Skip to content

En essä om media

Av den 12 december, 2006

När jag postade det föregående inlägget kom jag att minnas en essä jag skrev våren 2000. Den handlar om kultur och media (och till stor del tycker jag den håller ännu).

När man talar om begreppet 'kultur', är utgångspunkten en av två möjliga definitioner. Den ena, och i vardagligt tal mest flitigt använda, är den 'estetiska' definitionen, enligt vilken kultur utgörs av sådant som konst, litteratur, teater, etc. Den andra definitionen är den avsevärt bredare 'antropologiska'. Denna avser de mönster av föreställningar, kunskaper, normer och värderingar som människan bär upp i sitt dagliga liv och som hon delar med andra, inom ett samhälle eller en del av ett samhälle. Vi ser att det som de båda definitionerna syftar på inte är två helt skilda ting – snarare kan man betrakta det estetiska kulturbegreppet som toppen av ett isberg, och det antropologiska som det som finns under vattenytan. Kulturen i estetisk mening blir en konkret manifestation av den mer abstrakta antropologiska kulturen, som en bekräftelse av eller en reaktion mot den. Det är det senare kulturbegreppet som är mest meningsfullt att utgå ifrån när man talar om förhållandet mellan kultur och kommunikation.

Läs resten av essän.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

4 reaktioner på ”En essä om media

 1. Heitihttp://heiti.blogspot.com (2 comments)

  Är rätt ny i "blogg-sfären" och hittade dig bland andra bloggare, tycker att du har väldigt intressanta inlägg, ofta med en akademisk "touch" =)

  Svara
 2. charlotte (146 comments)

  Ambitiöst. Men som filmdiggare är jag allergisk mot synen på bildmedia som dumma och underlägsna. Beror det på den rörliga bilden som media om man ska vara fotogenisk, konkret och underhållande för att nå ut? Vid sidan av de kommersiella TV-kanalerna med sin logik finns det en smalare marknad av dokumentärer och spelfilm som inte alls ser ut på det sättet. På samma sätt finns det å ena sidan en "bred" och å andra sidan en "smal" litteratur. Jag vill också ifrågasätta att litteraturen skulle vara mer befriad från stereotyper än bildkultur. Stereotyper finns det långt in i den finaste fina Sköna Litteratur.

  Svara
 3. jimpan (121 comments)

  Heiti:
  Tack för komplimangen! Hoppas jag inte kommer göra dig besviken.

  Charlotte:
  Du har helt poänger i din kritik, och jag är nog rätt benägen att hålla med dig - eller skulle åtminstone formulera texten lite annorlunda om jag skrev den idag. Men jag tycker att den till stor del håller ännu.

  Jag var - och är fortfarande - mycket fascinerad över hur olika slags medier kan påverka ett budskap. Se t.ex. Walter Ongs bok om muntlig och skriftlig kultur. Jag skulle inte säga att bildmediet är i sig fördummande och den textbaserade litteraturen i sig djup och befriad från stereotyper. Men man måste nog förhålla sig på olika sätt till deras förutsättningar. Och det blir extra intressant i en övergångsfas (om det nu är det vi är inne i, vilket också kan ifrågasättas).

  Svara

Kommentera

jimmysand.com