Läget i världen – utanför Europa

Artikeln är publicerad på Vägval Vänsters hemsida. I början av förra året tillsatte Vägval Vänsters riksting i Årsta en arbetsgrupp att jobba med de politiska och organisatoriska framtidsfrågorna. Gruppen presenterade sedan fyra rapporter, i samband med föreningens arrangemang under politikerveckan i Almedalen: En handlade om lokala alternativ, en annan om valteknisk samverkan, en tredje om möjligheterna till ny partibildning, och

Är detta framtidens partiform?

Artikeln är publicerad på Vägval Vänsters hemsida. Sedan i somras har jag befunnit mig i den yttre periferin av den grupp som för några veckor sedan bildade partiföreningen Vänsterdemokraterna (nedan Vd). Mitt engagemang har varit begränsat, men intresset större. Jag har inte samma erfarenhet av partipolitik som de mer engagerade. Dessutom tror jag inte på att ställa upp i valet

En ny vänster bör vara feministisk och frihetlig

Inlägget finns publicerat på Vägval Vänsters hemsida. Johan Lönnroth (den 26 januari), Jan Wiklund (den 6 februari) och Maria Hagberg (den 13 februari) har i tur och ordning reagerat på mitt inlägg “Var finns ‘den nya vänstern’?” Jag är glad att de gjorde det och tror att det finns stora förutsättningar att agera i progressiv riktning.

Var finns “den nya vänstern”?

Följande artikel, publicerad på Vägval Vänsters hemsida, tar bland annat upp höger/vänsterskalan, synen på stat, marknad och civilsamhälle, samt arbetarrörelsen och klassbegreppet.

Makt att forma samhället och sitt eget liv

Följande artikel, publicerad på Vägval Vänsters webbplats, är en uppföljning av en replik till ett tidigare inlägg om feminism. Den här gången handlar det bland annat om offentligt/privat samt om tanken om basinkomst eller medborgarlön. Inkommande söktermerför- och nackdelar med det postindustriella samhället