Skip to content

Den 11 september

Av den 11 september, 2006

I AUGUSTI 1906 var Gandhi, en ung indisk advokat i Sydafrika, närmast bedövad över hur den nya lagen, The Black Act, förödmjukade samtliga indiska gästarbetare att registera sig med fingeravtryck. "Det stod som en ointaglig mur framför mig", skrev han senare. Syftet var uppenbart rasistiskt, ett första steg av den vita regeringen att marginalisera och så småningom utvisa "färgade" från Sydafrika.

"Jag insåg att det var en fråga om liv eller död", skrev Gandhi. "Att den indiska församlingen inte kunde sitta med knäppta händer. Bättre att dö än att böja sig inför sådana lagar."

Gandhi kallade till ett möte den 11 september där drygt 3.000 människor deltog; hinduer, muslimer och kristna. En upprörd talare förklarade: "Om någon kommer och kräver ett sådant pass av min fru, kommer jag att skjuta honom på fläcken och ta konsekvenserna!"

Gandhi kom med ett motförslag: "Det räcker inte med att vara otålig. Det är inte vår räddning. Men med Guds hjälp kan vi lägga upp planerna för ett gemensamt motstånd och en enad front där vi tillsammans kan bära konsekvenserna som ett sådant motstånd kommer att möta."

Gandhis vision, som senare döptes till satyagraha (en kombination av sanskrit-orden "sat", sanning, och "agraha", hålla fast vid) förenade den indiska församlingen i Sydafrika genom åtta år av förödmjukelser, övergrepp och fängelsestraff. 1914 avskaffade regeringen denna diskriminering av indiska gästarbetare. Och Gandhi fortsatte sin rörelse hemma i Indien till 1947, då det brittiska kolonialstyret besegrades.

Från webbplatsen Gandhi TODAY. Födelsen för idag hundra år sedan av Gandhis ickevåldsrörelse Satyagraha beskrivs också av engelskspråkiga Wikipedia.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

Lämna ett svar

jimmysand.com