Skip to content

Vem får plats i samhället?

Av den 1 juni, 2013

I Grums, min uppväxtort, ordnar kommunen en mångfaldsvecka dagarna kring den 6 juni. Inför detta har jag fått hedersuppdraget att skriva en krönika för Vårt Grums, en tidning som går till alla hushåll och företag i kommunen.

Här följer min krönika.

Vem får plats i Grums? Kommunen kan tyckas ha blivit rymligare, eftersom allt färre bor här. Sedan slutet av 1970-talet har befolkningen gått ned från nästan 11000 till lite drygt 9000 personer. Samtidigt kan ett litet samhälle upplevas som trångt. Flyktingmotståndet i svensk opinion minskar stadigt, enligt undersökningar från SOM-institutet, men det är starkast utanför de större städerna och bland lågutbildade. Och de som flyttar ut är människor som utbildar sig, framför allt kvinnor. Det är kanske inte så konstigt att de gör det. Arbetsmarknaden i Värmland som helhet är den mest könsuppdelade i hela landet. Kvinnor finns i vissa branscher och män i andra. Det är en norm, en ofta underförstådd regel eller förväntning på beteende som finns i ett samhälle. Främlingsfientlighet hänger ihop med normer, liksom homofobi.

Mad Men hör enligt mitt tycke till de bästa skildringarna av genus i populärkulturen.

Normer begränsar. De gör att vi aktar oss för att uppfattas som avvikande. Föreställningar om vad som är en riktig man gör att det inte finns så många män inom förskolan, trots att  det pratas mycket om behovet av manliga förebilder. Också inom äldreomsorgen finns det ganska få män. Detta trots att män knappast av naturen har mindre fallenhet för att ge omsorg än vad kvinnor har. Att bry oss om varandra hör till att vara människa. Det är bara det att vissa saker ses som normalt och andra inte. När en ung människa gör sina val inför yrkeslivet har det väldigt stor betydelse vilka föreställningar och förväntningar som finns hos omgivningen. Normer begränsar. Vi formas av det vi vant oss vid, tränats till och lärt oss att uppfatta som normalt.

Normer begränsar också när de yrkesval som varit så givna inte är lika framkomliga längre. På bruksorter som Grums var det länge självklart att det skulle finnas jobb på fabriken när man gick ur skolan. Också den som inte hade läshuvud, som det heter, kunde känna sig trygg i att kunna försörja sig efteråt. Det har blivit tuffare. Nu pratas det mycket om att flickor klarar sig bra i skolan, medan pojkar har det svårare. I själva verket har den där antipluggkulturen som det pratas om alltid funnits. Men nu när arbetsmarknaden i högre grad kräver utbildning blir det uppenbart att det där är ett problem. Och det är klart att alla inte har läshuvud. Men normen att pojkar inte bryr sig om skolan gör det inte lättare. Den pojke som vill läsa blir lätt avvikande. Någon som tror att han är lite finare. Inte en av grabbarna. Normer begränsar.

Jag menar inte att det är synd om män. Kvinnor har generellt lägre lön än män. Kvinnor tar större ansvar i hemmet och för barn än vad män gör. Kvinnor utsätts för våld och sexuellt utnyttjande av män. Män utsätter även varandra för våld. Och sexuellt utnyttjande. Homofobi. Främlingsfientlighet. Kvinnor bär också upp normerna. Föreställningar om vad som är normala män och normala kvinnor. Om vem som får plats. Men vi kommer aldrig någonstans om vi inte tar oss an manligheten. Det handlar inte om skuld. Inte vem som gör rätt och vem som gör fel. Men vi måste sluta vara rädda för att avvika. Hur ska vi annars få plats att växa?

Programmet för Grums mångfaldsvecka finns att läsa här. Tidigare nummer av Vårt Grums finns att läsa här.

För övrigt...

...noterar jag att Grums intar jumboplaceringen på tidningen Fokus rankning av kommuner i år. Detta efter att ha legat ganska risigt till ett tag. Man ska ha med sig att rankningar av olika slag naturligtvis inte säger allt, men det är dumt att låtsas som att den inte säger någonting.

...läste jag en artikel i tidningen Hem & Hyra en sorglig historia om tvångsflyttningar av hyresgäster från området Järpegatan (där för övrigt jag bodde några år som barn), och hur en lös sammansättning främlingsfientliga mobiliserat bland annat genom Facebook. Missa inte slutet på artikeln!

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

Kommentera

jimmysand.com