Tag Archives: sociala investeringar

Keynesianismen och 1930-talskrisen

1930-talet är aktuellt på nytt: Den senaste finanskrisen är den värsta sedan 1929; högerpopulister och fascister sitter i de europeiska parlamenten. Men lösningen är inte främst att föra en aktiv konjunkturpolitik i John Maynard Keynes anda. Inkommande söktermer1930 kris i befolkningsfråganstrukturkris 1930-taletvilka åtgärder vidtogs för att stabilisera ekonomin och depressionen i tyskland historia?