Tag Archives: postkolonial teori

Foucault och makten

En diskussion som Marcus på bloggen Ge oss ett val förde om Foucaults maktbegrepp fick mig att gå tillbaka till mina gamla anteckningar från en föreläsning av Edda Manga på just detta ämne. Inkommande söktermerfoucault maktfoucault subjektfoucault maktbegreppproduktiv maktFoucault citat

Fanon och motståndet

Frantz Fanon, avliden 1961, är en tänkare svår att undkomma för den som intresserar sig för rasism och kolonialism – och framför allt för strategier för motstånd mot dem. Hans böcker Svart hud, vita masker (1952) och Jordens fördömda (1961) har fått stort inflytande, bland såväl postkoloniala tänkare som antiimperialistisk vänster. Inkommande söktermersvart hud vita maskerFrantz fanon svart hud vita

Feminismens framtid – och nutida dilemman

I följande artikel, publicerad på Vägval Vänsters webbplats, argumenterar jag kring olika feministiska problemområden: kolonialism, sexualitet, religion, heteronormativitet och biologi. Inkommande söktermerpostindustriella revolutionennackdelar med ekologism