Av den 8 oktober, 2006

Marcus Nilsson (genom bloggen Ge oss ett val, som jag tidigare tipsat om) skriver att en förutsättning för socialismens framväxt var att den baserades på en helt ny syn på människan: som en social varelse, en individ oskiljbar från sin sociala kontext. Jag vill snarare hävda att det var liberalismen som baserades på en människa man inte kunde föreställa sig före moderniteten: den svårfångade individen – skenbart mer konkret än varje gemenskap, men i själva verket en abstraktion åtskild från kontextuella variabler.

Fortsätt läsa "En republikansk syn på frihet"

Inkommande söktermer

  • republikansk frihet

Av den 3 oktober, 2006

Så dök det upp en ny sån där bloggenkät (tidigare har Boktipset och 4 små rätter florerat). Hittade det hos såväl Anders Wallner som Sven Elander, och är såå stött över att ingen av dem utmanat mig. Nåväl, jag är inte den som är den. Utan att ha blivit tillfrågad kommer här mina svar. Håll till godo.

1) Politisk ideologi du förespråkar?

Det får bli den gröna ideologin i så fall. Som relativt ung (praktiskt taget jämnårig med de strukturförändringar som bl.a. Manuel Castells och Immanuel Wallerstein skriver om och som alla ideologier idag måste konfronteras med) har den sina brister, men också mycket stor potential för utveckling. På ett ideologiskt plan har den bättre koll på läget än de ideologier som uppstod på 1800-talet, även om dessa på ett ytligare plan kunnat anpassa sig. För inte så länge sedan skulle jag ha svarat socialism, av det frihetliga slaget.

2) Politisk ideologi du föraktar mest?

Konservatismen ligger närmast till hands. Särskilt när den tar sig homofobiska, misogyna och/eller mer eller mindre rasistiska eller åtminstone kulturessentialistiska uttryck. Det finns å andra sidan måttligare former av konservatism, vilka jag kanske inte sympatiserar med men kan förstå eftersom de är en del av något slags allmänmänsklig inställning till tillvaron. Det gäller bara att konfrontera denna inställning, snarare än att bygga en ideologi på den.

3) Materialist eller idealist?

I vardagligt tal är jag idealist, men ekonomiska och inte minst teknologiska förhållanden är avgörande för att förstå ett samhälle och orientera sig politiskt.

4) Plikt- eller konsekvensetik i politiken?

Ingetdera. Båda har förstås inslag som kan vara tilltalande och relevanta, men den ena tenderar att bli dogmatisk och den andra att förespråka sentensen att "ändamålen helgar medlen". Själv skulle jag föredra något slags blandning av dygd- och omsorgsetik, hur omodernt det än kan tyckas. Jag tror på att eftersträva ett samspel mellan värderingar och levnerne, att utveckla sitt moraliska medvetande (som är motsatsen till moralism) och att resonera i relationer och långsiktighet snarare än abstrakta principer eller strikt mätbara konsekvenser. Därmed inte sagt att jag är bra på det.

5) Politiskt uppvaknande?

Måste ha varit under gymnasietiden (att döma av svaret på nästa fråga), även om jag har något slags freds-, miljö- och vänstervärderingar med mig från barndomen. Någon specifik händelse är svår att peka ut. Fast på ett sätt var det kanske så sent som när jag började plugga på universitet (1999), då jag på ett djupare plan började fundera på grunderna för vår civilisation. Oj, vad det lät pretto. 😉

6) Politisk detour?

Röstade på Moderaterna i nians skolval. Det här var 1991, så jag kan inte skylla på Raj-rajs snälla ögon... Men jag var inte så politiskt medveten.

7) Enskild person som påverkat dig politiskt?

Tror det måste vara Gandhi. Eller min mamma. Tro det eller ej.

8) Bok som påverkat dig mest politiskt?

Det är svårt att peka ut någon enskild bok, för jag påverkas nog inte av böcker på det sättet. Flera böcker har fått mig att tänka till, men inte på något revolutionerande sätt. Möjligen Orwells 1984 en gång i tiden. Tror det var under gymnasiet jag läste den.

9) Största bristen i den politiska ideologi du förespråkar?

Det skulle vara dess problem med att analysera maktstrukturer. I Sverige - även om jag inte tror det gäller globalt - har de gröna tidigare haft problem med att ta ordet feminism i sin mun, men det problemet är om inte överstökat så på god väg dit. Ekonomiska klyftor har man fortfarande svårt att hantera, av rädsla för "vänsterism" skulle jag tro. Inte på ett globalt plan men däremot lokalt. Jag hoppas på bättring.

10) Viktigaste enskilda politiska frågan?

Svårt att svara på. Jag ser hellre ett komplex av sammanhängande politiska frågor, som ekologisk hållbarhet, rättvis handel, jämställdhet och jämlikhet såväl globalt som lokalt, migration och fredsfrågor. Men måste jag peka ut en enskild fråga så får det bli den ekologiska hållbarheten. Även om det känns fel att därmed välja bort de övriga.

Jag skickar vidare denna enkät till Aron, Charlotte, Marcus och Tompa. Skulle vara kul och intressant om Vänstra stranden kunde tänka sig att svara på frågorna också.

Tillägg fredag, 6 oktober, 2006:

Den här utmaningen kommer från början från Syrran. Äras den som äras bör.

Förutom redan nämnda Anders Wallner och Sven Elander har nu Aron, Marcus, Tompa och Vänstra stranden svarat (Charlotte väntar jag fortfarande på). Andra intressanta bloggare som svarat, alltså förutom dem jag utmanat, är Marta Axner, Syskonskap, Gärningsmannen, Mr Brown, Fredrik på kommando wigforss och Johanna på Frihet, Fildelning och Feminism. Och Per på Civil olydnad och proaktivt motstånd har svarat här nedan bland kommentarerna. Har jag missat någon?

Bör kanske tillägga att jag tänkt över fråga 4 lite mer. Läste nog inte orden "i politiken" och jag är inte så säker på att jag förspråkar dygdetik i politiken, mer på ett personligt plan. Står nog närmast Tompa och Per i hur jag borde ha svarat.

Tillägg söndag, 8 oktober, 2006:

Nu har kamfer-Charlotte besvarat min utmaning, och utmanade i sin tur Mattias på Utsikt från höjden och Kerstin på Motvallsbloggen. Ska bli intressant att läsa deras svar.

Tillägg torsdag, 12 oktober, 2006:

Motvallskerstin har nu svarat på enkäten. Liksom Yabosid, som blev utmanad av Mr Brown. Intressanta svar från tre intressanta bloggar.