Skip to content

Socialdemokratin utan egenskaper

Av den 11 november, 2010

Den ena tycks säga att Socialdemokraterna måste bli moderater, den andra att de är ett vänsterparti. Identitetskrisen är monumental. Jag har svårt att se något budskap om vad själva socialdemokratin varit och kan vara.

Jag nämnde tidigare, utan att nämna namn, min förundran över hur angeläget socialdemokrater som Ilija Batljan tycker det är att föra samma politik som Moderaterna. Den rödgröna politiken kring sådant som fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och Rutavdrag anses ha "retat upp" medelklassen. Kanske är det sant. Men vad finns det för poäng med två partier som bedriver samma politik?

Ilija Batljan och Daniel Suhonen, två socialdemokrater - eller en moderat och en vänsterpartist? För mig är svaret inte självklart.
Ilija Batljan och Daniel Suhonen, två socialdemokrater - eller en moderat och en vänsterpartist? För mig är svaret inte självklart.

Jag har också tagit upp vänsterns legend om hur ett PM till Svenskt Näringsliv (eller snarare dess föregångare SAF) förändrat politikens förutsättningar sedan 1970-talets början. Daniel Suhonen, redaktör för SSU:s tidskrift Tvärdrag, ger i en debattartikel om socialdemokratins framtid uttryck för denna legend om "den nyliberala propagandan". För honom är ändrade produktionsförhållanden, ökad individualism och globalisering underordnade som faktorer bakom socialdemokratins kris. Medan partikamraten Batljan lyfter förmögenhets- och fastighetsskatt samt avdrag för hushållsnära tjänster, är problemet för Suhonen snarare Thomas Östros acceptans av Moderaternas jobbskatteavdrag såväl som de budgetregler (överskottsmål och budgettak) man införde på 1990-talet i kölvattnet av den tidens ekonomiska kris.

Det är mycket möjligt att förmögenhetsskatten, fastighetsskatten, avdraget för hushållsnära tjänster, jobbskatteavdraget, överskottsmålet och budgettaket - och mer därtill - är saker som socialdemokratin måste ompröva sitt förhållande till. Min poäng är att det i grund och botten är av sekundär betydelse. Vad Socialdemokraterna måste fråga sig är två saker: För det första vad det var som gjorde socialdemokratin till en sådan framgångshistoria under så många år, och för det andra - kanske än viktigare - vad det är som kan göra socialdemokratin till en framgångshistoria de närmaste femton, trettio åren. Lyckas man finna denna stora berättelse, dessa provisoriska utopier, så är jag övertygad om att det självförtroende också är vunnet som gör att man inte behöver bekymra sig över vad som kan reta upp medelklassen.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

14 reaktioner på ”Socialdemokratin utan egenskaper

 1. Anonym (26 comments)

  Politik är som en dragkamp. Och jag skulle vilja hävda att dragkampen framförallt handlar om klasskampen mellan arbetare och kapitalister, även om det finns fler nyanser än så.

  Socialdemokratin tycks helt glömt bort detta. Socialdemokratin försöker inte dra åt något håll alls, utan de försöker positionera sig vid mitten för att mitten är mitten, status quo. Men Alliansen, Svenskt Näringsliv och andra högerkrafter drar så mycket de orkar och törs åt höger, då är det klart att mitten förflyttas högerut och med den även socialdemokratin. Och då är det också klart att allt färre vill rösta på vindflöjelpartiet SAP.

  Men jag förstår inte riktigt varför Socialdemokraterna inte vill ha socialism längre, är det p.g.a. Sovjetunionen eller vad handlar det om? Men det är ju alldeles självklart att socialism inte behöver innebära förtryck utan är fullt förenlig med frihet och demokrati, eller varför skulle den inte vara det för?

  Eller är det så att Socialdemokraterna är för socialism, men inte vet hur de ska komma dit? Den klassiska reformistiska strategin havererade ju. Men i så fall får de ju börja tänka på den saken. Ärligt talat är det ju inte så svårt, har ju skrivits massvis om ämnet. Finns ju ändlösa brunnar att hämta inspiration från.

  Eller man fortfarande helt nedslagna och uppgivna, som många människor är i dag? Ingenting kan förändras, allt blir bara sämre och sämre... Det är ju en självuppfyllande profetia. Det är ju vi människor som gör historien, klart vi kan ändra på samhället till det bättre. Socialdemokraterna borde inte lyssna så mycket på borgerliga experter för som Hjalmar Söderberg sa så finns det saker och ting som man måste vara expert för att inte kunna förstå. Det är självklart att vi inte behöver ha någon arbetslöshet, det finns inga naturlagar som säger att det blir sämre ekonomi om man sätter människor i arbete, det är klart att ekonomin blir bättre eftersom fler gör nytta.

  Det finns så många konstiga föreställningar i omlopp. Hela samhället har blivit mystik, som på medeltiden där prästerskapet antogs sitta på massa avgörande men hemlig kunskap som rättfärdigade deras makt. Det är lika mycket nonsens nu som då. Verkligheten är konkret och till vårt förfogande!

  Socialdemokraterna borde tänka mindre i abstrakta siffror och diagram och mer i konkreta termer. Vad behövs för att skapa ett jobb?

  1: Någonting att göra
  2: Någonting att göra med ("produktionsmedel")
  3: Någonting som ska göra det ("arbetskraft")

  Allt detta finns i överflöd. Och vad vill vi ha för jobb? En fråga som aldrig någonsin ställs, vilket är jättekonstigt. För vill vi verkligen ha de jobb som är mest lönsamma för kapitalister att ha? Eller vill vi ha jobb som gör nytta för samhället och ALLA dess medlemmar?

  Svara
 2. Jon (13 comments)

  Följer ditt efteranalysarbete med intresse. Jag noterar i förbifarten ett slags restprodukt i din jämförelse av de två falangerna: nämligen att båda ser "ändrade produktionsförhållanden, ökad individualism och globalisering" som underordnade faktorer bakom socialdemokratins kris. Och min spontana reaktion är: är inte just det att dessa frågor är underordnade något som i högsta grad bidragit till krisen? Är det inte just dessa frågor som MP stjäl röster på?

  Svara
  1. Anonym (26 comments)

   Det ligger det onekligen någonting i. Socialdemokratin tycks ha rätt svårt att fatta dessa förändringar, medan de gröna i sig är en framväxt av dem. /Jimmy

   Svara
   1. Jon (13 comments)

    Jag jämförde V,MP och Fi:s valprogram innan valet för att se hur de formulerade sig kring de internationella frågorna (globalisering etc.), men hoppade över S. Jag tror att jag skall gå tillbaka och titta lite närmre på det.

    Svara

Kommentera

jimmysand.com