Skip to content

Mina ledare för ETC Göteborg

Av den 6 juni, 2015

Som jag berättade i förra inlägget har jag slutat skriva ledare i ETC Göteborg. Men jag utgår från att du som besökare inte har koll på allt jag skrivit. Därför följer här en sammanställning av mina 18 ledare sedan januari 2014.

ETC GöteborgI januari 2014 blev jag tillfrågad om att skriva ledare i ETC Göteborg en fredag i månaden. Jag kände mig mycket hedrad och det har varit roligt att skriva texterna. Men allt har sin tid, och för att kunna göra någonting bra måste jag göra lite färre saker. Uppdraget som ledarskribent var det jag måste avstå, efter noggrant övervägande. På ett och ett halvt år har det blivit 18 ledare.

2014

 1. I januari skrev jag under rubriken Ett nödvändigt uppbrott om hur försörjningsstödet för allt fler blivit ett långvarigt bidrag snarare än ett stöd vid akut kris, och hur detta beror på en utsortering från arbetsmarknaden som inleddes med nittiotalskrisen. Utbildningsinsatser kan vara en del i att vända denna utveckling, liksom metoder för att tillvara ta de anställdas reella kompetens så att de kan ta ett kliv uppåt och frigöra lågkvalificerade jobb.
 2. I februari skrev jag under rubriken Kris i befolkningsfrågan om behovet av regionala investeringar i bostäder och infrastruktur, för att kunna möta befolkningstillväxten och främja den ekonomiska utvecklingen. Med utgång från den nya ekonomiska geografin (Paul Krugman) argumenterade jag för att Västsvenska paketet, tillsammans med ökat bostadsbyggande i Göteborg, behövs för att bekämpa arbetslösheten i regionen.
 3. I mars skrev jag under rubriken Brundtlandparadigmet om hur en kommande rödgrön regeringspolitik kan komma att se ut. Inspirerat av det rödgröna samarbetet i Göteborg, liksom den FN-kommission som på åttiotalet leddes av Gro Harlem Brundtland, bör en rödgrön regering kunna samordna sin på förhand sinsemellan spretiga politik inom en modell för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.
 4. I april skrev jag under rubriken Arbetets döttrar och söner apropå första maj, där jag önskade mig ett tal med feminism som grundtema. Det handlade om det obetalda hem- och omsorgsarbetet, om villkoren på arbetsmarknaden, samt om föräldraförsäkringen och förutsättningarna för ensamstående mödrar.
 5. I maj skrev jag under rubriken Den bortglömda sysselsättningsunionen inför valet till Europaparlamentet. Främst handlade det om hur viktigt det är att socialdemokratin sätter en egen, progressiv agenda. Om EU ska överleva behövs det en samordnad ekonomisk politik för sysselsättning, med investeringsprogram för grön omställning.
 6. I juni skrev jag under rubriken En öppen stad bygger vi gemensamt. Det blev stadspolitik med ett väldigt lokalt perspektiv, kretsande kring gentrifieringen av min egen stadsdel, Majorna, och det trängande behovet av att bygga fler bostäder.
 7. I augusti skrev jag, efter ett sommaruppehåll, under rubriken Ett miljardprogram för hållbart boende om miljonprogrammets behov av upprustning och om chansen att göra betydande energibesparingar. Som retorisk poäng jämförde jag med statens utgifter för rotavdrag och vad det får för verkan.
 8. Senare i augusti skrev jag under rubriken Socialdemokrati som samhällsmodell om min syn på vad valet handlar om – nämligen färdriktningen för samhällsutvecklingen. Socialdemokratin står för en samhällsmodell byggd på generell välfärd och ett bejakande av strukturomvandling. Från det utgår allt annat.
 9. I september skrev jag under rubriken Ett europeiskt dilemma om hur svenskarnas syn på invandring och flyktingmottagande blir allt mer positiv, samtidigt som Sverigedemokraternas stöd ständigt ökar. En grupp där stödet är oproportionerligt stort är yrkesutbildade arbetare med relativt trygg tillvaro – som trots det känner sig hotade av förändring.
 10. I oktober skrev jag under rubriken En vision om det goda medborgarhemmet en apell till den rödgröna regeringen att respektera svenskarnas allt mer positiva syn på invandring. Jag vill uppdatera medborgarskapstanken och förbättra flyktingmottagandet.
 11. I november skrev jag under rubriken Sociala investeringar för det goda samhället om EU-migranter, tjugo år efter den svenska omröstningen om EU-medlemskap, har blivit en andra klassens medborgare. Men det är ett inkluderande synsätt som gjort Sverige rikt.
 12. I december skrev jag under rubriken Den postmateriella dimensionen apropå det så kallade supervalåret 2014, där en ny skiljelinje i det politiska landskapet blev tydlig. Framgångarna för Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ är bland annat ett uttryck för att värderingsfrågor lyfts fram framför traditionella höger/vänsterfrågor.

2015

 1. I januari skrev jag under rubriken Deflationsmonstret om räntestriden i Riksbankens ledning och att deflation, inte inflation, kan vara det största hotet mot samhällsekonomin under en överskådlig framtid.
 2. I februari skrev jag under rubriken Efter åtstramningspolitiken om eurokrisen och hur Greklands nya regeringsparti, Syriza, motsatt sig fortsatta åtstramningar. Jag påpekar att också länder som Tyskland och Sverige har en läxa att göra.
 3. I mars skrev jag under rubriken En välkommen budgetreform apropå att regeringen låter utreda avskaffandet av överskottsmålet. Jag föreslår också en bredare budgetreform, för att möjliggöra större investeringar i reala tillgångar.
 4. I april skrev jag under rubriken Århundradets skattereform om det svenska skattesystem, som läcker som ett såll med alla undantag och avdrag. Det krävs en rejäl översyn för att säkra välfärdens finansiering och motverka tendenserna till ökad inkomstojämlikhet.
 5. I maj skrev jag under rubriken Drömmen om jämlikhet apropå regeringens vårbudget. Till skillnad från de senaste åtta åren gynnar den låginkomsttagare och kvinnor, men det räcker inte. För att verkligen vända utvecklingen mot ökad jämlikhet krävs en övergripande strategi.
 6. I juni skrev jag under rubriken Ett kunskapslyft för jämlikhet apropå "Sveriges nya jobbagenda". Insatser för att förstärka arbetskraftens kompetens är ett bättre alternativ än högerns låglönepolitik - för både den enskilde och samhällsutvecklingen.

Läs mer

Jag har skrivit ledare under en period tidigare. Från juli 2007-augusti 2008 skrev jag för Fria Tidningar. En sammanställning av de ledarna finns att läsa här.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

jimmysand.com