Skip to content

Är detta framtidens partiform?

Av den 10 mars, 2006

Artikeln är publicerad på Vägval Vänsters hemsida.

Sedan i somras har jag befunnit mig i den yttre periferin av den grupp som för några veckor sedan bildade partiföreningen Vänsterdemokraterna (nedan Vd). Mitt engagemang har varit begränsat, men intresset större. Jag har inte samma erfarenhet av partipolitik som de mer engagerade. Dessutom tror jag inte på att ställa upp i valet 2006. Utrymmet finns i det politiska landskapet, men inte organisationen. Det krävs ett mer långsiktigt perspektiv, underifrån. Men jag får återkomma till detta.

För en tid sedan skrev interimstyrelsen en debattartikel i Göteborgsposten, återpublicerad på VVV:s hemsida. Främst presenterar man den politiska plattformen, som i mer utförlig version finns att läsa på partiets hemsida. Mitt ärende gäller inte så mycket detta. Jag kan förstås ha invändningar i detaljer, men en plattform är ju inte så slutgiltig att den inte kan revideras av medlemmarna. De grundläggande idealen är desto viktigare: en insikt om att frihet och jämlikhet förutsätter varandra. Friheten är inte äkta om en del människor är för fattiga eller för svaga för att njuta av den, och jämlikheten är inte äkta om en del människor diskrimineras eller förtrycks av andra. Partiet kan vara en mötesplats för frihetliga socialister såväl som radikala vänsterliberaler. En insikt om såväl det globala som det lokala tycker jag mig också finna i plattformen. Kanske är det en alltför välvillig läsning jag gör.

Interimstyrelsen skriver i sin artikel: ”Att vi gör ett allvarligt försök att hitta nya arbetsformer visar Vänsterdemokraternas stadgar.” Jag är knappast någon expert på hur stadgar kan utformas, men i mina ögon är det ett ganska traditionellt dokument. Det står knappt ett ord om de ”intressegrupper för olika frågor” som man föreslår i artikeln. Jag kan hitta exempel på stadgar som mycket mer övertygande visar på allvarliga försök att hitta nya arbetsformer.

Interimstyrelsen skriver också: ”Många olika aktionsgrupper kommer att kunna samlas under vårt politiska paraply under förutsättning att de ansluter sig till de grundläggande riktlinjerna.” Målsättningen är utmärkt. Liknande strävan har sedan 70-talet funnits hos många inom VPK/Vänsterpartiet, att samla en bred socialistisk vänster. Att man inte lyckades få med miljörörelsen tyder bildandet av Miljöpartiet på, att kvinnorörelsen försummats vittnar Feministiskt initiativ om. Och den fackliga förankringen har försvagats, vad jag förstår. Fredsrörelsen och internationalismen tycker jag mig finna främst utanför partierna – exempelvis i den rörelse av rörelser som präglas av andan från Porto Alegre.

Bland andra Olle Sahlström och Anders Ehnmark brukar lyfta fram idén om ett ”federativt parti”. Ett föredöme finns i Vd:s italienska namne, Democratici di Sinistra. I motsats till vad debatten om EU som ”superstat” antyder, står den federativa principen för ett svagt centrum som byggs upp av starka delar. Det är antitesen till den ”demokratiska centralismen” i Lenins partiuppfattning. Om Vd vill göra ”ett allvarligt försök att hitta nya arbetsformer” kunde man kanske titta på detta? Brasilianska PT, där fackföreningsrörelsen CUT och de jordlösas rörelse MST står i konfrontativ dialog med parlamentariker, är ett annat exempel.

Slutligen: Det långsiktiga underifrånperspektivet. Är det inte lite omvänt att bilda parti, skriva politisk plattform och sedan förutsätta att ”många olika aktionsgrupper” kommer att ta den för given? Nu är jag kanske orättvis, men har man pratat med dessa aktionsgrupper? Vet man vilka de är? Är dagens medlemmar i Vd själva utomparlamentariskt aktiva? Är man engagerad i kampanjen för flyktingamnesti, i Upprop för rättvisa och gemensam välfärd (initierat av Attac, SEKO och MJV), eller i något av exemplen på social ekonomi (som Situation Stockholm/Faktum, Vägen Ut och Ersta Diakoni) och rättvis handel (som Dem Collective och Världsbutikerna för Rättvis Handel)? Jag hoppas det. Annars är det hög tid att prata med människor som är det, för att sedan ägna sig åt namninsamlingen inför valet.

Intressant?

Andra bloggar om: Vänsterdemokraterna, Vägval Vänster, federalism, utomparlamentarism

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera!

Kommentera

jimmysand.com