Skip to content

Läran om varandets kedja

Av den 9 juni, 2011

Jag vill testa en ny form för mitt bloggande. Det är ett slags otidsenliga betraktelser, kortare reflektioner som höjer blicken över dagspolitiken och kanske inte är helt färdiga. Här ett första litet försök.

Frågan om vad som kännetecknar ett gott samhälle kan ses som ett lackmustest för det politiska tänkandet. Genom världshistorien har en absolut majoritet av mänskligheten levt i samhällen präglade av en social ordning där varje människa skulle veta sin plats och hålla sig där.

Så sent som 1866 avskaffades i Sverige den ståndsriksdag där politisk representation utgick från de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. Tjugo år tidigare hade skråväsendet avskaffats. Fram till dess förutsatte all handel och allt hantverk – det vill säga all yrkesutövning i dagens bemärkelse – medlemskap i skrån, ett slags föreningar med olika rättigheter och privilegier. Liksom adelskapet och böndernas gårdar gick det i arv från far till son.

Scala NaturaeI medeltidens Europa fanns en föreställning om varandets kedja (Scala Naturae), där allt kunde rangordnas hierarkiskt från det enklaste och lägsta till det högsta, mest komplexa. Högst upp i kedjan tronade Gud. Denna naturliga ordning ansågs genomsyra hela alltet. Den var en utgångspunkt för naturfilosofins systematisering av mineraler, flora och fauna. Den präglade synen på samhälleliga och mellanmänskliga relationer. Genom doktrinen om kungadömet av Guds nåde kunde den motivera absolut monarki: Liksom Gud tronade över skapelsen ägde konungen okränkbar auktoritet över undersåtarna. Revolt likställdes med att sätta sig upp mot Gud. Liksom Gud hade sina änglar och under dem människan, så fanns adeln under kungen och längst ned allmogen.

Föreställningen om varandets kedja kunde på detta vis användas för att ge tillvaron ett slags gudomlig mening. Det goda samhället är i den här typen av tankemodeller ett samhälle där alla vet sin plats och håller sig kvar där.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

Kommentera

jimmysand.com