Skip to content

Inspireras av dem som först kallades vänster

Av den 17 oktober, 2006

Artikel publicerad på debattsidorna i Miljöpartiet de grönas medlemstidning Grönt, nr 4 (oktober) 2006. (Inlägget är en replik till den här artikeln. Relevant i sammanhanget kan också detta vara.)

Peter Godlund skrev i Grönt nr 3/06 att Miljöpartiet sakta men säkert glider åt vänster, och ser en stor risk med detta. Jag inser risken. Det är viktigt att poängtera att det finns andra skalor än höger/vänster. Som ekologin, feminismen och det queera/frihetliga. Men man måste ha med den skalan också.

"Vänster" behöver inte betyda vurm för industrialisering och förstatliganden eller romantisering av vita, manliga och heterosexuella arbetare. Men det är relevant att tala om klass som socioekonomiska strukturer. Och att inpireras av dem som först kallades "vänster": de som bekämpade privilegiesamhället, oavsett om deras ideologi idag kan kallas liberal, socialistisk eller republikansk. Sextio- och sjuttiotalets freds-, kvinno- och miljörörelser var, liksom vår tids motsvarigheter, också "vänster" enligt detta synsätt.

Kapitalismen står idag inför en omfattande kris. Dess expansion börjar nå sina geografiska gränser och naturresurserna har utnyttjats till gränserna för vad planeten klarar. Snarare än en världsmarknad av fri konkurrens har vi en "blå planekonomi" med ett fåtal stora aktörer på producentsidan. Trots en uttalad universalism skiktas människor på nationalistiska, rasistiska eller sexistiska grunder.

De gröna vill verka för en utveckling förenlig med global rättvisa och ekologisk hållbarhet. Då måste företagen internalisera sina kostnader för förnyelse av såväl råvaror som arbetskraft. Likväl bör decentraliserade och icke vinstdrivande enheter göras till norm för produktionen. Det vi brukar kalla kooperativ eller social ekonomi. Innovativa ekonomiska idéer som pekar bortom industrisamhället är att föredra framför ensidiga ekonomiska lösningar. Men det finns en blind fläck - risken för privata monopol och en läckande offentlig ekonomi. Ett sätt att hindra det är stopplagen, att drift av skattefinansierade sjukhus inte får vara vinstutdelande och att varje landsting måste ha minst ett sjukhus i offentlig regi. Det är bra att Miljöpartiet ställer sig bakom det. Vår välfärd är en allmänning - alltför viktig för att inhägnas och privatisera.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

12 reaktioner på ”Inspireras av dem som först kallades vänster

 1. I Denna Värld (1 comments)

  Hej J!

  Ett mycket insiktsfull inlägg!

  Ibland förundras jag över hur begreppet 'vänster' har kommit att användas som ett skällsord. Inte generellt, men tillräckligt mycket för att resignera och underminera ideologisk budskap. Just den ideologi som du återknyter till.

  Dessutom finns det, precis som du skriver, andra faktorer som man måste ta hänsyn till. Bortom höger-vänster skalan, vill säga.

  Jag vet inte. För mig representerar MP humanism i första hand. Därefter kommer allting annat.

  Med önskan om en trevlig onsdag.

  Svara
 2. Aron (14 comments)

  jag har inte tänkt att bli medlem i humanisterna direkt. även om jag gillar dom rätt mycket. det skulle vara kul att gå på ett sånt där möte dock. säg till när du ska dra.
  syns på lördag antar jag!

  Svara
 3. Marcus (478 comments)

  Det finns naturligtvis en grundmurad vilja att framstå som unik, bland alla partier (och enskilda människor...). Den gröna ideologin gör kraftiga anspråk på att vara något radikalt nytt. I de ekosofiska delarna är den också ny, och det på ett nästan radikalt sätt dessutom, men i grunden har grön ideologi ett holistiskt perspektiv. Jag och många med mig betonar samtidigt socialismens likaledes holistiska aspekter (jag vill till och med säga att utan ett holistiskt synsätt, ingen socialism). Tydligast tar sig dessa aspekter uttryck i efter-muren-socialismerna, men det finns mer eller mindre uttalat hos Franfurtsskolans socialdemokrater och rent av i den västeuropeiska marxismen.
  Med detta sagt anser jag att mp gör sig själva och sin ideologi en stor otjänst genom att distansera sig från "vänstern", det gör att man fastnar i ett smalt och enkelspårigt tänkande som inte hör det holistiska paradigmet till. Holismen omfattar både socialism och ekosofi, helt enkelt. Svårigheten att utanför de egna leden lansera det gröna som en egen ideologi, bottnar i att den i själva verket bara är en gren som har definierat sig själv som ett helt träd.
  Å andra sidan, hur ska man bedöma mp efter Bobbios höger-vänster-kriterium, det som Arenagruppen beskriver så här: "Vänstern ser ojämlikhet som både kränkande och onödig. Högern ser den som ofrånkomlig. Högern fruktar jämlikheten som likriktning, medan vänstern, älskar den som förutsättning för olikhet. Genom jämlikheten får alla en möjlighet att förverkliga sig själva."
  Sant är väl trots allt att mp inte betonar jämlikheten på samma sätt som "vänstern"? Om man förstår "jämlikhet" som "utjämnad utfallsfördelning" i alla fall. Bortom retoriken är det väl det som Bobbio avser. (Håller inte med honom för övrigt...)

  Svara
 4. tompahttp://tomtom2020.blogspot.com (3 comments)

  gissar att exempelvis vänsterpartiet bidragit till att vänster för många är ett negativt laddat begrepp - exempelvis säger ju en del "vänstern" om vänsterpartiet...

  jag har själv fått en del "intressanta" kommentarer i mötet med miljöpartister när de fått höra att jag varit vänsterpartist ganska länge - "du är väl inte för mycket åt vänster?". vill inte säga att denna syn är utbredd i hela partiet och absolut inte i det lite radikalare ungdomsförbundet men det är ändå intressant att notera att ett parti som ingått i "vänsterblocket" och som enligt alla politiska definitioner åmtinstone hamnar i det vänstra fältet har ett så stort problem med höger/vänsterskalan och vägrar inse klassdimension osv.

  Svara
 5. jimpan (121 comments)

  I denna värld:
  Tack, men jag är själv inte så jättenöjd med inlägget. (Det är bitvis ganska ofokuserat.)

  Jag håller med dig, och det är därför jag lockas av Mp.

  Jag hoppas du får tid att skriva mer på din blogg, tycker den är intressant!

  Aron:
  Ja, vi ses på lördag. Det ska bli kul!

  Tompa:
  Instämmer, och undrar om man inte kan pressa dem lite på vad de tror att "vänster" egentligen står för. Tar man ned det på detaljnivå (solidaritet, etc.) så har jag svårt att se att de inte skulle sympatisera. Sedan finns det ju en del som i praktiken nästan går åt det nyliberala hållet, för att de är så blinda för vissa saker som de egentligen borde kunna se om de var mer förankrade i den gröna ideologin.

  Jag har dock förståelse för kritiken av blockpolitiken, och viljan att distansera sig från "betongpartier" eller "grå partier" över hela den politiska skalan. Den viljan delar jag i princip. Men det blir löjligt när en del inom Mp påstår att samarbetet med S gjort att man fått mindre inflytande än man kunnat få utan det samarbetet.

  Marcus:
  Som du vet instämmer jag i det mesta av det du skrivit här. Dock är jag lite fundersam till vad du menar med "utjämnad utfallsfördelning". Jag vet inte om jag riktigt förstått det uttrycket. Kan du förklara?

  Jfr följande:
  "/.../ politisk frihet bör förstås som ett slags strukturell relation mellan människor eller grupper av människor, snarare än det eventuella utfallet av denna struktur. Huruvida en slavägare en viss dag väljer att piska sin slav är en eventuellt utfall; något som inte är en eventualitet är den sammansättning lagar, institutioner och normer som låter eller inte låter honom göra som han vill."

  Svara
 6. Marcus (478 comments)

  Jag menar exakt det som du avser i citatet!

  Anledningen till att jag inte håller med Bobbio, är att han fokuserar på det som faktiskt är "fel" med dagens vänster, till och med själva det som har fört vänsterns projekt närmare högerns och faktiskt orsakat den debatt Bobbio vill göra slut på...

  "Vänstern" (holistiska ideologier) får inte tappa sin radikalitet. Det är den som bör vara den avgörande skillnaden mot "högern" (konservativa och kapitalismvurmande liberaler). Om man fokuserar på att göra utfallet jämlikt, snarare än att försöka skapa strukturer som genererar ett jämnare utfall, så upprätthåller och legitimerar man i praktiken de ojämlika strukturerna.

  "Vänstern" har under alldeles för lång tid koncentrerat sig på att fördela/utjämna (främst det ekonomiska) utfallet av en ojämlik struktur, istället för att skapa en jämlikare struktur i sig, som var det ursprungliga projektet.

  Slavägaren vill ge en slav tio piskrapp. Då griper "vänstern" (i form av den moderna revisionistiska socialdemokratin) in och fördelar rappen, så att nio slavar får var sitt, liksom slavägaren själv... Detta kallar man rättvisa, och struntar i att försöka ta bort slavägarens rätt att dela ut några som helst rapp.

  ... Typ! 🙂

  Svara
 7. Marcus (478 comments)

  Bra inlägg och jag håller med förresten, det sa jag aldrig. Jag glömmer alldeles för ofta att uttrycka omdömen och drar iväg i mina egna funderingar. Dålig social kompetens...

  Svara
 8. Vänstra Stranden (8 comments)

  Fast Bobbio menar ju inte jämlikhet i utfall utan jämlikhet per se. Han menar att grunden för vänster är att se människor som födda jämlika i ordets alla bemärkelser. Man betonar likheterna och motarbetar därför ojämlikheter i termer av den medfödda jämlikheten.

  Högern anser att vi föds ojämlika (man betonar alltså olikheterna i anlag och förutsättningar) men att politiken ändå skall ge oss alla drägliga villkor. Man betonar olikheterna och motarbetar jämliheten i termer av den medfödda ojämlikheten. Tanken är att detta gynnar utvecklingskraften i samhället.

  Rättighetstänkandet har kommit med liberaler och kristna (ta metodisternan kamp mot slaveriet t ex). Jämlikhet och rättigheter är väl idag en slags vänstermix.

  I Frankrike är frågan om vänster och höger helt enkelt en värdefråga - en l'homme de gauche är person som därmed säger sig ha humanistiska, socialliberala, förnuftsbaserade uppfattningar samt också är politiskt intresserad, aktiv, engagerad och som gillar statliga inslag i den ekonomiska politiken. Sedan kan man skilja sig åt i en massa avseenden. Och kommunisterna (de finns i Frankrike) säger sig vanligen inte vara l'hommes de gauche.

  Empiriskt finns det klara samband mellan att säga sig vara "vänster" och ha värderingar av typen flyktingvälkomnande, välfärdsstat och värna de svaga samt också vara politiskt intresserad och samhällsengagerad. Så är det faktiskt. Vänster idag är en etikett som skiljer från "höger". Och det kan ju vara rätt viktigt, trots allt.

  Svara
 9. Marcus (478 comments)

  Du har nog rätt, Stranden. Jag kanske inte kan beskylla Bobbio för detta (det var länge sedan jag läste honom, medges). Däremot står min anklagelse mot den socialrevisionistiska vänstern fast, och jag vidhåller att dess brist på radikala anspråk till viss del bidrar till att sudda gränserna mot högern. Högerns egen gränssuddning består av socialliberalismen, och där någonstans börjar det bli svårt att skilja de båda sidorna åt...

  Svara
 10. Marcus (478 comments)

  För att ge ett kort och tydligt svar på din fråga Jimmy: Jag menar egentligen just det som ditt citat avser, men i mer ekonomiska termer. Konstigare än så var det inte. Uttrycket "utjämnad utfallsfördelning" vill jag dock inte använda igen. Det är horribelt! 🙂

  Svara

Kommentera

jimmysand.com