Skip to content

Schweiz – förbundsrepublik och skatteparadis

Av den 22 juni, 2008

Så här i fotbollstider hade Karl Palmås en debattartikel i GT/Expressen, med skatteparadiset Schweiz som tema. Han fick stöd från oväntat håll och mothugg från ett ganska väntat. Jag har skrivit om landet förut.

Stödet kom från Kommunistiska partiet ("errarna"), närmare bestämt en ledare i tidningen Proletären som skrev:

Vi tackar Karl Palmås för tipset och hoppas med honom på ett underhållande EM. När alla andra tiger är det tacknämligt att en forskare på Handelshögskolan har förmåga att genomskåda det liberala hyckleriet.

(Rätt kul med tanke på att Kalle antagligen är den i Sverige som håller vänsterliberalernas fana högst.)

Kritiken mot artikeln kom från Ivo Sieber, Chargé d'Affairs vid schweiziska ambassaden i Stockholm.

Kort sammanfattat konstaterar Karl Palmås att utvecklingsländers diktatorer och makthavare ostraffat kunnat placera sina illegitimt förvärvade pengar i Schweiz, som han kallar för skatteparadis. Han ifrågasätter vidare Schweiz beredskap att samarbeta med andra länder i kampen mot korruption och skatteflykt. En rättelse är här på sin plats.

Kalle bemötte kritiken på sin blogg: 1) diktatorer har inte ostraffat kunnat gömma sina pengar, men det har klarats ut först i efterhand. 2) Även om schweiziska myndigheter försöker distansera sig från ordet "skatteparadis", så finns det en hel industri som lever på det. Och 3) Schweiz jobbar med problemen, men det går segt och görs bara för att USA och EU sätter press.

Det här med skatteparadis och behovet av transnationell samordning på området är något som lyfts av nätverket Tax Justice Network. Matti Kohonen, en av grundarna, tog upp det med en artikel i tidningen Arena nr 5/2007. (Kalle kommenterade saken på sin blogg.)

Jag har skrivit om Schweiz här på bloggen, då på temat främlingsfientlighet. Och den 24 november 2007 hade jag inledare i Fria Tidningar där jag främst tog mig an den schweiziska demokratimodellen. Artikeln lades aldrig upp på webben, men följer i sin helhet här istället.

***

Skulle direktdemokrati motverka populistiska strömningar?

För oss som ser det tilltalande i idén om direktdemokrati kan Schweiz vara intressant att studera. Landet är för det första en federation. Det innebär att de olika kantonerna, motsvarigheterna till län eller regioner, har ett utbrett självstyre. Det enda som bestäms över dem från centralt håll är att de ska vara republiker samt respektera jämlikhet och mänskliga rättigheter. Ett par av kantonerna styrs genom en medborgarförsamling bestående av alla röstberättigade medborgare.

Schweiz är också det land i världen som haft flest folkomröstningar. 170 federala (angående hela Schweiz) och många fler regionala eller lokala frågor har avgjorts genom att så många som möjligt fått göra sig insatta och uttrycka sin mening. Valdeltagandet kan tyckas lågt – oftast ligger det kring 50 procent av den röstberättigade befolkningen. Men det kan jämföras med att 349 riksdagsledamöter i Sverige beslutar över 6,9 miljoner, plus alla dem som inte är röstberättigade. Man kan fråga sig hur stor representativitet en så liten del av befolkningen har i de olika frågor som beslutas i riksdagen.

Sverige har oftast styrts av ett enda parti, ett parti mer än hälften av dem som deltagit i riksdagsvalet inte röstat på. Att vi i dag har vi en borgerlig samlingsregering bestående av fyra partier gör inte så stor skillnad ur det hänseendet. Schweiz styrs av en samlingsregering där 80 procent av dem som röstat är representerade. Alla beslut måste förankras i samtliga partier. Det gör att den schweiziska demokratin kan tyckas tungrodd och systembevarande. Å andra sidan är det avsevärt lättare än i Sverige att utlösa folkomröstningar, vilka alltid har sista ordet. Tänk vad som hänt med kärnkraftsomröstningen om det varit så i vårt land! En folkomröstning om den nya EU-konstitutionen skulle inte kunna förhindras. Och Moderaterna och Socialdemokraterna skulle tvingas rätta sig efter den.

Vi har redan varit inne på baksidorna. Först 1971 hade kvinnor i samtliga kantoner rösträtt (1921 var den kvinnliga rösträtten ett faktum i Sverige). Landet gick med i FN 2002 (Sverige: 1946). Förra året hölls en folkomröstning som utmynnade i en rent horribel asyllag: Bland annat ska asylsökande kunna styrka sin identitet inom 48 timmar, och de som fått avslag kan – barn såväl som vuxna – sitta i häkte upp till två år i väntan på avvisning. Det största partiet på federal nivå, SVP (Schweiziska folkpartiet), har en syn på migration som annars främst finns hos partier som Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti och norska Fremskrittspartiet. Nyligen hamnade partiet i blåsväder på grund av en reklamfilm som fick dras tillbaka.

Det är en angelägen fråga att fundera kring vad man kan lära av den schweiziska modellen. Kan baksidorna vara en oundviklig del av systemet? Trögheten är nog svår att undvika, men demokrati måste få ta tid. Jag tror att ökad decentralisering och fler inslag av direktdemokrati skulle motverka snarare än främja populistiska strömningar. Men det förtjänar att diskuteras.

***

Tillägg den 25 juni: På ETC.se lyfter Maria-Pia Boëthius fram Schweiz som föredöme för förändringsarbetet inom EU. Detta i ljuset med den irländska folkomröstningen om Lissabonfördraget.

Bloggkoll: Anna läser kristna högerns inlägg på DN Debatt, Evelina tittar på teveserier som glamoriserar övervakningsteknologin, Sakine kommenterar alliansens självmål, Isobel tycker att Niklas Wykman hamnar helt rätt för en gångs skull, Charlotte hör partipiskan vina ända till Strix, Emma sammanfattar några ifrågasättanden av svensk politik, Annika jämför Chávez och Uribe, Louise hyllar Camilla Lindberg, Karin gläds åt att folk fattat grejen med Mp och Zaida märker att Mp lockar missnöjda väljare.

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: fotbolls-EM, Schweiz, Karl Palmås, Kommunistiska partiet, Proletären, vänsterliberalism, Ivo Seiber, skatteparadis, skatteflykt, skatt, skatter, Tax Justice Network, Matti Kohonen, främlingsfientlighet, främlingsfientliga, direktdemokrati, demokrati, populism, högerpopulism, federalism, rösträtt, folkomröstningar, valdeltagande, samlingsregering, Schweiziska folkpartiet, Dansk Folkeparti, Fremskrittspartiet, Sverigedemokraterna, asyl, asylrätt, decentralisering, FN

Print Friendly, PDF & Email

Inkommande söktermer

 • hur styrs schweiz
 • förbundsrepublik

Kommentera!

11 reaktioner på ”Schweiz – förbundsrepublik och skatteparadis

 1. Tobias Lindgren (2 comments)

  Jag tycker faktiskt att SVP är betydligt mer radikalt än sd, FrP och DF. SVP kan snarare jämföras med FN, BNP och FPÖ.

  ---
  Det är möjligt. Jag tog upp några exempel som är bekant för en bredare svensk läsekrets. /Jimmy

  Svara
 2. Sanjay (79 comments)

  Fremskrittpartiet kan knappast jamforas med SD och DF. SD och DF ar socialistiska folkhemsrassar i stil med LO. Fremskrittspartiet har ett betydligt bredare, med en helt annan syn pa gobalisering, invandringsfragan ar inte ens speciellt framtradande hos dom langre.

  Jag har nog samma invandning mot ditt inlagg som jag hade forra gangen du skrev om Schweiz. Jag ar t.ex overtygad om att ifall Saudiarabien hade haft en decentraliserad direktdemokrati eller centraliserad parlamentarisk demokrati sa hade de anda inte haft kvinnlig rostratt. Styrelse skick ar knappast ett skydd mot asikter du inte delar.

  Att Schweiz inte hade kvinnlig rostratt forran 1971 och deras nya ayllag ar tva helt skilda saker. Det sistnamnda ar val ett exempel pa populism, medans det forstnamnda snarare ar ett exempel pa motsatsen, trogrorlig konservatism. Tycker de bada sager varken bu eller ba om styrelse skicket. Eller mojligen bevisar att direktdemokrati kan leda till bade och, vilket sakert hade kunnat exemplfieras med exempel du ansag var positiva.

  Att Schweiz inte var med i FN hedrade snarare dom.

  ---
  "Styrelse skick ar knappast ett skydd mot asikter du inte delar." Det är just min (retoriska) poäng med artikeln. Men exemplet med kvinnlig rösträtt (liksom FN-exemplet) kan belysa att ett styrelseskick kan vara mer eller mindre konservativt till sin karaktär, dvs att det kan ta kortare eller längre tid för förändringar att få genomslag. Men jag är inte säker på att det är så. Jag ställer den frågan. /Jimmy

  Svara
 3. Tobias Lindgren (2 comments)

  "Socialistiska folhemsrassar"? Senast jag kollade var varken sd eller DF vare sig socialistiska eller rasister. Du får gärna visa på motsatsen. Både sd och DF är mittenpartier som kan tänka sig att stödja valfritt block och är antirasister. FrP är förstås mycket mer liberalt, men i grunden är det samma idétradition vad gäller invandringspolitik.

  Vad du menar med resten av ditt inlägg förstår jag inte riktigt eftersom jag inte skrev något som kunde ge upphov till det. Men det kanske var riktat till Jimpan. "Styrelseskick" skrivs för övrigt i ett ord. Är det förresten "populism" att införa en stram invandringspolitik om majoriteten av befolkningen vill det? Du låter snarare som en antidemokrat.

  ---
  Beträffande det första stycket i din kommentar håller jag i stort med Marcus i hans kommentar nedan. Vad gäller det andra säger Sanjay det bra i kommentaren nedan. /Jimmy

  Svara
 4. Sanjay (79 comments)

  Antidemokrat vet jag inte, man maste ju inte gilla alla partier, jag ogillar manga fler partir an SD och DF utan att jag for den skull inte anser att de ska fa existera.

  Nej jag tycker inte att stram invandringspolitik per definition ar populism, populism ar snabbt genomdrivna beslut baserad pa en vacklande majoritet. Att Finland for en stram invandringspolitik ar inte speciellt populistiskt, det ar det finska kynnet, att Holland pa korttid gor en 180 graders vandning ar daremot populistiskt.

  FrP har jag inga som helst problem med. Mittenpartier ar SD och DF for att de kan tanka sig att stodja vilket block som helst for maktens skull, men deras politk ar klassisk fackforenings politik. Protektionism, nationalism och en stark statlig valfard.

  Tackar for rattningen, eftersom jag inte bor i Sverige sa kan jag leva med en och annan sarskrivning utan att det ror mig ryggen och du hade helt ratt i att resten av inlagget var riktat till Jimpan.

  ---
  Populism är ett intressant begrepp. I dag har det, åtminstone i Sverige, en starkt pejorativ klang - men så har det inte alltid varit. T ex fanns det i slutet av 1800-talet ett par rörelser i USA (the people's party) respektive Ryssland (narodnik-rörelsen) som brukar kallas populistiska - och de har inte särskilt mycket gemensamt med Sd, Le Pen, SVP et al.

  Din definition av ordet är välfunnen, även om den inte hade funkat på 1800-talet (men det är ju nu vi lever och diskuterar.) /Jimmy

  Svara
 5. Sanjay (79 comments)

  Om SD ar rasister eller inte sa far du val ta och titta pa partimedlemmarnas bakgrund, eller varfor inte hela partiets bakgrund? Jimmy Windeskogs asikt att partimedlemmar med utomeuropeiska adoptivbarn inte kan vara SD medlammar ar val ett av de mest tydliga exemplen. Dessutom tycker jag att de har all ratt att vara rasister om de onskar.

  ---
  God poäng! /Jimmy

  Svara
 6. Marcus (478 comments)

  Tobias: "Rasism" är ett begrepp som har utvecklats över tiden och som för de flesta idag inbegriper mer än en chauvinistisk lära om den egna rasens/folkgruppens överlägsenhet. Rasism bör, med Rasmus Fleischers ord, förstås som "alla de praktiker och ideologier som producerar, stärker och avgränsar upplevda gemenskaper som ras, folk eller liknande, emedan särbehandling av dem som tillhör en annan kategori görs till något viktigt och avgörande". Där passar sd et al som hand i handske, liksom mycket annat rasistiskt skit i samhällen jorden över.

  Sanjay: Jag undrar lite hur du förstår "socialism" här? Jag har personligen svårt att se sd som ett socialistiskt färgat parti (rasism är ju en konsekvens av praktiker som kan springa ur alla ideologier, även libealism, och folkhemmet är för övrigt en konservativ konstruktion).

  Dessutom blir det lite märkligt att överhuvudtaget se ett system utan allmän rösträtt som en demokrati. Att exkludera kvinnor eller för den delen människor utan "medborgarskap", men som bor och verkar i landet, är per definition ickedemokratiskt. Ditt saudiarabiska motexempel blir därför lite konstigt i mina öron.

  ---
  Kunde inte ha sagt det bättre själv. /Jimmy

  Svara
 7. Magnusgus@AD (1 comments)

  Jag tycker båda exemplen från Schweiz och Suadiarabien har mkt lite med styrelseskick att göra.
  Skall vi ha en konstruktiv debatt om direktdemokrati så bör den utgå ifrån vårt eget land.
  Vi i Aktivdemokrati har en vision om gradvis införande av direktdemokrati i den takt svenska väljare vill ha den.
  Genom att rösta in ett direktdemokratisk parti där alla med rösträtt i Sverige har möjlighet att bli medlemmar, kan makten gradvis förskjutas från de traditionella partiernas elitstyre till oss själva.
  Vi har även röstningsregler som ger en inbyggd tröghet och möjlighet till opinionsarbete och ändrade uppfattningar.
  Se partiprogrammet; http://aktivdemokrati.se/ads%20websida/partiprogram.html
  Vi erbjuder anonyma röster och samma rätt att lägga förslag till alla medlemmar.
  Är det någon som på allvar är intresserad av att pröva direktdemokrati så bör debatten börja här.

  Svara

Lämna ett svar

jimmysand.com