begära fler utsläppsrätter till svensk industri.

Hur kunde en så radikal omsvängning - åtminstone i retoriken - ske på bara några månader? Hur förändrades uppfattningen att miljön inte är någon prioriterad fråga till anspråket att moderaterna ska bli det nya miljöpartiet? I sin första regeringsförklaring, den 6 oktober 2006, sade Reinfeldt följande.

Viktiga steg skall tas för att möta framtidens miljöproblem. Klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen. Regeringen skall lägga stor kraft på att säkerställa Östersjön och Västerhavet som levande hav. Miljöfrågorna är avgörande för utvecklingskraften i Sverige. (se Regeringens hemsida)

Man kan undra vilka viktiga steg statsministern hade i åtanke, med tanke på de för miljön så negativa åtgärder han genomförde kort tid därefter. Hursomhelst förklarade Reinfeldt sitt partis dåliga opinionssiffror i slutet av november (25,5 procent, -1,7 procentenheter sedan valet, enligt Sifo) med bristen på en "klimatstrategi". Den 8 september hade tidigare amerikanske vicepresidenten och presidentkandidaten Al Gores film En obekväm sanning, som handlar om den globala uppvärmningen och dess effekter, premiär i Sverige. (Filmen vann en Oscar för bästa dokumentärfilm i februari 2007, och Al Gore tilldelades Nobels fredspris i december 2007 tillsammans med FN:s klimatpanel IPCC.) Den 30 oktober publicerades den s k Sternrapporten (Stern Review on the Economics of Climate Change) som ekonomen Nicholas Stern skrev på uppdrag av Storbritanniens finansminister Gordon Brown.

Klimatförändringen och dess ekonomiska politik

Al Gores tes, som han försöker övertyga framför allt den amerikanska allmänheten om, är att jordens medeltemperatur har ökat under 1900-talet och att detta till stor del beror på människans miljöpåverkan - särskilt genom utsläpp av växthusgaser som koldioxid (CO2) genom förbränning av fossila bränslen som naturgas, petroleum och kol. Förutom teorin om växthus- eller drivhuseffekten, det fenomen som i normala fall håller planetens temperatur på beboelig nivå, baserar Gore sin tes på den s k Keelingkurvan (mätningar av CO2 som sedan 1958 gjorts vid Mauna Loa-observatoriet på Hawaii), borrningar i Sydpolens is utförda av forskningsprojektet European Project for Ice Coring in Antarctica som visar att CO2-halten är högre än på 650 000 år, totalt 928 forskningsartiklar under åren 1993-2003 som stödjer tesen att människan är den främsta orsaken till den globala uppvärmningen, samt det faktum att de tio varmaste åren under 1900-talet har inträffat de senaste fjorton åren. Det finns såväl forskare som politiker och lobbyorganisationer som är skeptiska till Al Gores tes (bland annat har det gjorts en film, The great global warming swindle, som motvikt till En obekväm sanning), men enligt en utfrågning som Associated Press (AP) i USA, världens största nyhetsbyrå, gjort bland hundra klimatforskare är filmen väsentligen korrekt.

Nicholas Sterns rapport (som finns i sammanfattning hos Naturvårdsverket, som pdf) utgår från värsta tänkbara konsekvenser av den globala uppvärmningen: översvämningar, ökenutbredning, orkaner, svält, väpnade konflikter om allt knappare resurser, klimatflyktingar, etc. Rapporten uppskattar att kostnaden för en ökning av den globala medeltemperaturen på 5 grader fram till år 2100 skulle uppgå till 5-20 procent av världens samlade BNP. Däremot uppskattas kostnaderna för att bromsa de skenande utsläppen av växthusgas till bara 1 procent av den samlade BNP fram till år 2050.

Kritiker har kallat Sternrapporten "alarmistisk", men det kan tänkas att Reinfeldt låtit sig övertygas av dess optimism inför kostnaderna för åtgärder. Med i beräkningen kan man också ta statsministerns hållning att det är onödigt att svenskar ändrar sitt levnadssätt för miljöns skull, t ex genom en minskning av den bensindrivna privatbilismen, eftersom det är "mer resurseffektivt" att inrikta sig på de stora utsläppen i exempelvis Brasilien och Kina. En artikel på SR Ekots hemsida den 21 december 2006 konstaterar att "den officiella svenska politiken för miljön riktas in på ökade krav för andra länder med stora utsläpp". Följaktligen kunde miljöminister Andreas Carlgren (c) slå sig för bröstet när han talade på klimatmötet på Bali i december 2007. Där inledde världens ledare förhandlingarna för att ta fram ett klimatavtal som ska ersätta Kyotoprotokollet från år 1997 (trädde i kraft 2005).

Fortsättning följer.

***

Uppdatering, den 3 juni: Inför valet till Europaparlamentet 2009 gjorde Naturskyddsföreningen en liknande granskning som inför riksdagsvalet 2006. I rapporten Miljölöften för Europa: Naturskyddsföreningens granskning av svenska toppkandidater till EU-parlamentet 2009 (pdf) redovisas ett resultat som är minst sagt nedslående för Moderaterna. Gunnar Hökmark (M) fick sämst betyg av alla befintliga svenska EU-parlamentariker, tillsammans med Nils Lundgren (Junilistan). Högsta betyg fick Carl Schlyter (MP) och Anders Wijkman (KD). Läs också på DN Debatt.

***

Lästips: Thomas Wallgrens "Under strecket" (SvD) om nyligen avlidne Arne Næss - filosofiprofessorn och miljöaktivisten som influerades av Gandhi och Spinoza. Det var Næss som myntade begreppet ekosofi, och han lämnade ovärderliga bidrag till grön ideologi och ekologisk filosofi.

***

Bloggkoll: Karin röstar för förändring, Evelina påminner oss om Martin Luther King Jr Day, Jenny tycker att Gömda-debatten är felprioriterad, Louise förespråkar individualiserad föräldraförsäkring, Isobel gillar Karl Palmås, Charlotte börjar tänka på EU-valet, medan Zaida skriver på Newsmill om det.

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: ekosofi, grön ideologi, miljöpolitik, miljön, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, Reinfeldt, valet 2006, Almedalen, Almedalsveckan, politikerveckan, det nya arbetarpartiet, jobbpolitik, Allians för Sverige, Alliansen, socialdemokraterna, arbetslinjen, Naturskyddsföreningen, algblomning, övergödning, Göran Persson, Maria Wetterstrand, miljöpartiet, Maud Olofsson, centerpartiet, vänsterpartiet, folkpartiet, miljöskatt, naturvård, trängselskatt, trängselavgifter, marknaden, marknadslösningar, miljöavgifter, opportunism, Moderata ungdomsförbundet, Muf, SSU, Tvålen, elcertifikat, grön skatteväxling, flygskatt, utsläppsrätter, EU, regeringsförklaring, opinionsmätning, opinionssiffror, Sifo, Al Gore, En obekväm sanning, An Inconvenient Truth, global uppvärmning, klimatförändringar, klimatförändringarna, Oscar, Academy Awards, Nobels fredspris, IPCC, FN, Sternrapporten, Nicholas Stern, Gordon Brown, miljöpåverkan, växthusgaser, koldioxid, CO2, fossila bränslen, naturgas, petroleum, olja, kol, växthuseffekten, drivhuseffekten, Keelingkurvan, Mauna Loa-observatoriet, Hawaii, Sydpolen, Antarktis, lobbying, lobbyism, The great global warming swindle, klimatförnekare, klimatskeptiker, Associated Press, AP, Naturvårdsverket, översvämningar, ökenutbredning, orkaner, svält, resursbrist, klimatflyktingar, alarmism, klimatalarmism, bensin, bilism, privatbilism, Brasilien, Kina, Sveriges Radio, SR, Ekot, Andreas Carlgren, Bali, Kyotoprotokollet, Kyotoavtalet, klimatavtal, Köpenhamnsprotokollet, Arne Naess, Gandhi, Spinoza,
rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Mahatma+Gandhi">Mahatma Gandhi
, Baruch Spinoza

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

14 reaktioner på ”Det nya miljöpartiet

 1. Thomas Svensson (75 comments)

  Du är beundransvärt väl påläst, Jimmy. Den här texten sparar jag genast ner för framtida behov, den behövs, för man glömmer så förskräckligt fort i dagens informationsflöde.

  ---
  Stort tack! Hoppas min research kan komma till nytta. /Jimmy

  Svara
 2. Heiti Ernits (67 comments)

  Håller med! Mycket bra sammanfattning och uppfräschning av minnet...visst glömmer man snabbt.

  ---
  Tackar. Visst glömmer man. Jag mindes att Reinfeldt sagt det där i Almedalen 2006, och ville följa hur "det nya miljöpartiet" kommit till. /Jimmy

  Svara

Kommentera

jimmysand.com