Skip to content

Socialdemokratins förnyelse finns i rörelsen

Av den 2 maj, 2011

Det glädjande med höstens valförlust är att socialdemokratins intellektuella kris tycks vara bruten. Själv har jag hittat till den mest stimulerande politiska rörelsen, och därtill finns mycket att utveckla. Framtiden är framför oss.

Som Lena Sommestad framhöll med en artikel i Tvärdrag har socialdemokratins framgångar byggt "på en stark allians mellan folkrörelsernas folk å den ena sidan och progressiva forskare och experter å den andra". Ernst Wigforss, Alva och Gunnar Myrdal, Olof Palme var några av de intellektuella som lockades av den framtidstro och reformvilja som rörelsen drev på. Under rekordåren - men även dessförinnan, under 1920- och 1930-talet - utgjorde arbetarrörelsens starka bildningstradition tillsammans med den lockelse man övade på inte minst ledande samhällsforskare en god grund för de såväl banbrytande som genomtänkta reformer som gjort vårt land starkt och internationellt uppmärksammat.

Mot 1960-talets slut förändrades detta. Socialdemokratin förmådde inte tillvarata den nya generation av radikala samhällsreformatorer som försvann ut i bokstavsvänstern. Och man misslyckades att möta den nya våg av strukturomvandlingar som inleddes på 1970-talet: energikriser, finanskapitalets globala avreglering, nätverkssamhällets framväxt. Aktörer som Svenskt Näringsliv (då SAF) var bättre rustade och inledde en massiv opinionskampanj med bland annat bildandet av tankesmedjan Timbro.

Tillvarata den distribuerade kunskapen

Att vi bör låta oss inspireras av det som redan gjorts betyder inte att lösningarna kan appliceras rakt på, med vår tids förutsättningar. Men det betyder heller inte att förnyelse betyder anpassning till en naiv marknadsliberalism. 1990-talet ligger bakom oss och en del av de avregleringar som gjordes har visat sig inte falla så väl ut. En tredje våg av globalisering tog fart vid decenniets mitt - dämpad inflation, höjd produktivitet och nya utslagningsmekanismer på arbetsmarknaden. En rörelse med anspråk att bära Olof Palmes framtidstro måste ha betydligt högre ambitioner än jobbskatteavdrag och subventioner av hushållstjänster. Men då krävs det en seriös och bred debatt om politiken.

Tjänstemännens socialdemokratiska föreningSom Katrine Kielos poängterat var det Anders Borg, inte Per Schlingmann, som med sina arbetsgrupper förnyade Moderaterna. För att åstadkomma något liknande måste socialdemokratin tillvarata den kunskap som finns distribuerad i rörelsen. Mona Sahlins rådslagsarbete rann ut i sanden. De rödgrönas gemensamma arbetsgrupper handlade mer om kompromisser att kommunicera till väljarna än om någon faktisk problemlösning och idéutveckling. Kriskommissionen, med Marika Lindgren Åsbrink som huvudsekreterare, är det bästa man åstadkommit hittills. Det enda dåliga med den är att den var tillfällig. Men det finns gott om nätverk, tidskrifter, utredningsavdelningar, studentklubbar och bloggar som bär de socialdemokratiska värderingarna: Aftonbladets ledarredaktion, Arbetarrörelsens tankesmedja, Arbetarrörelsens forskarnätverk, Arenagruppen, Fronesis, S-studenters Libertas, LO-ekonomerna, Netroots, Rebella, Socialdemokratiska ekonomklubben, Tiden, SSU:s Tvärdrag, Wigforssakademin, etc. De ekonomiska resurserna är kanske inte jämförbara med alla de miljoner Svenskt Näringsliv trycker in i Timbro, SNS, Ratio, Skattebetalarnas förening, m fl, men det som kanske framför allt tycks saknas är samverkan. Den samverkan som finns måste utvecklas. Anna Ardin har ett bra upplägg, Lena Sommestad tillför lite annat och Fredrik Jansson har funderat en del tidigare.

Min kompis Johannes Åsberg är ordförande i Tjänstemännens socialdemokratiska förening. Han har övertygat mig om att det är en bra plats för den framtidsinriktade idéutveckling som jag efterlyser. I går den 1 maj lanserades föreningens nya webbplats, S-akademiker.se, som kommer att vara navet för en hel del spännande saker. Och i övermorgon den 4 maj arrangerar föreningen ideologifest på House of Win-Win i Göteborg - med Marika Lindgren Åsbrink, Anders Nilsson & Örjan Nyström, Ulf Bjereld & Marie Demker samt Leif Pagrotsky som särskilt inbjuden. Vi ses där?

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

4 reaktioner på ”Socialdemokratins förnyelse finns i rörelsen

Lämna ett svar

jimmysand.com