Skip to content

Tankar efter ännu ett samtal hos ABF

Av den 12 december, 2013

På Restaurang Trappan vid Järntorget i Göteborg arrangerar ABF med jämna mellanrum högkvalitativa samtal. Den här gången har jag lyssnat på ett mellan Lars Calmfors och Karl-Petter Thorwaldsson. Här följer lite reflektioner.

I vanlig ordning kommer jag inte att ge något referat, utan snarare ta upp lite tankar som samtalet på ABF Göteborg väckte hos mig. Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi och tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet, utgick från sin rapport om effekterna på löneökningar och sysselsättning av regeringens jobbpolitik (jobbskatteavdrag och åtstramningar i arbetslöshets- respektive sjukförsäkringen). Rapporten, från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, har jag tagit upp förut.1 Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO, var i princip opponent på rapporten. Men samtalet rörde sig ganska fritt och Thorwaldsson hade utrymme att tala brett om fackföreningsrörelsens prioriteringar gällande ekonomisk politik.

Lars Calmfors och Karl-Petter Thorwaldsson i samtal på ABF Göteborg.

Som Göran Zettergren hos TCO påpekat finns det vissa brister med IFAU-rapporten. Calmfors var under samtalet noga med att påpeka att samhällsvetenskaplig forskning aldrig bevisar någonting, men att den kan peka på mer eller mindre starka samband. Han gjorde också en reservation för att han och medförfattarna inte kunnat ta hänsyn till fackliga tilläggsförsäkringar. Men den andra huvudpunkten i TCO:s kritik är allvarligare: Trots att rapporten studerar perioden 2006-2009 tas inget hänsyn till finanskrisen 2008. Överhuvudtaget finns inte produktivitetsutvecklingen i ekonomin med som en variabel i studien. Lite märkligt med tanke på hur Calmfors under samtalet underströk vikten av att rensa för allt som kan påverka, men som man inte är intresserad av att undersöka.

Teorin bakom jobbskatteavdragen

Det står klart och tydligt att den genomsnittliga löneökningstakten är lägre efter än före 2007: 2,6 procent under de sex åren efter 2006, jämfört med 4,2 procent under tioårsperioden fram till 2006. Men den främsta förklaringen är att produktiviteten i näringslivet föll med totalt 7 procent under åren 2007-09. Det är en unik händelse i svensk ekonomisk historia som främst beror på bortfall i efterfrågan under den globala ekonomiska krisen. (Sverige är en liten, exportberoende ekonomi.)

Lars Calmfors är i grunden positiv till jobbskatteavdragen.

Jobbskatteavdragen är tänkta att dämpa löneanspråken, genom att människor får mer i plånboken även om ökningen av bruttolönen stannar av. Det antas påverka efterfrågan på arbetskraft genom att hålla tillbaka företagens lönekostnader, göra det billigare att anställa. Samtidigt gör regeringens försämringar i arbetslöshetsförsäkringen att skillnaden mellan a-kasseersättning och nettolön ökar. Det antas påverka utbudet på arbetskraft genom att öka människors drivkrafter att söka jobb.

Teorin är nästan genial i sin enkelhet. I realiteten finns det komplikationer. Exempelvis tycks nivån på a-kassan påverka kvaliteten på de arbeten som arbetslösa återgår till, och de försämrade levnadsvillkoren kan leda till ekonomisk utslagning som minskar chanserna att alls få jobb. Sänkta ersättningar kan alltså leda bort från ett optimalt utnyttjande av tillgängligt humankapital. Det undergräver också modellens legitimitet. Dessutom är det verkningslöst mot det växande problem på arbetsmarknaden som handlar om bristande matchning – det vill säga att arbetsgivare visserligen efterfrågar arbetskraft, men inte lyckats få tag på sådan med rätt kompetens.

Det visar sig att verkligheten kräver mer än enkla teorier.

Fortsättning publiceras efter helgen.

För övrigt...

...har jag fått förtroendet att vara ersättare i Vuxenutbildningsnämnden, Göteborgs stad. Det känns mycket spännande och hedrande, inte minst med tanke på hur centrala frågorna är för den socialdemokratiska synen på arbetsmarknad och fortbildning. Det känns även fint rent personligen, med tanke på min bakgrund. Jag hoppas kunna sätta lite mer fokus på frågorna på bloggen.

...var jag för en tid sedan på facklig-politisk konferens som gästades av Cecilia Dalman Eek, partidistriktets strategigrupp, och Jan Larsson, valledare för Socialdemokraterna nationellt. Förutom en del intressant om strategin inför "supervalåret" 2014 tog jag med mig en stärkt insikt om hur viktigt det är med det fackliga perspektivet, kontakten ute på arbetsplatserna.

Print Friendly, PDF & Email
  1. Bennmarker, Helge, Lars Calmfors & Anna Larsson Seim, Jobbskatteavdrag, arbetslöshetsersättning och löner, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, rapport 2013:10, pdf. []

Kommentera!

Lämna ett svar

jimmysand.com