Här följer ett urval av texter jag skrivit genom åren för andra publikationer än den egna bloggen. Det rör sig om ledarkrönikor, rapporter, bokkapitel, debattinlägg, översättningar av andras texter, recensioner av böcker samt populärvetenskaplig journalistik.

Förteckningen uppdateras efter hand.

Böcker och bokkapitel

 • Förord till Payam Moula & Jimmy Sand (red.), Socialdemokratin i ett nytt århundrade: Sex bidrag till en ideologisk framtidsdebatt, Tjänstemännens socialdemokratiska förening 2017. Mer info här
 • “Förarbeten till en tredje vänster”, Anders Meuller & Kenneth Karlsson (red.), Johan Lönnroth och det frihetliga spåret i svensk arbetarrörelse, Bokförlaget Korpen 2017. Mer info här
 • Med Ann-Marie Ljungberg och Johan Lönnroth, Den tredje vänstern: För en frihetlig global socialism, tredje omarbetade utgåvan, Bokförlaget Korpen 2017. Mer info här
 • Socialdemokratiska prövningar: 25 texter från min blogg, 2011-2015, Federa 2015. Mer info här
 • Förord till Angela Aylward & Christina Aylward Alvelin, Levnadsgaranti: Recept för en grön vänster, Federa 2010. Läs här
 • Förord till Karl Palmås, En liten bok om slem: Den immanenta tillblivelsen av sociala strukturer, Federa 2009. (pdf)
 • Förord till Johan Lönnroth, Den tredje vänstern, andra omarbetade utgåvan, Federa 2009.

Rapporter

 • Med Ann-Marie Ljungberg och Johan Lönnroth, 150 år av feminism – från kvinnosak till jämställdhetspolitik, Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg 2017. (pdf)
 • Med Johan Lönnroth, ‘Klassamhälle i omvandling’ och ‘Det svarta hålet socialismen’ – Två kapitel ur en kommande bok,  Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg 2016. (pdf)
 • Med Johan Lönnroth, Den svenska vänsterns historia, Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg 2014. (pdf)
 • Att styra jämställt: Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007-2009, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet 2009. (pdf)
 • Genusforskning i pressen: En undersökning av hur svensk press bevakat genusforskning under åren 1997-2006, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet 2007. (pdf)

Ledare

Från januari 2014 till juni 2015 skrev jag ledare var fjärde vecka i ETC Göteborg. Se förteckning här.

Från juli 2007 till augusti 2008 skrev jag ledarkrönikor för Mediekooperativet Fria Tidningar (Stockholms Fria Tidning, Göteborgs Fria Tidning och Fria Tidningen). Se förteckning här.

Översättningar

Recensioner

 • Evert Svensson, Vägen ut ur fattigdomen – välfärdsstaten Sverige (Broderskapsrörelsens förlag, 2010), för Alba den 1 juni 2011. Kan läsas här.
 • Meera Nanda, Prophets Facing Backward (Rutgers University Press, 2004), för Arena nr 2/2007. Kan läsas här.
 • Immanuel Wallerstein, Världssystemanalysen (Tankekraft, 2005) och Utopistik (Vertigo, 2005), för Arena nr 2/2006. Kan läsas här.

Forskningspolitik ur genusperspektiv

Från januari 2011 till juni 2013 var jag skrivande redaktör för forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv, utgivet vid Göteborgs universitet. Nyhetsbrevet är numera nedlagt.

Populärvetenskapligt om genusforskning

Från 2006 till och med 2013 skrev jag vetenskapsjournalistiska artiklar framför allt för tidningen Genus, utgiven vid Göteborgs universitet. Tidningen är numera nedlagd.

Vägval Vänster, 2005-2006

Under ett par år var jag aktiv i föreningen Vägval Vänster, bland annat genom debattforumet på nätet (som jag mot slutet var redaktör för).

Diverse debattinlägg

Libertas, Göteborgs Fria, ETC Göteborg, Aktuellt i Politiken, Grönt, Newsmill

Print Friendly, PDF & Email