Skip to content

Nätverket Yimby finns nu även i Göteborg

Av den 13 juni, 2008

Jag läser på bloggen bios politikos att nätverket Yimby, som startades i Stockholm, nu även har en nod i Göteborg. Liksom i huvudstaden är målet att verka för täta, levande stadsmiljöer här i "Stora Borås".

YimbyGBG har en webbplats och finns också som Facebook-grupp.

Jag skrev i slutet av mars en artikel för Fria Tidningar som tyvärr inte finns på webben. Men eftersom den är relevant i sammanhanget följer den här istället.

***

Hur planerar vi Göteborg ekologiskt hållbart?

Nyligen kom den statliga klimatberedningen med förslag på åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen. Som sig bör låg mycket fokus på transportsektorn, med höjd bensinskatt som ett av förslagen. Om det finns det en hel del att säga. Själv vill jag se en koldioxidskatt för flyget och öronmärkning av de intäkterna för satsningar på tåg. Inrikesflyget bör avvecklas. Likaså bör medlen från bensinskatten på glesbygden och i de mindre orterna gå till att bygga ut kollektivtrafiken där. Som det ser ut nu är människor utanför de större städerna i alltför hög grad hänvisade till bilismen.

Men ämnet för i dag är inte klimatberedningens förslag. Ändå handlar det om glesbygdsproblem, fast inte där man kanske väntar sig. Min hemort kallas ibland Lilla London, men någon har myntat öknamnet Stora Borås. Jag talar om Göteborg. Här bor i snitt 2 500 människor per kvadratkilometer. Det kan jämföras med Stockholms 3 200 invånare på motsvarande yta, eller Malmös 3 600. Anledningen till att jag tar upp det har ni kanske gissat. Det handlar i första hand om miljön: 24 procent av göteborgarna åker kollektivt till jobbet, 40 procent av huvudstadsborna.

Jag läste för en tid sedan en artikel i The Boston Globe, skriven av Douglas Foy och Robert Healy. Foy har arbetat med hållbar utveckling på delstatsnivå i Massachusetts, USA. Healy är kommundirektör i Cambridge, Massachusetts. De förespråkar urbanisering för att minska förbrukningen av fossila bränslen. I städer använder man energi och vatten mer effektivt än på landsbygden. Eftersom vi bor trängre går mindre energi åt att värma våra bostäder. New York City är den mest energieffektiva platsen i USA. Exempelvis sker 85 procent av all förflyttning på Manhattan till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Nu är det inte fullt så enkelt, för städerna är trots allt inte självförsörjande.

Jag tror ändå att våra städer kan bli mer miljövänliga av att förtätas. I Stockholm finns både YIMBY, ett nätverk för förtätning, och den mer traditionella miljögruppen Alternativ Stad. De har lite olika perspektiv på staden, men i Göteborg finns diskussionen knappt alls. Istället bildas proteströrelser när man vill bebygga ytor som ingen har glädje av i Askim, på Guldheden eller på Gråberget i Majorna. Trots att områdena har mycket att vinna: bättre service på grund av större kundunderlag för närbutiker, större trygghet eftersom det finns mer människor i rörelse, samt inte minst att en miljö med utrymme för fler livsstilar blir en mer kreativ och levande.

Självklart ska de som bor i ett område ha något att säga till om vad som händer där. Det är snarare det som är problemet i dag: överklagandeprocesserna har för mycket karaktären av juridik och för lite av politik. Det finns ingen möjlighet att säga hur man vill ha det, bara att protestera mot det man inte vill ha. Varför inte utveckla stadsdelsnämnderna och göra dem direktvalda? På så vis kan medborgarna påverka stadsbyggnaden mer i detalj och inte bara lägga in veto mot hela paket. Jag är säker på att det skulle gagna stadens utveckling.

***

Tack till Johan Karlsson för värdefull input till den här artikeln. Foy och Healy fick jag nys om via Emil Mattsson, och Anders Svensson har skrivit om frågan en hel del på sin blogg. Det visar att det finns potential för en bred samling (liberaler, gröna och socialister) för demokratisering av stadsplaneringen, för att främja förtätning och motverka boendesegregation.

I Göteborg finns sedan tidigare Nätverket för en kritisk offentlighet (NOG), som växte fram ur Dialog Södra Älvstranden (läs en debattartikel här). I Stockholm har Miljöförbundet Jordens Vänner en avdelning som arbetar med frågor kring staden, Alternativ Stad, men riktigt samma fokus ser jag inte hos MJV i Göteborg. Min förhoppning är att den diskussion som startat kring vår stad kommer att få förnyad vitalitet genom tillkomsten av YimbyGBG.

Tillägg: Att jag kallar Göteborg för "Stora Borås" är naturligtvis ingen dissning av det verkliga Borås. Bara ett konstaterande att det goa Götet inte är så likt Storbritanniens huvudstad som man vill göra gällande.

***

Apropå ovan nämnda staden New York, så har Aron (som en gång var med och startade det nu avsomnade Frihetligt Forum) börjat blogga därifrån.

***

Bloggkoll:Gertrude's Corner har Kajsa ett nytt projekt på gång, Maria vill att Sverige liksom Irland folkomröstar om Lissabonfördraget och Sakine hoppas på ett nej, Johanna ser Smålands baksidor och Karin grattar sin vän Khin Ohmar till Anna Lindh-priset.

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: Yimby, Stockholm, Göteborg, förtätning, stadsplanering, klimatberedningen, global uppvärmning, klimatförändringar, transportsektorn, flyg, flyget, inrikesflyg, bensinskatt, koldioxidskatt, glesbygd, avfolkning, urbanisering, kollektivtrafik, bilism, London, Lilla London, Stora Borås, Borås, Boston Globe, Douglas Foy, Robert Healy, Massachusetts, USA, Cambridge, fossila bränslen, landsbygd, stad, New York, New York City, NYC, energieffektivitet, energi, effektivitet, Manhattan, självförsörjning, Alternativ Stad, Askim, Guldheden, Gråberget, Majorna, kreativitet, trygghet, överklagande, demokrati, direktdemokrati, decentralisering, juridik, stadsdelsnämnder, SDN, segregation, Nätverket för en kritisk offentlighet, offentlighet, Miljöförbundet Jordens Vänner, MJV, miljörörelsen, YimbyGBG, Södra Älvstranden, ekologisk hållbarhet

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

11 reaktioner på ”Nätverket Yimby finns nu även i Göteborg

 1. Andreas M (2 comments)

  Appropå "Stora Borås": Det är lustigt. Jag var faktiskt i det riktiga Borås idag. Drygt 2h resa över västgötaslätten från U-a. En underlig stad. Eller som ungdomen säger "Creepy". Men den duger. Och det är vackert där.

  Svara
 2. johannes (34 comments)

  Hej Jimmy, välkommen i gänget och tack för länken! Jag håller med om (nästan) allt du skriver (som socialdemokrat är jag ju of course tveksam till direktdemokrati).

  Jag tror dessutom att stadsplanering är ett utmärkt sätt att politisera medborgare, få dem att se hur politiken väldigt konkret påverkar deras liv och vilja vara med och påverka. Inte minst unga människor. Den föreslagna omvandlingen av 2:a Långgatan till gårdsgata/gågata är bara ett exempel på hur politiken griper in i våra fysiska liv och hur stadsplanering är avgörande för det civila samhällets sociala processer.

  Sedan är det en annan sak att YimbyGBG är opolitiskt (eller kanske snarare tvärpolitiskt). Det tycker jag är bra, vi är många som utifrån olika ideologi kommit fram till att vi behöver ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

  Svara

Lämna ett svar

jimmysand.com