Tag Archives: Andreas Malm

Om begreppet planetär ingenjörskonst

Victor Galaz, forskare på Stockholm Resilience Center, efterlyste på Twitter en svensk term för geoengineering – idén om storskalig manipulation av biogeofysiska processer för att reglera jordens klimat. Det har saknats. Inkommande söktermerplanetär

Nyläsning av Antonio Gramsci

Jag håller på att ta mig igenom När kapitalet tar till vapen: Om imperialism i vår tid (2004), av journalisten och syndikalisten Andreas Malm. Mina första reflektioner handlar om tolkningen av Antonio Gramscis teori om hegemoni.