Tag Archives: Europaparlamentet

Den postmateriella dimensionen

Min tolfte ledare för ETC Göteborg handlar om en ny skiljelinje i det politiska landskapet. Det kom till uttryck under supervalåret, när värderingsfrågor lyftes fram framför traditionella höger/vänsterfrågor. Det gäller att navigera rätt.

Ett något motsägelsefullt Europaval

Jag skrev i min ledare för ETC Göteborg att Socialdemokraterna kan komma att bli den största partigruppen efter EU-valet. Nu blev det inte så, även om de konservativa tappade. Mest oroande är förstås extremhögerns framgångar.

Den bortglömda sysselsättningsunionen

I min femte ledare för ETC Göteborg handlar om valet till Europaparlamentet och hur viktigt det är att socialdemokratin sätter en egen, progressiv agenda. Om EU ska överleva behövs det en samordnad ekonomisk politik för sysselsättning.

Vilka röstar på Miljöpartiet de gröna?

Miljöpartiet de gröna är ett parti som får allt fler sympatisörer. Starkast är MP i större städer – särskilt bland unga och välutbildade, då i synnerhet kvinnor. Bilden av en skäggprydd grönavågare stämmer inte. Inkommande söktermervilka röstar på miljöpartietvem röstar på miljöpartiet