Tag Archives: Ekocentrum

Vad är hållbar utveckling?

När nu klimatfrågan är på tapeten igen (En obekväm sanning kom i våras, Planeten visas på SVT, och nyligen höll FN en klimatkonferens i Nairobi), så kan det vara en idé att fundera lite kring begreppet “hållbar utveckling”. Inkommande söktermervad är hållbar utveckling för dig