Tag Archives: höger/vänster

Dubbel årskrönika: 2008-’09

För två år sedan summerade jag bloggåret 2007. Sedan dess har det inte blivit någon årssummering, varför jag  nu får bjuda på en för såväl 2008 som det nyss gångna 2009. Jag delar upp det hela i två inlägg.

Var finns “den nya vänstern”?

Följande artikel, publicerad på Vägval Vänsters hemsida, tar bland annat upp höger/vänsterskalan, synen på stat, marknad och civilsamhälle, samt arbetarrörelsen och klassbegreppet.

Min politiska kompass

På sajten Political Compass kan man göra ett test – kanske inte att ta alltför allvarligt på – om var man befinner sig på den politiska skalan. Jag har tagit testet, och vill reflektera lite kring detta. Inkommande söktermerpolitisk kompass

Social ekonomi och federativ demokrati

I följande artikel, publicerad på Vägval Vänsters webbplats, argumenterar jag för det som brukar kallas social ekonomi – mot bakgrund av den frihetligt socialistiska traditionen. Även demokratisering och internationalism tas upp.