Tag Archives: Karin Svensson Smith

Vad är hållbar utveckling?

När nu klimatfrågan är på tapeten igen (En obekväm sanning kom i våras, Planeten visas på SVT, och nyligen höll FN en klimatkonferens i Nairobi), så kan det vara en idé att fundera lite kring begreppet “hållbar utveckling”. Inkommande söktermervad är hållbar utveckling för dig

VVV och det ödesmättade valet 2006

I följande artikel, publicerad på Vägval Vänsters webbplats, bemöter jag ett debattinlägg av Dan Gahnström och Karin Svensson Smith med anledning av mitt tidigare inlägg. Jag tar främst upp frågan om Vägval Vänsters framtid.