Skip to content

Eustonmanifestet – progressiv förnyelse?

Av den 8 november, 2006

Med hopp om att sätta igång en diskussion (en diskussion som fördes på brittiska bloggar för ett halvår sedan, men inte har spridit sig nämnvärt till Sverige) publicerar jag här inledningen till det s.k. Eustonmanifestet och en länk dit där resten av det kan läsas. (Manifestet är lite för långt för att jag vill återpublicera det i sin helhet här på min blogg.)

Vi är demokrater och progressiva. Vi lägger här fram ett förslag till en ny politisk linje. Många av oss kommer från vänstern, men de principer vi för fram utesluter ingen. Vi sträcker oss snarare bortom den socialistiska vänstern mot egalitära liberaler och andra av otvetydigt demokratisk engagemang. Den omstrukturering inom det progressiva åsiktsfältet som vi strävar efter, innebär att dra en gräns mellan de vänsterkrafter som är lojala mot sina ursprungliga värderingar och de strömningar som på sista tiden har visat sig alltför flexibla när det gäller dessa värden. Detta innebär att vi vill göra gemensam sak med äkta demokrater, vare sig dessa är socialister eller inte.

Detta initiativ har sina rötter hos och har funnit sin krets genom Internet, särskilt då i ”blogosfären”. Det är dock vår uppfattning att denna krets är underrepresenterad på andra platster – i mycket av media och andra moderna politiska fora.

Den breda principförklaring som följer är en avsiktsförklaring. Den inviger en ny hemsida, som kommer att tjänstgöra som resurs för den åsiktsströmning den hoppas förmedla och även för de grundande bloggar och andra hemsidor som står bakom detta upprop för en ny progressiv omgruppering.

Läs resten här.

Kommentera gärna här på min blogg. Är detta ett lovvärt initiativ, eller bara exempel på en vänster som går imperialismens ärenden?

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

7 reaktioner på ”Eustonmanifestet – progressiv förnyelse?

 1. Marcus (478 comments)

  Till att börja med verkar det inte vara någon särskilt ny politisk linje, om man säger så. Men alla politiska initiativ som tar demokrati och global rättvisa på allvar är naturligtvis lovvärda. Jag är ändå milt skeptisk. Delvis för att de alldeles uppenbarligen går i försvarsställning: Ett manifest, med en handlingsplan, som till tre fjärdedelar går ut på att tala om vad man inte är och vad man inte vill associeras med och vilka man inte gillar - det känns inte särskilt fruktbart. Många kommer att nicka instämmande, men det förpliktigar till intet...

  Det är inte så omöjligt att vara både radikal och demokratisk samtidigt, eftersom demokratin knappast är den dominerande maktdistributorn i samhället.

  Svara
 2. Vänstra Stranden (8 comments)

  Återkommer på min blogg kring detta. Tack för att du uppmärksammade mig på manifestet.

  Svara
 3. Anonymous (4 comments)

  Jag håller inte med Marcus om att manifestet förpliktigar till intet. Visst är det allmänt hållet - och jag saknar nog tydligare riktlinjer då det gäller ekonomisk politik - men det har en moralisk styrka och det förpliktigar till vissa konkreta ställningstaganden på hemmaplan. Mot antisemitism i alla dess former t ex och mot vissa yttringar av hederskulturer - något en del inom vänstern inte vill ta i p g a en ibland missriktad antirasism.
  Den enda punkt jag har svårt för är den om anti-amerikanismen. Visst är det så att det finns en oreflekterad anti-amerikanism inom vänster, som gör att man ser demonstrationer mot alla USA:s militära interventioner men sällan eller aldrig några mot Rysslands Tjetjenienkrig, mot kvinnoförtrycket i Saudiarabien mm mm mm. Men jag tycker uppropet går för långt åt det andra hållet genom att ha med en formulering som "USA är en storartad nation". Varför skriver man en sådan sak? Varför överhuvudtaget den ganska rosiga beskrivningen av amerikansk historia? Hallå, slaveriet, folkmordet på indianer, rassegregationen in på senare delen av 1900-talet...
  Men som helhet tycker jag manifestet är fucking brilliant och är glad att Jimpan tog upp det.

  Svara
 4. Aron (14 comments)

  tack för ditt beröm. jag har legat lite på latsidan vad gäller bloggandet på sistone. men det kommer nytt snart, ska kolla upp sturmarks blogg. har du kolla in heureka.nu förresten. gör det. syns på lördag förresten?

  Svara
 5. Marcus (478 comments)

  Jag kan ju förtydliga att jag skriver under på i stort sett varje punkt i manifestet. Det är inte det jag uppfattar som problemet. De strömningar inom vänstern som man tar principiellt och tydligt avstånd ifrån har jag alltid betraktat som avarter, utan någon politisk ideologisk, moralfilosofisk eller annan förankring i någon idé. Det är naturligtvis bra att man gör den markeringen, och på så sätt skapar legitimitet för en framtida vänster, en progressiv rörelse.

  Men som manifest, som startpunkten på något nytt, avslöjandet av något som tidigare var fördolt (vilket väl är själva betydelsen av ett manifest), så tycker jag att det alldeles för klent.

  Svara
 6. charlotte (146 comments)

  Hm, jag har ingen aning om varför jag plötsligt blev anonym nu i min kommentar ovan. Nån vajsing i betaövergången kanske.
  I alla fall. Jag vill återigen uttrycka oenighet med Marcus. Jag tycker hans kritik verkar bygga på ett slags missförstånd. Marcus skriver: "De strömningar inom vänstern som man tar principiellt och tydligt avstånd ifrån har jag alltid betraktat som avarter, utan någon politisk ideologisk, moralfilosofisk eller annan förankring i någon idé." Men dessa "avarter" har ju alltid funnits som en central del av vänstern, det handlar inte om enstaka moraliska snedsteg utan om en grundläggande brist inom vänstern när det gäller moralisk reflektion. Att försöka göra upp med detta är inte "tunt" utan måste i allra högsta grad vara centralt i skapandet av en förnyad vänster - något vi så förtvivlat väl behöver.
  /Charlotte

  Svara

Kommentera

jimmysand.com