Skip to content

Resultat från en enkät på Facebook

Av den 20 juni, 2011

Den sociala nätverkstjänsten Facebook har sedan en tid tillbaka erbjudit sina användare en möjlighet att sätta upp ett slags enkätundersökningar. Jag har från den här bloggens sida testat detta verktyg för en liten sondering.

Frågan jag ställde, och de svarsalternativ jag erbjöd (här i alfabetisk ordning), var följande.

Vad vill du läsa mer av på bloggen?

  1. Diskussion av politiska sakfrågor med konkreta förslag till reformer
  2. Filosofiska undersökningar med förankring i den bredare idéhistorien
  3. Personliga iakttagelser av dagbokskaraktär
  4. Politisk-filosofiska resonemang för långsiktig ideologiutveckling
  5. Religionshistoriska reflektioner av existentiell angelägenhet

Då jag lämnade det öppet att fylla i egna svarsalternativ har de följande tillkommit.

  • Kopplingen mellan aktuella sakfrågor och politisk-filosofiska resonemang
  • Vikten av att se interaktiva rörliga bilder som en konstform
  • Mode och mingel
Klicka på bilden för att se den i full storlek.

I skrivande stund har 50 röster lagts, fördelade på de åtta svarsalternativen. Med denna högst ovetenskapliga undersökning har jag fått en liten fingervisning om vad de som gillar bloggen på Facebook, för närvarande 168 personer, vill läsa mer av. Enkäten är inte stängd för vidare omröstning, men jag väljer att redovisa det preliminära resultatet redan nu.

Fyra av svarsalternativen är följaktligen ganska lågprioriterade: mode och mingel (1 röst), interaktiva rörliga bilder (1), religionshistoriska reflektioner (2) och personliga iakttagelser (2). De två svarsalternativ som fått flest röster är politisk-filosofiska reflektioner (20) och diskussion av politiska sakfrågor (13). De två mittenalternativen filosofiska undersökningar (6) och kopplingen mellan aktuella sakfrågor och politisk-filosofiska resonemang (5) angränsar till de båda som fått flest röster, så det är ganska tydligt vad bloggens framtida tematiska inriktning ska vara om de som deltagit i enkäten får bestämma. Och det var lite grann min tanke.

Så under en överskådlig framtid är min ambition med den här bloggen att lägga fokus på i första hand politisk-filosofiska reflektioner för långsiktig ideologiutveckling, och i andra hand diskussion av politiska sakfrågor med konkreta förslag till reformer. Kopplingen mellan aktuella sakfrågor och politisk-filosofiska resonemang ska vara tydlig. I viss mån kommer jag också att göra filosofiska undersökningar med förankring i den bredare idéhistorien.

Print Friendly, PDF & Email

Inkommande söktermer

  • facebook enkät

Kommentera!

3 reaktioner på ”Resultat från en enkät på Facebook

Kommentera

jimmysand.com