Av den 20 februari, 2006

Inlägget finns publicerat på Vägval Vänsters hemsida.

Johan Lönnroth (den 26 januari), Jan Wiklund (den 6 februari) och Maria Hagberg (den 13 februari) har i tur och ordning reagerat på mitt inlägg "Var finns 'den nya vänstern'?" Jag är glad att de gjorde det och tror att det finns stora förutsättningar att agera i progressiv riktning.

Fortsätt läsa "En ny vänster bör vara feministisk och frihetlig"