Skip to content

Vad är det intelligenta med Intelligent Design?

Av den 16 december, 2008

Nästa år är det 200 år sedan Charles Darwin föddes och 150 år sedan hans bok Om arternas uppkomst först gavs ut. Kombinerad med Mendels genetik är evolutionsteorin än i dag en grundval för vår kunskap om die Umwelt.

Så läser jag hos Karl Palmås, och betydligt utförligare hos Erik Svensson, om Steve Fuller - en sociolog hemmahörig inom Science and Technology Studies (ett fält som jag tilltalas mycket av och där man finner sådana som Donna Haraway och Bruno Latour) som har tagit kreationisternas sida i kampen för att amerikanska skolor ska lära ut s k Intelligent Design som en vetenskaplig teori jämförbar med evolutionsbiologin. (Något som KDU:s tidigare ordförande Ella Bohlin, f d Livets Ord-medlem, förespråkat i Sverige.)

Som Kalle påpekar är det en pågående trend inom sociologin - och i synnerhet STS - att influeras av evolutionsbiologi och annnan naturvetenskap. Denna posthumanistiska trend bryter Steve Fuller med, för att istället framhäva människans särart - och det får han gärna göra. Konflikter av det slaget är ofta produktiva. Värre är Fullers stöd till Intelligent Design (ID), skapelsetro maskerad som en pseudovetenskaplig teori. I fallet Kitzmiller vs. Dover Area School District vittnade han till förmån för kreationisterna i skolstyrelsen hos det lilla samhället Dover, Pennsylvania. Dessa hade skrivit in i läroplanen att ID skulle läras ut på biologiundervisningen, men fick föräldrarna mot sig och blev förda inför rätta. (När domstolen dömde till föräldrarnas fördel uttalade sig den högerkristne Pat Robertson, grundare till Christian Coalition, om att Dovers medborgare födrivit Gud).

Erik Svensson har en teori om att Steve Fuller motsätter sig evolutionsbiologin för att han är förfärad över Margaret Thatchers sociala nedrustningspolitik och vill bekämpa "nyliberalism och rövarkapitalism". Som vänsterkristen intellektuell gör sig Fuller skyldig till vad Erik med en träffande beteckning kallar det ideologiska felslutet, "alltså förkastar han vetenskapliga teorier och vetenskapliga fakta för att de är ideologiskt osmakliga, inte för att de är empiriskt dåligt förankrade." Som Erik påpekar tycks Fuller tro att om man accepterar Darwins evolutionsteori och Mendels genetik så måste man vara socialdarwinist och nyliberal. Jag tror visserligen att man faktiskt kan låta sig inspireras av evolutionsbiologi och annan naturvetenskap och utforma en vänsterpolitik utifrån det. Och de tekniska och samhälleliga tillämpningarna av vetenskapliga rön bör vara föremål för demokratiska processer. Men man kan inte bedöma sanningshalten i vetenskapliga teorier på ideologiska (eller religiösa) grunder. Tror man det är man ute på ganska djupt vatten.

Postum Scriptum

Det liberala nätverket Liberati, som rymmer bloggare som Louise P och Freddi W, tycker med rätta att vi ska städa ut Gud ur lagboken. Förutom att driva min gamla käpphäst att göra äktenskap till en alltigenom civilrättslig akt, resonerar de klokt bland annat kring religiösa friskolor, svenskhetsprov och statsbidrag till trossamfund. Men hur kommer Folkpartiet in i bilden?

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

12 reaktioner på ”Vad är det intelligenta med Intelligent Design?

 1. Louise (10 comments)

  Egentligen tvärtom, en hel del av evolutionsteorier som ligger nära att dissa den fria viljan (typ sociobiologi, evolutionspsykologiska teorier, neurobiologi, etc.) gör att nyliberaler faktiskt har rätt svårt för att enas här. Är vi styrda av gener så kan ju inte den fria viljan finnas. Men det bygger en hel del på missförstånd kring det liberala begreppet den fria viljan och människans natur. Ska försöka någon dag reda ut det där lite mer på bloggen.

  ---
  Jag ser fram emot att läsa ditt utredande av begreppen. Läs gärna mitt föregående inlägg, som delvis anknyter till diskussionen (och byt ut ordet "autonomi" mot "fri vilja"). /Jimmy

  Svara
 2. Marcus (478 comments)

  Håller med om vad Louise skrev, inte minst om vilken typ av "fri vilja" som krävs för liberalismen. Dessutom finns det forskning som indikerar att det finns en genetisk grund hos människor för någon form av "vänstervariant" i uppfattningen av vad som är rättvisa. Och även hos hundar förresten.. 😉

  ---
  Tack för lästipsen. /Jimmy

  Svara
 3. Paradigm (1 comments)

  Peter Singer har i "A Darwinian Left" redogjort rätt bra för varför evolutionsteorin kan användas för att förespråka en vänsterpolitik. Den går dessutom i mitt tycke rätt väl ihop med klassiskt konservativa idéer om naturliga gemenskaper.

  ---
  Som du kanske såg länkade jag till ditt inlägg ovan. Peter Singers bok tycks intressant, av din beskrivning att döma, men jag inspireras mer av neomaterialistiska eller posthumanistiska tankegångar. Kan du berätta lite mer om vad du menar med "naturliga gemenskaper"? /Jimmy

  Svara
 4. Erik Svensson (11 comments)

  Hej Jimpan!

  Trevligt och intressant inlägg, kul att mitt inlägg om Steve Fuller togs upp av någon till slut! Också spännande länk till Kalle Palmås.

  Mvh/Erik

  ---
  Tack, kul att du tyckte det! Jag har inte riktigt följt den diskussion som du kommenterar på din blogg just nu, men får se till att sätta mig in i den. Har du förresten sett att
  Arenas senaste nummer (6/08) har tema postmodernism? /Jimmy

  Svara
 5. Johanna (1 comments)

  Jag är med den radikala åsikten att man gärna får lära ut intelligent design i skolan. Knappast som vetenskap, men som kontrast till darwin, för att exemplifiera källkritik och med en ordentlig påföljande diskussion om vetenskapliga teorier, sannolikhet, kritiska förhållningsätt i allmänhet, och till vetenskap i synnerhet...

  ---
  Vet inte om det är någon radikal åsikt (du var kanske ironisk?), men det är en åsikt jag delar. Det är inte mycket vunnet om elever inte får någon information alls, eller enbart svepande, om ID. Som del i en diskussion om vetenskapsteori tror jag det skulle vara mycket bra! /Jimmy

  Svara

Kommentera

jimmysand.com