Skip to content

Vänsterpartiet drogliberalerna?

Av den 10 maj, 2007

Knark är inte najs. Enligt en enkät av Plaza Kvinna har minst sex procent av riksdagsledamöterna provat det. Men jag tycker inte det är läge för någon moralpanik. Det intressanta är: Hur bör narkotikamissbruk bekämpas?

Intressant nog vill Vänsterpartiet, enligt ett pressmeddelande, avkriminalisera själva konsumtionen av narkotika (det har varit olagligt sedan juli 1988). Det påminner mig om när partiledaren talade ut hos SvD.

Samtidigt klargör Lars Ohly att han är trött på ”nidbilden” av partiet: att det har övertagits av dogmatiker, traditionalister, nostalgiker.
– Nu är det vår sak att visa att det inte är sant.

Är pressmeddelandet att förstå som en signal om att Vänsterpartiet är ett modernt, framåtsyftande och icke-dogmatiskt parti? Skämt åsido. Jag är inte särskilt insatt i narkotikapolitik eller i hur missbruksproblematiken ser ut i den här eller någon annan del av världen. Men jag delar inte uppfattningen hos Fredrick Federley, en av de riksdagsledamöter som svarat på enkäten.

Jag uppmanar ingen att ta droger, jag har inte känt behov av att göra det igen och jag tycker att de måste vara upp till var och en vad man stoppar i sig.

Det är nog inte fullt så enkelt som att det "måste vara upp till var och en vad man stoppar i sig". Vare sig det rör sig om alkohol eller andra droger så leder missbruk ofta till stora lidanden för närståenden och kostnader för samhället. Behovet att finansiera missbruket utgör också en grund för övrig kriminalitet. Men jag tror att Vänsterpartiet, och Federleys partikamrat Björn, har rätt i att dagens narkotikapolitik - med kriminalisering av enskilda missbrukare - inte fungerat tillfredsställande. Det bästa vore förstås om knarket försvann från samhället. Men vilka medel leder oss dit?

Drogliberaler och moralister - finns det en tredje väg?

Jag blev nyfiken på vad Miljöpartiet, det parti där jag är medlem, har för hållning i frågan. Så jag tog en titt i partiprogrammet. I avsnittet Socialpolitik står bland annat följande.

Vi anser att samhället ska ha en mycket sträng syn på narkotika. Kraftigt ökade resurser måste sättas in för att minska smuggling, försäljning och användning. Vi kommer att aktivt bekämpa förslag från drogliberala grupper som innebär legalisering av droger, såväl i Sverige som inom EU. De senaste årens nedrustning av narkomanvården måste stoppas och ersättas av en satsning. Missbrukare måste ges möjlighet både till avgiftning och till fortsatt kvalificerad behandling. Missbrukarens ofta komplexa problematik kräver ett nära samarbete mellan de olika länkarna i vårdkedjan. Framför allt måste patienter med så kallade dubbeldiagnoser uppmärksammas på ett helt annat sätt än hittills.

Jag undrar förstås vilka dessa "drogliberala grupper" är. Hör vänsterpartisten Alec Carlberg, som bland annat arbetat inom RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) och grundat Basta Arbetskooperativ, till dem? Han har skrivit en intressant artikel i antologin Vägval Vänster. Jag vill rekommendera läsning, men tänker göra ett par nedslag i texten.

Vänsterns förhållande till "de mest utsatta" har starkt påverkats av två politiska traditioner. Den ena är den socialdemokratiska välfärdspolitiken, till vilken också vänsterpartiet ansluter sig. De generella välfärdssystemen ger en bra trygghet för en överväldigande majoritet av befolkningen. Välfärdssystemen har däremot haft svårt att hantera människor som av olika orsaker fallit utanför eller inte klarar av eller accepterar de sociala eller moraliska normer som förutsätts gälla för alla. För att komma åt normbrotten har man i hög grad förlitat sig på lagstiftning. /.../ Det ultimata steget togs 1993 när sex månaders fängelse fördes in i straffskalan för egen konsumtion av narkotika. Därmed blev det kriminellt att vara drogberoende samtidigt som - absurt nog - alltfler har kommit att inta ståndpunkten att drogberoende är en sjukdom. /.../

Den andra vänstertraditionen i förhållande till "de mest utsatta" vann starkt gehör under 70-talet. Författaren och maoisten Jan Myrdal skrev i en uppmärksammad artikel i Folket i Bild att "tjuvar och horor" var arbetarklassens fiender, ett trasproletariat, som skulle bekämpas. /.../

Gemensamt för dessa vänstertraditioner var att de enades i tanken om att man kunde komma till rätta med normbrott och oönskat socialt beteende genom straffsystemet. Med facit i hand kan vi se att ingen av dessa traditioner har lyckats förbättra situationen för de mest utsatta eller för samhället som sådant. /.../

Gruppen utslagna uppfyller med råge kriterierna på att bli fördömda och moraliskt föraktade. 90-talets nyliberalism med åtföljande ekonomiska nedskärningar i många kommuner åtföljdes också av ett nymoralistiskt uppsving hos massmedia och allmänhet. Moralismen fick fäste hos opinionskänsliga politiker och socialtjänstemän. /.../

En socialpolitik för vänstern i förhållande till de mest utsatta som inte utgår från en makt- och klassanalys riskerar att i slutändan hamna i moralistiska ståndpunkter som leder till synsätt som "skyll dig själv" eller "ta dig i kragen". En vänsterns socialpolitik måste därför våga analysera frågor om makt och maktlöshet utifrån individen (klienten, patienten) i förhållande till stora offentliga system (socialförsäkringarna, socialtjänsten, hälso- och sjukvården).

(På förekommen anledning: Ja, en politik för generell välfärd har mitt fulla stöd. Det går att hålla flera tankar i huvudet samtidigt.)

Är Alec Carlberg en av dessa drogliberaler som det varnas för? Nej, skulle jag svara på den frågan. Han har dessutom en syn på social ekonomi som nog är betydligt mer populär i Miljöpartiet än Vänsterpartiet. Jag undrar om inte Alec Carlberg rentav borde kunna känna sig hemma hos de Gröna.

Kräver avkriminalisering en legalisering av produktionen?

Min kompis Thomas bloggade för en tid sedan apropå en artikel av Magnus Linton och en (kortare) av Johan Norberg. Jag antar att båda dessa (alltså inte Thomas) kallats för drogliberaler. Magnus Linton skriver, även om det är andras åsikter han refererar, att det vore farligt att avkriminalisera konsumtionen av narkotika om man inte också legaliserade produktionen.

Det skulle, menar [Mauricio Vargas], innebära en avspänning i Nord men en stenhård koncentration av de repressiva insatserna på de fattigas globala planhalva; mer besprutning, mer militär, mer korruption, mer gerilla.

Magnus Linton skriver med utgångspunkt från Colombia. Också Johan Norberg tycks förespråka en legalisering av såväl produktion som konsumtion, med motiveringen att War on Drugs i Afghanistan främst gynnar fienden. De vallmoodlare som får sina odlingar förstörda av Nato söker sig till talibanerna för beskydd. Jag har svårt att vara lika radikal som Linton och Norberg. Men visst är bekämpandet av drogmissbruk inte någon enkel fråga?

***

Ett litet lästips till, delvis relaterat till ämnet: en artikel i AmnestyPress, från december 2006, gör ett nedslag i Bolivia ett år efter att Evo Morales blev vald till president. Förutom att belägga utländska bolag med en över 80-procentig skatt, har den tidigare kokaodlaren lovat att legalisera koka för bruk som te och medicinska syften. Kokabusken används för att framställa kokain, men i oraffinerad form är den att jämföra med kaffe. Kokate används t ex mot besvär av höga höjder. Jag drack det själv när jag var i Peru.

Tillägg: Joel Malmqvist skriver om ämnet på sin blogg (har tidigare skrivit en artikel om det tillsammans med Erik Gutiérrez-Aranda). Jag hittade även en äldre artikel av Magnus Linton.

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: Vänsterpartiet, drogliberalism, drogliberaler, knark, narkotika, socialpolitik, narkotikapolitik, missbruk, Plaza Kvinna, Lars Ohly, Fredrick Federley, Miljöpartiet, Alec Carlberg, RFHL, Basta Arbetskooperativ, Vägval Vänster, Jan Myrdal, Folket i Bild, trasproletariat, moralism, nymoralism, nedskärningar, nyliberalism, social ekonomi, kooperativ, Magnus Linton, Johan Norberg, Colombia, Afghanistan, talibanerna, Amnesty, Bolivia, Evo Morales, kokain, Peru

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

15 reaktioner på ”Vänsterpartiet drogliberalerna?

 1. Fredrich Legnemark (3 comments)

  Hej!
  Jag har nämnt detta lite kort på min blogg:
  http://fredrich.vansterboras.se/?p=146

  I korthet kan man säga att att avkriminalisera missbruket/missbrukaren men även fortsättningsvis ha langning och innehav kriminaliserat borgar för att polisen sätter fokus på de som säljer snarare än de som är fast i ett beroende. Så som systemet är nu jagar polisen i viss utsträckning upp enskilda missbrukare och drogtestar dem godtyckligt.

  ---
  Jag håller med dig, Fredrich. Ett mycket bra ställningstagande av Vänsterpartiet! (Även om man av min rubriksättning kanske kan förledas till att tro att jag anser något annat.) /Jimmy

  Svara
 2. Sanjay (79 comments)

  Hinner inte riktigt svara på det här nu, måste gå och lägga mig. Men jag skulle vilja säga att det var mycket bra sagt av Vänsterpartiet, det är inte ofta jag säger så om dom. Kriminaliseringen av narkotikan är faktiskt det värsta med narkotika. Jag har ett halvfärdigt inlägg som jämför kriminaliseringen av narkotika med kriminalisering av graviditet utanför äktenskapet.

  Har skrivit om det här också.

  ---
  Ska läsa ditt inlägg. /Jimmy

  Svara
 3. Thomas (7 comments)

  tror personligen det vore bra om personligt bruk av narkotika avkriminaliserades. när det gäller produktionen är jag kluven - kan väl tycka att exempelvis odling för eget bruk (om nu någon sysslar med sånt...) kanske skulle vara lagligt (hur man nu skulle skilja ut den typen av produktion från kommersiell produktion) medan storskalig produktion inte borde vara tillåten. när det gäller tanken att en av-kriminalisering av droger i användarledet måste motsvaras av en av-kriminalisering av produktionen tror jag att man skulle kunna gå en annan väg nämligen att köpa upp produktion av exempelvis hampa och vallmo för användning till annat än droger. om jag inte missminner mig var tony blair inne på något åt det hållet för några veckor sedan.

  ---
  Jag tycker det är riktigt klurigt det där som Linton och Norberg skriver om. De tycks ha en del poänger med det, men jag är ovillig att gå så långt. Undrar om Blairs idé skulle funka... /Jimmy

  Svara
 4. Charlotte (146 comments)

  Det är ett steg framåt för v helt klart.
  Carlbergs tankar verkar som jag ser det f ö också kunna appliceras på samhällets/vänsterns syn på sexköp.

  ---
  Jag anade att den synpunkten skulle komma från dig. 😉
  Funderar på ett inlägg om prostitution, bland annat relaterat till mitt resonemang här. Fast jag stödjer sexköpslagen - åtminstone tills någon övertygat mig om att den inte är bra. /Jimmy

  Svara
 5. Charlotte (146 comments)

  Typiskt dig. 🙂
  "Najs" förresten, vad är det för ord? Ni ungdomar idag alltså...
  Fresten hörde jag begreppet "café latte-mennesker", eller hur det nu ska vara på dansk, på danska nyheterna igår, apropå utbrytningen ur Radikale Venstre. Det är bl a såna där lattemänniskor, globalt inriktade och med "starka värderingar", som kan tänkas söka sig till det nya partiet var det en kommentator som sa. Och det låter ju ganska fint, eller hur?
  (Fast det nya partiet är OCKSÅ för en väldigt restriktiv invandringspolitik, så Danmark förblir sig likt. Danskjävlar!)
  Ursäkta denna långa OT-utläggning om ingenting.

  ---
  Är du säker på att Ny Alliance ska ha en väldigt restriktiv invandringspolitik? Verkar märkligt.

  Lattemänniskor, globalt inriktade och med "starka värderingar" - det påminner mig om det som Ulf Bjereld och Marie Demker kallar "fria logotyper". Det verkar rätt hoppfullt i så fall. /Jimmy

  Svara
 6. Anders Svensson (9 comments)

  När det gälelr narkotika är det så att bruket i Sverige idag ökar. I resten av Europa minskr det. I Sverige harvi en överdödlighet bland missbruakre jämfört med andra länder. Vi har färre missbrukar, d et har vi alltid haft. Även innan den nya lagstiftningen om att bruk är olagligt. Personligen anser jag att alkohol är en farligare drog än cannabis. Men samtidigt anser jag att vi inte behöver fler legala droger. Legalitet innebär ökat bruk, därom tvekar jag inte.

  Problemen med svensk narkomanvård är inte främst att bruk är olagligt (även om det leder till en del övergrepp ffrån polsien, vilket sexköpslagen inte leder till). Problemet är att effektiva metoder som metadon och likande liksom gratis sprutor inte frå användas eller bara användas i begränsad omfattnign. Det är det som borde ändars först.

  Om sexköpslagen. Jag har kollat in detta inför mitt besök på danska Enhedslistens kongress. De har haften omfatatdne debatt. Det verkar som de flesta bedömare är överens om att lagen lett till minskad prostitution (hittar dock ingen undersöknign som bevisar detta ntagande från bedömarna), men att det kan ha lett till ett hårdare liv för en mindre grupp prostituerade.

  Några siffror, antalet prostituerade i Danmark är 3 till 6 ggr så många som i Sverige om jag får tro siffror som nämndes på Enhedslistens kongress. Natalet kvinnor som lever under slavlikandne förhållanden kan vara upp till 10 gånger fler än i Sverige. Lägst kanske dubbelt så många som i Sverige. Jag tror att den svenska lagstiftningen har betydelse för detta.

  Skottland har beslutat om kriminalisering av sexköp enligt svensk modell (alla utom en röstade för detta, den ende som var emot var Tommy Sheridan, som nyligen varit inblandad i rättegångar och skandaler pga att han köpt sex med prostituerade). Norge har också beslutat om kriminalisering och om jag fattat rätt så funderar Estland och Finland på samma sak.

  ---
  Visst, jag håller med dig. Mer utbygda sprututbytesprogram o dyl är nog en bättre väg att gå än bara avkriminalisering, men det ena är väl beroende av det andra?
  Tack för intressanta upplysningar om sexköpslagen. /Jimmy

  Svara
 7. vänstra stranden (27 comments)

  Svåra frågor. Jag är inte övertygad om att legalisering av eget bruk är smart väg. Det riskerar istället att fokus hamnar på fel saker - på själva bruket och rätten till det. Missbrukarvården måste bli mycket bättre, inte handla om kommunens ekonomi och inte heller vara så kopplad till krav som den är idag. Jag skulle vilja se ett förstatligande av denna sektor (liksom hela sjukvården och omsorgen i o f s) och en stor satsning på metadon, och det där andra som jag i hastigheten glömt namnet på (åldern...) samt sprutbyten för att förhindra HIV-smitta och hepatit.

  Jag har levt en tid ihop med en missbrukare - jag kommer att bli svår att övertyga om att bruk borde vara lagligt. Jag har sett för mycket elände.

  Svara
 8. Charlotte (146 comments)

  Jimmy: "stram men human" kallar Ny alliance den flykting- & invandringspolitik de vill ha. Ingen politisk kommentator jag läst eller hört uppfattar skillnaden mellan dem & den ytterst restrikiva politik som förs idag som något mer än en fråga om nyanser, inte som något radikalt brott alltså.
  Förmodligen är skillnaden större vad gäller integrationspolitik, å andra sidan går Ny alliance häftigt till storms mot islamism & allt som kan uppfattas som ett stöd till dylik (vilket välkomnas av Pia Kjaersgaard). T o m en sådan sak som att en politiker, tror det var en sosse, poserat med en modedsignad huvudduk till stöd för en muslimsk kvinna som diskriminerats p g a klädseln har Khader uttryckt ogillande av. Tja, det är komplicerat, Danmark är Danmark osv...
  Nå, ursäkta att jag tar upp utrymme med detta OT-tema här.

  Svara
 9. vaktma (1 comments)

  hej jag har mycket svårt att tro att det på nått sätt hjälper misbrukarna med gratis sprutor och metadon eller subitex,jag tror att lämmnar man missbrukarna ifred så dör dom en för tidig död i sitt missbruk,och det vill inte jag vara med att bidra till.Darför ge mer resurser till polis och socealtjänsten så att dom kan jobba förebyggande.
  se till att höja straffen för innehav av alla droger cannabis också, att jag nämmner cannabis beror på att jag har förstått att det finns många drog liberaler i forumet.(hur man nu kan vara det).
  jag fortsätter min kamp för ett narkotika fritt samhälle
  mv vaktma

  ---
  Joel Malmqvist och Erik Gutiérrez-Aranda skriver mer om sprututbyte i en artikel på Socialdemokratiska Studentförbundets webbplats. /Jimmy

  Svara
 10. Charlotte (146 comments)

  Anders S & Jimmy: jag är väl inte alltför intresserad av att dra igång en stor debatt om sexköpslagen i den här tråden, men vill hänvisa till både Isabellas blogg "Att arbeta som eskort" & för all del min för en alternativ ståndpunkt. Det är ju bra om Enhedslistan har fört en intensiv & allsidig debatt om frågan; vad gäller SF har man dock tydligen censurerat bort de röster som kommer från sexsäljande kvinnor i sin debatt (enligt klagomål från kommentatorer på Isabellas blogg). Vad gäller Norge har man precis som Anders skriver berett marken för en lagstiftning som vår; då har man dock ignorerat röster från de som lagstiftningen främst gäller, alltså sexsäljarna själva. I Finland har man valt en annan väg, där valde man också bl a att bjuda in representanter från de prostituerades intresseorgan Salli till den finska riksdagen.

  Svara
 11. Gustaf Redemo (28 comments)

  Jag tycker kommentarer som Vaktma skriver ovan är märkliga. Alla dessa narkotikahatare skriver alltför ofta om någon närstående som har trillat dit rejält. Men de använder inte samma resonemang på alkohol.

  Personligen har jag sett flera som har förlorat kontrollen över sitt brukande av diverse substanser men jag är likväl varken emot droger, godis eller alkohol. Min släkt tillhörde väl inte trasproletariatet, men vi har haft vår beskärda del av alkoholism. Ändå beklagar jag inte bruket av alkohol. För den som kan hantera det är det trivsamt. Det samma gäller med cannabis som jag tycker är bra mycket bättre än alkohol.

  Kalla mig drogliberal, men jag tycker att om man vill bruka eller ej är upp till individen. Därför kan jag inte heller gå med på vänsterpartiet envishet med att analysera allt ur ett klass- och maktperspektiv. Hellre skulle jag vilja att perspektivet riktades åt psykologin och människans drifter. Men det är en alltför stort tema för att utveckla här.

  Annars vill jag bara påpeka att du har en schysst blogg Jimmy.

  Svara
 12. Rasmus (2 comments)

  Formuleringen av din förhoppning - "om knarket försvann från samhället" är mycket intressant, just för att du varken definierar "knarket" eller "samhället".
  Menar du på allvar att någon av kategorierna är oproblematisk? Tror du på allvar på att war on drugs har större utsikter att vinnas än war on terror eller war on piracy har?

  ---
  Det är min uppfattning att knark (och då syftar jag främst på tunga droger som opiater och kokain) är ett allvarligt samhällsgissel, men jag tror mer på "harm reduction" som metod än s k "War on Drugs". Det senare tror jag inte på mer än jag tror på Bushadministrationens "War on Terror". Jag måste ha varit otydlig på den punkten.
  Jag har skrivit ett nyare inlägg i ämnet, där det mer än i det här inlägget är mina egna åsikter som kommer fram. Du får gärna fortsätta diskussionen där istället. /Jimmy

  Svara
 13. Marcus (478 comments)

  Du citerade många några hela textstycken tills du citerade V där det klipptes friskt. Känns inte det lite som propaganda? För mig så kvittar det dock, då jag inte uppfattade någon poäng. Upplys mig?
  Harm reduction is the way to go!(?)

  ---
  Jag förstår inte riktigt vad du menar med att det klipptes friskt. Syftar du på det långa citatet från Alec Carlbergs text. Det skulle vara lite svårt att citera det i sin helhet, då artikeln omfattar ett tiotal sidor i en pocketbok. Poängen kan sammanfattas med några ord: kritik mot paternalism. /Jimmy

  Svara

Lämna ett svar

jimmysand.com