Skip to content

En bloggkrönika för år 2007

Av den 22 januari, 2008

Jag vet att det är brukligt att skriva årskrönikor före nyår. Men eftersom jag varit bortrest hoppas jag att ni kan ha överseende med att min kommer nu istället. Jag utgår från det egna bloggandet under året.

Efter att tidigare ha hållit till på Blogger, flyttade jag min blogg till WordPress den 7 januari. Enligt statistikverktyget har jag sedan dess fått drygt 50 000 besök (kollade inte siffran på årsdagen), vilket motsvarar ca 4 000 besök per månad eller knappt 1 000 i veckan. Helt okej, tycker jag.

Gruppbloggen frihetligt forum

Även om den smygstartade redan under hösten 2006 (då på Blogger) så var det under den följande våren som gruppbloggen frihetligt forum tog sin plats på bloggkartan. Själv skrev jag under den perioden tre inlägg.

Nu ser det tyvärr ut som att frihetligt forum gått i graven. Men vid sidan av mig har flera av medarbetarna egna bloggar: 99, our 68 (Kalle P), A different drummer (Thomas), kamfertext (Charlotte), Nadjva (Masoud) och Vänstra Stranden. Framtiden får utvisa om frihetligt forum återföds i någon skepnad...

Identitet och identitetspolitik

Våren 2007 präglades till stor del av en diskussion, emellanåt ganska upprörd, kring något som kallades "identitetspolitik". Upprördheten orsakades till stor del, tror jag, av viss begreppsförvirring. Jag kände mig i varje fall ganska förvirrad, åtminstone till en början.

Det hela började den 19 mars, när Katrine Kielos gästbloggade hos Jonas Morian med anledning av Mona Sahlins första tal som socialdemokratisk partiordförande. Jag var en av de bloggare som reagerade.

Nu sattes en diskussion igång om ordet "identitetspolitik", vad det står för och om det är någonting bra eller dåligt. Jag tyckte mig se en rad skiljelinjer, ofta mellan personer som jag uppfattat som ideologiskt ganska närstående varandra (frihetligt vänsterorienterade). I ett försök att reda ut det, för mig själv åtminstone, skrev jag två till inlägg i ämnet.

Just när jag lovat att släppa ämnet skrev Katrine Kielos en ny text i det, den här gången i den socialdemokratiska tidskriften Tiden. Jag följde upp.

Delvis, men inte direkt, relaterat till diskussionen om identitetspolitik är mitt inlägg Identitet och individuell autonomi, som jag skrev över en månad innan Mona Sahlin blev partiledare. (Inlägget handlar alls inte om socialdemokratisk partipolitik, utan ingår i en serie politisk filosofi jag valt att kalla Autonomi och solidaritet. Det följdes senare upp med en text om begreppet solidaritet.)

Postmodernismen inom vänstern

I samband med debatten om identitetspolitik förekom "pomovänster" som en nedsättande benämning på personer som utger sig för att stå till vänster men bland annat anses stå för en positiv uppfattning om identitetspolitik. Kritiken var inte helt sammanhängande, men jag ville försöka förstå den. Jag började med att redogöra för min uppfattning om vad postmodernism är för något.

I samma veva kom tidskriften Axess ut med ett nummer om postmodernism. Anders Svensson svarade med en ambitiös genomgång av vad han uppfattar som en postmodernistisk vänster. Jag gick in i den diskussionen.

(Jag utlovade också en uppföljare, där resten av inläggen i Anders Svenssons serie skulle behandlas. Det har ännu inte blivit av och jag vet inte om någon är intresserad av att läsa det, så här långt senare.)

Om begreppet frihet

Under året har jag vid ett par tillfällen följt diskussioner om frihetsbegreppet i politisk filosofi - den första gången i slutet av januari (mellan miljöpartisterna Jakop Dalunde och Tomas Melin), den andra gången i slutet av november (mellan bland andra Mattias Svensson, Lennart Regebro, Blogge Bloggelito och Bloggen Bent, samtliga betitlande sig själva som liberaler).

Jag filar på en uppföljning av det senare inlägget. Men sammanfattningsvis är min ståndpunkt att den uppdelning mellan negativ frihet och positiv frihet som är vanlig att göra i såna här sammanhang är onödigt abstrakt. Jag skulle hellre säga att politisk frihet är att förstå som handlingsfrihet. Individers handlingsfrihet regleras av maktordningar, varför man måste tala om makt när man talar om frihet. Frihet och makt går inte att skilja åt.

Staten, marknaden och civilsamhället

Relaterat till diskussionen om frihetsbegreppet är en annan diskussion, centrerad kring vad Marcus Nilsson (bloggade tidigare på Ge oss ett val) i en kommentar kallade "sfärism". Dess vanligaste uttryck är att man gör en åtskillnad mellan "samhällssfärerna" stat, marknad och civilsamhälle. En rad inlägg under året anknöt till detta.

Jag misstänker att diskussionen kommer att fortsätta under 2008. Exempelvis har jag utlovat en kommentar till Michael Walzers bok Argument från vänster, där denne hävdar att liberalernas främsta förtjänst är åtskillnaden mellan olika samhällssfärer, samt att relatera sfärismen till min serie Autonomi och solidaritet. Lite deleuzianskt tankegods kan nog komma att tas upp också.

Religionshistoria och religionskritik

Under våren och början av sommaren var det en hel del diskussion om religion, framför allt kristendomen. Som tidigare student i religionshistoria hade jag svårt att hålla mig borta. Det började med ett utspel från förbundet Humanisterna om att hotellkedjan Scandic bör plocka bort alla biblar från sina rum. I samma veva skrev en viss Bitte Assarmo i Sydsvenskan om att kristendomen är väldigt utsatt i Sverige. Jag kommenterade det hela.

Sedan hade tidningen Arbetaren ett temanummer om religion, där man med olika artiklar belyste fenomenet ur olika perspektiv.

I samband med allt detta passade jag på att lägga upp några essäer som jag skrivit under min studietid.

(Ett av inläggen jag skrev på frihetligt forum handlade också om religion.)

Miljöpartiet och den gröna ideologin

Ett antal inlägg under året handlade om Miljöpartiet de Gröna och s k "grön ideologi". Det började med ett par i anknytning till eftervalsanalyser.

Med anledning av en motion till Miljöpartiets kongress om att verka för befolkningsminskning (en motion som lyckligtvis fick avslag) kom jag in på migrationspolitik och miljötänkande inom extremhögern, något jag fick anledning att återanknyta till efter tragedin på den finska skolan Jokela.

Jag ställde under året också frågorna om det finns ett särskilt slags grön feminism, om ekologins och ickevåldsfilosofins plats i grön ideologi samt hur det kommer sig att vissa gröna vurmar så mycket för s k komplementär eller alternativ medicin.

(Den globala gröna rörelsen vilar på fyra grundpelare: ekologi, social rättvisa, gräsrotsdemokrati och ickevåld. Jag klurar på att blogga lite om den specifikt gröna uppfattningen om demokrati och rättvisa, om det nu finns en sådan.)

Borgerlig partipolitik

När vi ändå är inne på partipolitik (delvis, i varje fall) passar jag på att ta upp några inlägg jag skrev om våra borgerliga partier/politiker. Ett handlar om Carl Bildts ställningstagande i Israel/Palestina-konflikten, två om Folkpartiets utveckling och ett om Kristdemokraterna.

Apropå det förstnämnda inlägget, så läste jag under julledigheten en mycket intressant bok om Israel. Jag kommer att skriva om den, antingen här på bloggen eller någon annanstans (blir det inte här så tipsar jag ändå om det).

Homofober, abortmotståndare och mansideal

Från Kristdemokraterna är inte steget långt till nästa tema. Framför allt under våren var det en del ståhej kring den kristna högerns syn på homosexualitet och abort. (Jag behöver kanske inte tillägga att jag har en annan syn.)

Och så skrev jag en krönika om jämställdhet och mansideal för Fria Tidningar. Den väckte oväntat mycket diskussion här på min blogg.

(Jag fortsätter skriva krönikor/inledare för Fria Tidningar under 2008. Det mesta av det jag skrivit hittar ni här eller här.)

Migration, xenofobi och Sverigedemokraterna

Och det för oss över till nästa tema, som är det sista. Bristande respekt för andra människor kan ta sig uttryck i homofobi och en unken kvinnosyn, men också i s k främlingsfientliga attityder och nationalistisk extremism.

Och så ett par inlägg om svensk respektive europeisk migrationspolitik.

Smått och gott i urval

Slutligen en rad inlägg som inte går att tematisera ihop med de ovanstående. Det har varit reflektioner kring böcker eller rapporter, kommentarer till politiska utspel eller strötankar i livsåskådningsfrågor. Här följer några av dem som jag själv är nöjd med.

Hoppas att ni kunnat finna någonting matnyttigt. Jag kommer att fortsätta under 2008, så länge det känns givande. Jag hoppas att ni vill stanna kvar - det är ni som gör att det känns givande. God fortsättning!

Tillägg, den 23 januari: Jag glömde ju nämna mitt mest välbesökta inlägg någonsin: reseskildringen efter min semester på Sicilien i somras. Hela 1 872 besök har det fått, till dags dato.

***

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: årskrönika, frihetligt forum, dödsstraff, FN, klimatförändringar, klimatalarmism, klimatet, alarmism, identitetspolitik, identitet, Katrine Kielos, Mona Sahlin, vänstern, lattevänstern, postmodernism, Jakop Dalunde, Tomas Melin, Mattias Svensson, Lennart Regebro, Blogge Bloggelito, Bloggen Bent, liberalism, frihet, positiv frihet, negativ frihet, makt, staten, marknaden, civilsamhället, civila samhället, det civila samhället, Michael Walzer, Gilles Deleuze, Deleuze, religion, kristendom, Humanisterna, förbundet Humanisterna, Scandic, Bitte Assarmo, Arbetaren, sekularisering, kulturradikalism, Miljöpartiet, grön ideologi, migration, extremhöger, extremhögern, Jokela, ekofascism, anarkoprimitivism, Carl Bildt, Israel, Palestina, Folkpartiet, Jan Björklund, Kristdemokraterna, homofobi, abort, kristen höger, kristna högern, den kristna högern, heterosexualitet, homosexualitet, hatbrott, feminism, jämställdhet, manlighet, främlingsfientliga, nationalism, Sverigedemokraterna, svenskhet, Jimmie Åkesson, migration, Margot Wallström, nyspråk, Latinamerika, Magnus Linton, Bengt Brülde, lycka, lyckoforskning, Vänsterpartiet, drogliberalism, tankesmedjor, vetenskapsteori, Georg Henrik von Wright, Johan Norberg, Globaliseringsrådet

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

5 reaktioner på ”En bloggkrönika för år 2007

  1. Marcus (478 comments)

    "Och så skrev jag en krönika om jämställdhet och mansideal för Fria Tidningar. Den väckte oväntat mycket diskussion här på min blogg."

    Så är det när man har lyckats locka hit läsare från hela det politiska spektrat. 🙂 Själv känner jag inte riktigt heller att frågan är helt utredd och blev påmind om den av en artikel i Arena som jag läste innan jul. Jag tänkte blogga om det själv framöver.

    Svara

Lämna ett svar

jimmysand.com