Skip to content

Socialdemokratiska prövningar

Av den 19 september, 2015

Sporrad av att Publit bjöd på publiceringsavgiften under september (fram till Bokmässan), samlade jag ihop ett gäng texter från bloggen och tryckte upp som bok. Skulle det intressera någon så finns den att beställa här nedan.

Jag har valt att kalla den här boken för Socialdemokratiska prövningar. Avsikten är att det ska förstås dubbeltydigt. Socialdemokratin, liksom de flesta politiska rörelser, står inför prövningar i en föränderlig värld. Samtidigt är mitt skrivande motiverat av en prövande, pragmatisk hållning. Jag har inte sanningen, jag söker den, som tidigare ärkebiskopen K G Hammar kunde formulera det. Min väg till de politiska ställningstaganden jag gjort har varit präglad av ett intellektuellt sökande, lika mycket som av vägledande värderingar. Så ska också den här boken förstås.

Bokens framsida
Socialdemokratiska prövningar: 25 texter från min blogg, 2011-2015

Texterna som finns samlade här är ett urval av sådant jag skrivit på min blogg. Det rör sig om ett tjugotal texter, skrivna mellan april 2011 och juni 2015, som utforskar en palett av ämnen. Men samlingen gör inte anspråk på att på något vis ge en heltäckande bild, min bild, av socialdemokrati. Snarare är den ett uttryck för vad jag intresserat mig för just då. I viss mån återspeglar texterna vad jag sett som prioriterade frågor, men det finns viktiga politiska ämnen som jag knappt tar upp. Migration, jämställdhet och personlig integritet är exempel på sådant jag inte diskuterar särskilt ingående. Det har jag gjort i andra sammanhang och vid andra tillfällen. Exempelvis skrev jag från januari 2014 till och med juni 2015 månatliga ledare i ETC Göteborg. De finns inte med i den här samlingen.

På sätt och vis var det nog Vägval Vänster – eller mer specifikt: Johan Lönnroth – som gjorde mig till socialdemokrat, även om jag inte fattade det då. Idémässigt är Vänsterpartiet, trots en del retoriska övertoner hos vissa av dess medlemmar, i allt väsentligt ett socialdemokratiskt parti. Olof Palme skulle i dag sannolikt ha varit vänsterpartist, om det inte varit för en liten men mycket betydelsefull sak: den förkärlek för att vara i opposition som är så stark i partiets tradition. Kanske var det också det här – mer än motsättningar mellan vänster och höger, eller mellan statssocialism och frihetlig socialism – som var den springande punkten i konflikten mellan så kallade traditionalister och förnyare, yngre partiarbetare och äldre förtroendevalda, som gav upphov till bildandet av föreningen Vägval Vänster. ”Politik är grovarbete. Man blir skitig och man får kompromissa med verkligheten.” Orden kommer från en vänstersosse. Men de är också en träffande motivering till det samarbete mellan Vänsterpartiet och den socialdemokratiska regeringen som var en förutsättning för budgetsaneringen på 1990-talet. Den yngre generationen av vänsterpartister, de så kallade traditionalisterna, kunde inte förlåta Johan och andra så kallade förnyare för detta samarbete.

Men jag vill med det här säga: Tack Johan.

Jimmy Sand

Göteborg den 16 september 2015.

PS. Socialdemokratiska prövningar ges ut på etiketten Federa. Den kan även beställas från AdlibrisAmazon och Bokus. I databasen Libris kan du se vilka bibliotek som har den. DS.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

jimmysand.com