Skip to content

The Charter of European Greens

Av den 23 augusti, 2006

Mp:s internationella läger i Alingsås presenterade riksdagsledamoten Gustav Fridolin, en av dem som arbetat mycket med EU-frågor, det förslag till principförklaring ("The Charter of European Greens", finns här som pdf) för European Federation of Green Parties som ska beslutas om vid en kongress i Genève den 13-14 oktober. Rubriken var - säkert överraskande för en del - "Visst kan vi samarbeta i Europa!" (Det har ju sagts och skrivits en del om Mp:s syn på EU. Själv sympatiserar jag mycket med Attacs kampanj för ett annat Europa.)

Intressant var att de olika gröna rörelserna i Europa har uppstått på ganska skilda vis. Exempelvis har de Gröna i Polen sin bakgrund inom HBT-rörelsen (liksom de Gröna i Österrike om jag inte minns fel), och inte miljörörelsen som i Sverige och andra länder.

Förslaget till principförklaring avslutas med följande stycken:

Greens recognize that the values of environmental responsibility, freedom, justice, diversity and non-violence can be - and are to some extent - shared by other political families. What defines Greens is that we consider these values as interdependent and inseparable. As a whole, they determine all our actions directed towards the sustainable social, cultural, environmental and economic development of our societies on planet Earth.

Europeans were the pioneers of the process of industrialisation which is at the heart of some of our worst global problems. As citizens of one of the wealthiest continents on Earth, we Europeans carry a major responsibility for the reversal of the destructive trends it has generated and for initiating an alternative and sustainable development model. The scope of the issues at stake are such that it is beyond the powers of any single state to achieve this aim. Therefore we need cooperation in which all of Europe - from Dublin to Tbilisi, from Helsinki to Lisbon, from Ankara to Reykjavik - will be able to participate.

The European Union is well placed to facilitate this cooperation, providing that

 • it remains open for further enlargements;
 • it restructures itself into a truly democratic institution;
 • it reorients its priorities towards an environmentally and socially sustainable model of development and
 • it assumes its global responsibilities, under the United Nations, and in cooperation with other valuable institutions such as the OSCE and the Council of Europe, for a peaceful and sustainable world.

Notera skrivningen om EU. Det ska i ärlighetens namn sägas att principförklaringen är en kompromiss, där de Gröna i en del europeiska länder (Tyskland t.ex.) är mer EU-positiva än svenska Mp, men skrivningen ligger ändå nära den som Mp:s styrelse hade med i sitt förslag till partiprogram inför kongressen 2005 (avsnitt 2.4, mening 9).

Om EU tvärtemot hittillsvarande inriktning genom fortsatt utvidgad medlemskrets, förkastande av tankarna på en konstitution, omfattande decentralisering och andra grundläggande strukturförändringar, förändrar karaktär och utvecklas till ett komplement till Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) och Europarådet kan ett fortsatt svenskt EU-medlemskap utgöra ett konstruktivt bidrag till ett demokratiskt förankrat alleuropeiskt samarbete.

I det partiprogram som antogs vid kongressen hade den skrivelsen strukits helt. Det var synd. I mina ögon var det en mycket mer konstruktiv kritik av EU som framträdde i det föreslagna partiprogrammet. Det visar också vad man vill se istället. Som Sven Elander noterat står det så här i valmanifestet:

33. Nej till EU:s grundlag
Makten ska decentraliseras så att besluten kommer närmare medborgarna. Ett samhälle måste byggas underifrån. Vi motsätter oss därför att en grundlag för EU antas. Vi kräver en folkomröstning om EU:s grundlag. Vi vill att Sverige lämnar EU och istället arbetar för en annan form av europeiskt samarbete.

Det mesta är bra här, men "en annan form av europeiskt samarbete" är alldeles för luddigt. Själv är jag federalist (nej, det betyder inte att jag förespråkar en "superstat") och skulle vilja se en tydlig maktdelning mellan regioner, medlemsstater och EU - en maktdelning där subsidiaritetsprincipen verkligen tillämpas (med frihetligt vänsterspråk kallat "den federativa principen", principe fédératif), dvs. att makten ligger så nära lokalsamhället som möjligt. Enligt förslaget till grundlag skulle EU få s.k. "kompetenskompetens", dvs. makten att själv avgöra vad som är dess ansvarsområden i varje enskild fråga, istället för att den makten ligger hos medlemsstaterna. Det är alltså raka motsatsen till vad subsidiaritetsprincipen föreskriver. Idag går EU mot att bli en förbundsrepublik (vilket på engelska heter Union) som USA eller Tyskland, men jag skulle vilja att det blev ett statsförbund (konfederation, Commonwealth).

Men det är klart att man inte alltid får som man vill. Vi behöver diskutera EU mycket mer i Sverige - och då se bortom premissen "lämna EU eller vara kvar". Det är inte så intressant som utgångspunkt för ett samtal. Jag motsätter mig det liggande förslaget till grundlag och vill se en svensk folkomröstning om det. Fortsätter EU:s utveckling i samma riktning som idag kan det bli aktuellt att arbeta för svenskt utträde. Men i likhet med Attac är jag mer intresserad av skapandet av en bättre form av europeiskt samarbete än att tjata om utträdeskravet. Jag utgår från att jag kommer att få mothugg...

(European Green Charter finns nu att läsa på European Greens hemsida.)

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: Miljöpartiet, EU, federalism, EU-stat, European Greens

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

8 reaktioner på ”The Charter of European Greens

 1. tompa (5 comments)

  aah! intressant! ska försöka läsa hela "green charter" senare. men du, utveckla gärna vidare varför du är skeptisk till förslaget till eu-konstitution!

  Svara
 2. jimpan (121 comments)

  Jag tycker att tanken om en konstitution för Europa är god (bl.a. eftersom den skulle ersätta alla de olika fördrag som redan finns), men just det liggande förslaget är jag skeptisk till. Utvecklar gärna varför vid senare tillfälle.

  Svara
 3. Vänstra Stranden (8 comments)

  Det är märkligt att EU nästan inte nämns i årets valrörelse. Märkligt är kanske fel ord, många partier med splittrade sympatisörsgrupper vill väl inte väcka den björn som sover.

  Men jag tycker som du att vi behöver en sofistikerad och problematiserade diskussion om EU-medlemskapets nytta och begränsningar. Sverige har ju hittills sett på EU som "dom" vilka man i alla lägen måste underkasta sig, men så uppfattar man det ju inte i Frankrike eller Österrike.

  Är det som det ibland skämtsamt sägs att vi nordbor som ihop med engelsmännen är alltför "protestantiska" (försöker leva rätt hela tiden) medan "katolikerna" i söder är mer pragmatiska (syndar lite på nåden och biktar sig)?

  Svara
 4. jimpan (121 comments)

  Det ligger nog nånting i liknelsen med protestanter och katoliker. Jag har inte tänk på det på det sättet.

  Håller med även i övrigt.

  Svara

Kommentera

jimmysand.com